Show simple item record

The selectivity criterion in the field of State aid in the light of the ECJ's case-law
Kritérium selektivity v oblasti státní pomoci ve světle judikatury SDEU
dc.contributor.advisorŠmejkal, Václav
dc.creatorHlista, Jakub
dc.date.accessioned2017-06-02T13:37:38Z
dc.date.available2017-06-02T13:37:38Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/83990
dc.description.abstractResumé Kritérium selektivity je jedným z definičných znakov štátnej pomoci v zmysle čl. 107 ods. 1 ZFEÚ. V rámci posudzovania opatrení členských štátov je kritérium považované za najvýznamnejšie a zároveň najproblematickejšie pri jeho aplikácii. Cieľom tejto práce je analyzovať vývoj judikatúry SDEÚ a rozhodovacej praxe Komisie týkajúcich sa kritéria selektivity a prostredníctvom ich rozboru poukázať na problematickosť, nejasnosť kritéria selektivity a kriticky zhodnotiť nevypočítateľnosť a spornosť niektorých rozsudkov SDEÚ. Prvá kapitola sa venuje úvodu do problematiky štátnej pomoci, zaraďuje štátnu pomoc do systému hospodárskej súťaže a charakterizuje jednotlivé definičné znaky štátnej pomoci. Druhá kapitola rozoberá jeden z dvoch znakov, na ktoré sa kritérium selektivity rozdeľuje, ktorý sa nazýva výhoda. Popisuje jednak široké poňatie výhody a jednak spôsob ako výhodu identifikovať. Rovnako sa venuje aj výnimkám a zvláštnym režimom, na ktoré sa ustanovenia o štátnej pomoci v zásade nevzťahujú. Tretia kapitola pojednáva o všeobecných otázkach týkajúcich sa druhého znaku kritéria selektivity, ktorým je samotná selektivita (v užšom slova zmysle). Pozornosť je venovaná aj základnej otázke štátnej pomoci - rozlišovaniu medzi selektívnymi opatreniami a všeobecnými opatreniami. Štvrtá kapitola rozoberá jednu...cs_CZ
dc.description.abstractThe selectivity criterion is one of the defining elements of State aid within the meaning of Article 107(1) TFEU. The selectivity criterion is considered to be the most important and the most problematic in its application in the assessment of Member States' measures at the same time. The aim of this work is to analyze the development of ECJ's case-law and the Commission's decisional practice related to the selectivity criterion and by means of their analysis to point out the disputableness and lack of clarity of the selecivity criterion and to critically assess the unpredictability and questionable character of certain judgments of the ECJ. The first chapter deals with an introduction to the issue of State aid, subsumes it under the system of competition and describes the defining elements of State aid. The second chapter analyzes one of the two features, into which the selectivity criterion divides, referred to as an advantage. It describes both the broad concept of advantage and also a way how to identify an advantage. It also addresses the exceptions and specific regimes to which the provisions on State aid in principle do not apply. The third chapter considers general issues relating to the second feature of the selectivity criterion, which is selectivity (in the strict sense). It also pays...en_US
dc.languageSlovenčinacs_CZ
dc.language.isosk_SK
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectŠtátna pomoccs_CZ
dc.subjectvýhodacs_CZ
dc.subjectkritérium selektivitycs_CZ
dc.subjectgeografická selektivitacs_CZ
dc.subjectmateriálna selektivitacs_CZ
dc.subjectState aiden_US
dc.subjectadvantageen_US
dc.subjectselectivity criterionen_US
dc.subjectgeographic selectivityen_US
dc.subjectmaterial selectivityen_US
dc.titleKritérium selektivity v oblasti štátnej pomoci vo svetle judikatúry SDEUsk_SK
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-09-27
dc.description.departmentDepartment of European Lawen_US
dc.description.departmentKatedra evropského právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId171605
dc.title.translatedThe selectivity criterion in the field of State aid in the light of the ECJ's case-lawen_US
dc.title.translatedKritérium selektivity v oblasti státní pomoci ve světle judikatury SDEUcs_CZ
dc.contributor.refereeSvobodová, Magdaléna
dc.identifier.aleph002107461
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra evropského právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of European Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csResumé Kritérium selektivity je jedným z definičných znakov štátnej pomoci v zmysle čl. 107 ods. 1 ZFEÚ. V rámci posudzovania opatrení členských štátov je kritérium považované za najvýznamnejšie a zároveň najproblematickejšie pri jeho aplikácii. Cieľom tejto práce je analyzovať vývoj judikatúry SDEÚ a rozhodovacej praxe Komisie týkajúcich sa kritéria selektivity a prostredníctvom ich rozboru poukázať na problematickosť, nejasnosť kritéria selektivity a kriticky zhodnotiť nevypočítateľnosť a spornosť niektorých rozsudkov SDEÚ. Prvá kapitola sa venuje úvodu do problematiky štátnej pomoci, zaraďuje štátnu pomoc do systému hospodárskej súťaže a charakterizuje jednotlivé definičné znaky štátnej pomoci. Druhá kapitola rozoberá jeden z dvoch znakov, na ktoré sa kritérium selektivity rozdeľuje, ktorý sa nazýva výhoda. Popisuje jednak široké poňatie výhody a jednak spôsob ako výhodu identifikovať. Rovnako sa venuje aj výnimkám a zvláštnym režimom, na ktoré sa ustanovenia o štátnej pomoci v zásade nevzťahujú. Tretia kapitola pojednáva o všeobecných otázkach týkajúcich sa druhého znaku kritéria selektivity, ktorým je samotná selektivita (v užšom slova zmysle). Pozornosť je venovaná aj základnej otázke štátnej pomoci - rozlišovaniu medzi selektívnymi opatreniami a všeobecnými opatreniami. Štvrtá kapitola rozoberá jednu...cs_CZ
uk.abstract.enThe selectivity criterion is one of the defining elements of State aid within the meaning of Article 107(1) TFEU. The selectivity criterion is considered to be the most important and the most problematic in its application in the assessment of Member States' measures at the same time. The aim of this work is to analyze the development of ECJ's case-law and the Commission's decisional practice related to the selectivity criterion and by means of their analysis to point out the disputableness and lack of clarity of the selecivity criterion and to critically assess the unpredictability and questionable character of certain judgments of the ECJ. The first chapter deals with an introduction to the issue of State aid, subsumes it under the system of competition and describes the defining elements of State aid. The second chapter analyzes one of the two features, into which the selectivity criterion divides, referred to as an advantage. It describes both the broad concept of advantage and also a way how to identify an advantage. It also addresses the exceptions and specific regimes to which the provisions on State aid in principle do not apply. The third chapter considers general issues relating to the second feature of the selectivity criterion, which is selectivity (in the strict sense). It also pays...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra evropského právacs_CZ
dc.identifier.lisID990021074610106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV