Show simple item record

Functional analysis of the population-specific checkpoint kinase gene CHEK2 sequence variants
dc.contributor.advisorKleibl, Zdeněk
dc.creatorStolařová, Lenka
dc.date.accessioned2017-06-02T11:14:44Z
dc.date.available2017-06-02T11:14:44Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/84078
dc.description.abstractGen CHEK2 kóduje serin/threoninovou kinázu Chk2 (Checkpoint kinase 2) aktivovanou v reakci na poškození genomové DNA. Aktivovaná Chk2 kináza dále fosforyluje své substráty (proteiny Cdc25C, BRCA1 nebo p53), a jejich aktivace pak vede k pozastavení buněčného cyklu, reparaci DNA, nebo indukci apoptózy. Vrozené mutace genu CHEK2 zvyšují riziko nádorových onemocnění (především karcinomu prsu a kolorekta). Analýza vysoce rizikových pacientek s karcinomem prsu v ČR prokázala přítomnost vzácných (především missense) mutací CHEK2 s nejasným klinickým významem. Tato práce se zabývá studiem funkčního vlivu těchto variant in vitro a stanovením kinázové funkce variantních izoforem kinázy Chk2. Za tímto účelem byly zkonstruovány plazmidy exprimující studované varianty v bakteriálních buňkách E. coli. Enzymová aktivita izoforem Chk2 kinázy byla v bakteriálním lyzátu stanovena spektrofotometricky na základě fosforylace arteficiálního substrátu Chk2. Kinázová aktivita bylo korelována s výsledky predikčních programů hodnotících funkční význam studovaných variant in silico. Z výsledků vyplývá, že z 15 missense mutací (a jedné delece neporušující čtecí rámec) vedou ke ztrátě kinázové aktivity všechny varianty v kinázové doméně Chk2, které jsou rovněž většinou predikčních algoritmů identifikované jako patogenní mutace. Takto...cs_CZ
dc.description.abstractCHEK2 gene codes for serin/threonine kinase Chk2 (Checkpoint kinase 2). In response to genomic DNA damage, Chk2 phosphorylates its substrates (proteins Cdc25C, BRCA1 or p53), whose activation leads either to cell cycle arrest, DNA damage repair or induction of apoptosis. Germline mutations in CHEK2 gene increase risk of cancer development. Analysis of high risk breast cancer patients in Czech Republic reveals rare CHEK2 mutations (mainly missense) with yet unknown clinical significance. This work focuses on functional impact of these variants and analysis of kinase activity of variant isoforms of Chk2 kinase. For this purpose, recombinant constructs were expressed in bacterial cells of E. coli. Enzymatic activity of Chk2 kinase isoforms in crude cell lysates was measured by the phosphorylation of Chk2 arteficial substrate spectrophotometrically. Results of in vitro kinase assay were correlated to the results of in silico prediction software. The results show that from 15 analyzed mutations (together with one in frame deletion), kinase activity was abrogated in all variants affecting the kinase domain of Chk2, in concordance with in silico predictions. The same result has been found for a FHA domain variant p.R145Q. No significant changes in kinase activity were observed in case of two FHA domain variants...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectkináza CHEK2cs_CZ
dc.subjectmissene mutacecs_CZ
dc.subjectklonovánícs_CZ
dc.subjectcílená mutagenezacs_CZ
dc.subjectexprese in vitrocs_CZ
dc.subjectkinázová aktivitacs_CZ
dc.subjectCHEK2 kinaseen_US
dc.subjectmissense mutationsen_US
dc.subjectclonningen_US
dc.subjectside-directed mutagenesisen_US
dc.subjectin vitro expressionen_US
dc.subjectkinase activityen_US
dc.titleFunkční analýza populačně specifických sekvenčních variant genu pro kinázu kontrolního bodu buněčného cyklu CHEK2cs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-09-17
dc.description.departmentDepartment of Cell Biologyen_US
dc.description.departmentKatedra buněčné biologiecs_CZ
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.identifier.repId143851
dc.title.translatedFunctional analysis of the population-specific checkpoint kinase gene CHEK2 sequence variantsen_US
dc.contributor.refereeŽivný, Jan
dc.identifier.aleph002029022
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineBuněčná a vývojová biologiecs_CZ
thesis.degree.disciplineCellular and Developmental Biologyen_US
thesis.degree.programBiologiecs_CZ
thesis.degree.programBiologyen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra buněčné biologiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Cell Biologyen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csBuněčná a vývojová biologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enCellular and Developmental Biologyen_US
uk.degree-program.csBiologiecs_CZ
uk.degree-program.enBiologyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csGen CHEK2 kóduje serin/threoninovou kinázu Chk2 (Checkpoint kinase 2) aktivovanou v reakci na poškození genomové DNA. Aktivovaná Chk2 kináza dále fosforyluje své substráty (proteiny Cdc25C, BRCA1 nebo p53), a jejich aktivace pak vede k pozastavení buněčného cyklu, reparaci DNA, nebo indukci apoptózy. Vrozené mutace genu CHEK2 zvyšují riziko nádorových onemocnění (především karcinomu prsu a kolorekta). Analýza vysoce rizikových pacientek s karcinomem prsu v ČR prokázala přítomnost vzácných (především missense) mutací CHEK2 s nejasným klinickým významem. Tato práce se zabývá studiem funkčního vlivu těchto variant in vitro a stanovením kinázové funkce variantních izoforem kinázy Chk2. Za tímto účelem byly zkonstruovány plazmidy exprimující studované varianty v bakteriálních buňkách E. coli. Enzymová aktivita izoforem Chk2 kinázy byla v bakteriálním lyzátu stanovena spektrofotometricky na základě fosforylace arteficiálního substrátu Chk2. Kinázová aktivita bylo korelována s výsledky predikčních programů hodnotících funkční význam studovaných variant in silico. Z výsledků vyplývá, že z 15 missense mutací (a jedné delece neporušující čtecí rámec) vedou ke ztrátě kinázové aktivity všechny varianty v kinázové doméně Chk2, které jsou rovněž většinou predikčních algoritmů identifikované jako patogenní mutace. Takto...cs_CZ
uk.abstract.enCHEK2 gene codes for serin/threonine kinase Chk2 (Checkpoint kinase 2). In response to genomic DNA damage, Chk2 phosphorylates its substrates (proteins Cdc25C, BRCA1 or p53), whose activation leads either to cell cycle arrest, DNA damage repair or induction of apoptosis. Germline mutations in CHEK2 gene increase risk of cancer development. Analysis of high risk breast cancer patients in Czech Republic reveals rare CHEK2 mutations (mainly missense) with yet unknown clinical significance. This work focuses on functional impact of these variants and analysis of kinase activity of variant isoforms of Chk2 kinase. For this purpose, recombinant constructs were expressed in bacterial cells of E. coli. Enzymatic activity of Chk2 kinase isoforms in crude cell lysates was measured by the phosphorylation of Chk2 arteficial substrate spectrophotometrically. Results of in vitro kinase assay were correlated to the results of in silico prediction software. The results show that from 15 analyzed mutations (together with one in frame deletion), kinase activity was abrogated in all variants affecting the kinase domain of Chk2, in concordance with in silico predictions. The same result has been found for a FHA domain variant p.R145Q. No significant changes in kinase activity were observed in case of two FHA domain variants...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra buněčné biologiecs_CZ
dc.identifier.lisID990020290220106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV