Show simple item record

Assets in insolvency proceedings
dc.contributor.advisorPohl, Tomáš
dc.creatorMarian, Daniel
dc.date.accessioned2017-06-02T10:53:38Z
dc.date.available2017-06-02T10:53:38Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/83992
dc.description.abstractShrnutí Předmětem této diplomové práce je institut majetkové podstaty, jeden ze základních právních institutů insolvenčního řízení, který hraje zcela klíčovou roli v procesu řešení dlužníkova úpadku a uspokojení dlužníkových věřitelů. Smyslem této práce není obsáhnout institut majetkové podstaty v celé jeho šíři, ale prezentovat právní úpravu majetkové podstaty a nejvýznamnějších právních institutů s ní souvisejících v insolvenčním zákoně v kontextu insolvenčního řízení. Mimoto práce pracuje se závěry soudní praxe insolvenčních soudů, přednáší úvahy nad současným stavem insolvenčního zákona a vymezuje některé oblasti, ve kterých by mělo dojít v budoucnosti k novelizaci insolvenčního zákona. Tato práce je strukturována do devíti kapitol s ohledem na ustanovení insolvenčního zákona upravující institut majetkové podstaty. Po krátkém úvodu se práce v první kapitole věnuje historickému vývoji insolvenčního práva, insolvenčnímu zákonu a definici majetkové podstaty. Druhá a třetí kapitola jsou zaměřeny na rozsah a obsah majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení, včetně souvisejících institutů neplatnosti a neúčinnosti právního jednání. Čtvrtá kapitola definuje proces zjišťování majetkové podstaty a práva a povinnosti s tímto procesem související. Pátá kapitola pojednává o soupisu majetkové podstaty a...cs_CZ
dc.description.abstractThe subject of this thesis is the institute of assets, one of the fundamental legal institutes of insolvency proceedings, which plays an absolutely crucial role in the process of solving the debtor's bankruptcy and the satisfaction of the debtor's creditors. The purpose of this thesis is not to cover the legal institute of assets in all its breadth, but to try to present the legislation on assets and important legal institutes related to it in the Insolvency Act in context of insolvency proceedings. Furthermore, this thesis works with the conclusions of the judicial practice of insolvency courts, presents thoughts on the current state of the Insolvency Act and defines certain areas, in which amendments to the Insolvency Act should occur in the future. This work is divided into nine chapters with regard to the legal provisions of the Insolvency Act governing the institute of assets. After a brief introduction the first chapter deals with the historical development of insolvency law, the Insolvency Act and the definition of assets. The second and third chapters are focused on the extent and content of the debtor's assets in insolvency proceedings, including related institutes of invalidity and ineffectiveness of legal actions. The fourth chapter defines the process of identifying assets and the rights...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectmajetková podstatacs_CZ
dc.subjectinsolvenční řízenícs_CZ
dc.subjectinsolvenční zákoncs_CZ
dc.subjectassetsen_US
dc.subjectinsolvency proceedingsen_US
dc.subjectthe Insolvency Acten_US
dc.titleMajetková podstata v insolvenčním řízenícs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-09-12
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId170331
dc.title.translatedAssets in insolvency proceedingsen_US
dc.contributor.refereeMacková, Alena
dc.identifier.aleph002103310
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra občanského právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Civil Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csShrnutí Předmětem této diplomové práce je institut majetkové podstaty, jeden ze základních právních institutů insolvenčního řízení, který hraje zcela klíčovou roli v procesu řešení dlužníkova úpadku a uspokojení dlužníkových věřitelů. Smyslem této práce není obsáhnout institut majetkové podstaty v celé jeho šíři, ale prezentovat právní úpravu majetkové podstaty a nejvýznamnějších právních institutů s ní souvisejících v insolvenčním zákoně v kontextu insolvenčního řízení. Mimoto práce pracuje se závěry soudní praxe insolvenčních soudů, přednáší úvahy nad současným stavem insolvenčního zákona a vymezuje některé oblasti, ve kterých by mělo dojít v budoucnosti k novelizaci insolvenčního zákona. Tato práce je strukturována do devíti kapitol s ohledem na ustanovení insolvenčního zákona upravující institut majetkové podstaty. Po krátkém úvodu se práce v první kapitole věnuje historickému vývoji insolvenčního práva, insolvenčnímu zákonu a definici majetkové podstaty. Druhá a třetí kapitola jsou zaměřeny na rozsah a obsah majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení, včetně souvisejících institutů neplatnosti a neúčinnosti právního jednání. Čtvrtá kapitola definuje proces zjišťování majetkové podstaty a práva a povinnosti s tímto procesem související. Pátá kapitola pojednává o soupisu majetkové podstaty a...cs_CZ
uk.abstract.enThe subject of this thesis is the institute of assets, one of the fundamental legal institutes of insolvency proceedings, which plays an absolutely crucial role in the process of solving the debtor's bankruptcy and the satisfaction of the debtor's creditors. The purpose of this thesis is not to cover the legal institute of assets in all its breadth, but to try to present the legislation on assets and important legal institutes related to it in the Insolvency Act in context of insolvency proceedings. Furthermore, this thesis works with the conclusions of the judicial practice of insolvency courts, presents thoughts on the current state of the Insolvency Act and defines certain areas, in which amendments to the Insolvency Act should occur in the future. This work is divided into nine chapters with regard to the legal provisions of the Insolvency Act governing the institute of assets. After a brief introduction the first chapter deals with the historical development of insolvency law, the Insolvency Act and the definition of assets. The second and third chapters are focused on the extent and content of the debtor's assets in insolvency proceedings, including related institutes of invalidity and ineffectiveness of legal actions. The fourth chapter defines the process of identifying assets and the rights...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV