Show simple item record

The care allowance and its use for the needs of senior citizens in the Czech Republic
dc.contributor.advisorKoldinská, Kristina
dc.creatorTrnková, Šárka
dc.date.accessioned2017-06-02T10:54:27Z
dc.date.available2017-06-02T10:54:27Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/83996
dc.description.abstractDiplomová práce je věnována aktuálnímu tématu stárnutí populace a s ním související vzrůstající potřebě péče o seniory a promítnutí této skutečnosti do české právní úpravy. Práce se podrobně zaměřuje na příspěvek na péči a jeho využití pro péči o specifickou klientelu sociálních služeb, kterou tvoří senioři. Práce se skládá celkem ze 4 kapitol, v první kapitole zmiňuje historii sociálního zákonodárství, v druhé kapitole je rozebrán fenomén stárnutí a stáří včetně jeho stinných stránek a demografických údajů. Třetí a stěžejní kapitola této práce je věnována právě institutu příspěvku na péči z pohledu jeho adresátů, a to seniorů, od podmínek nároku na příspěvek na péči až po kontrolu využívání příspěvku. Kapitola taktéž obsahuje demografické údaje a analýzu koupěschopnosti příspěvku na péči ve vztahu k době péče o závislou osobu, a také analýzu použití příspěvku na péči pro úhradu péče o závislou osobu s rozpočtem na jednotlivé dny. Také jsou zde zmíněny shledané nedostatky právní úpravy a snaha nastínit případné možné řešení de lege ferenda. Čtvrtá, poslední kapitola, je poté věnována sociálním službám, které si mohou senioři díky příspěvku na péči zajistit. Také je zde v krátkosti zaměřena pozornost na poskytovatele sociálních služeb a pracovníky v sociální oblasti a jsou nastíněna možná úskalí...cs_CZ
dc.description.abstractThe master's thesis is focused on the current topic of aging population. This coincided with the growing need for care for the elderly, and this fact is reflected in the Czech legislation. Thesis is focused on care allowance and its use for the care of social services specific clientele consisting of seniors. This thesis is composed of a total of four chapters. The first chapter is mentioned the history of social legislation. In the second chapter is analyzed the phenomenon of aging and old age, including its downsides, and demographics. The third, crucial chapter of this thesis is devoted to the institute of care allowance in terms of its use by the addressees - particularly by the seniors. This chapter also mentions the conditions for entitlement to care allowance and control its use. The third chapter also contains demographic data and analysis of the purchasing power of the care allowance in relation to period of care for a dependent person. It contains analysis of care allowance use with a budget for individual days to payment care of dependent person. Last, described the shortcomings of the legislation and any attempt to outline possible solutions de lege ferenda. The fourth, final chapter is then devoted to social services, which can seniors thanks to the care allowance to ensure. Also...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectPříspěvek na péčics_CZ
dc.subjectsociální službycs_CZ
dc.subjectstářícs_CZ
dc.subjectageismuscs_CZ
dc.subjectCare allowanceen_US
dc.subjectsocial servicesen_US
dc.subjectold ageen_US
dc.subjectageismen_US
dc.titlePříspěvek na péči a jeho použití pro potřeby seniorů v ČRcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-09-06
dc.description.departmentDepartment of Labor Law and Social Security Lawen_US
dc.description.departmentKatedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečenícs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId159609
dc.title.translatedThe care allowance and its use for the needs of senior citizens in the Czech Republicen_US
dc.contributor.refereeMunková, Gabriela
dc.identifier.aleph002102076
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečenícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Labor Law and Social Security Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDiplomová práce je věnována aktuálnímu tématu stárnutí populace a s ním související vzrůstající potřebě péče o seniory a promítnutí této skutečnosti do české právní úpravy. Práce se podrobně zaměřuje na příspěvek na péči a jeho využití pro péči o specifickou klientelu sociálních služeb, kterou tvoří senioři. Práce se skládá celkem ze 4 kapitol, v první kapitole zmiňuje historii sociálního zákonodárství, v druhé kapitole je rozebrán fenomén stárnutí a stáří včetně jeho stinných stránek a demografických údajů. Třetí a stěžejní kapitola této práce je věnována právě institutu příspěvku na péči z pohledu jeho adresátů, a to seniorů, od podmínek nároku na příspěvek na péči až po kontrolu využívání příspěvku. Kapitola taktéž obsahuje demografické údaje a analýzu koupěschopnosti příspěvku na péči ve vztahu k době péče o závislou osobu, a také analýzu použití příspěvku na péči pro úhradu péče o závislou osobu s rozpočtem na jednotlivé dny. Také jsou zde zmíněny shledané nedostatky právní úpravy a snaha nastínit případné možné řešení de lege ferenda. Čtvrtá, poslední kapitola, je poté věnována sociálním službám, které si mohou senioři díky příspěvku na péči zajistit. Také je zde v krátkosti zaměřena pozornost na poskytovatele sociálních služeb a pracovníky v sociální oblasti a jsou nastíněna možná úskalí...cs_CZ
uk.abstract.enThe master's thesis is focused on the current topic of aging population. This coincided with the growing need for care for the elderly, and this fact is reflected in the Czech legislation. Thesis is focused on care allowance and its use for the care of social services specific clientele consisting of seniors. This thesis is composed of a total of four chapters. The first chapter is mentioned the history of social legislation. In the second chapter is analyzed the phenomenon of aging and old age, including its downsides, and demographics. The third, crucial chapter of this thesis is devoted to the institute of care allowance in terms of its use by the addressees - particularly by the seniors. This chapter also mentions the conditions for entitlement to care allowance and control its use. The third chapter also contains demographic data and analysis of the purchasing power of the care allowance in relation to period of care for a dependent person. It contains analysis of care allowance use with a budget for individual days to payment care of dependent person. Last, described the shortcomings of the legislation and any attempt to outline possible solutions de lege ferenda. The fourth, final chapter is then devoted to social services, which can seniors thanks to the care allowance to ensure. Also...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečenícs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV