Show simple item record

Sale of consumer goods - rights arising from a defective performance
dc.contributor.advisorElischer, David
dc.creatorHavránková, Lenka
dc.date.accessioned2017-06-02T10:45:37Z
dc.date.available2017-06-02T10:45:37Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/83954
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá tématem "Prodej zboží v obchodě - práva z vadného plnění". Toto téma je v práci uceleně a srozumitelně vysvětleno, přičemž důraz je kladen především na porovnání dřívější právní úpravy uplatňování práv z vadného plnění v režimu prodeje zboží v obchodě (za účinnosti zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku) a současné právní úpravy této oblasti (za účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku), a to zejména s ohledem na změny v postavení kupujícího. Formálně se samotná práce dělí do šesti kapitol, které jsou dále členěny do jednotlivých podkapitol. V první kapitole jsou představeny právní předpisy obsahující úpravu práv z vadného plnění v režimu prodeje zboží v obchodě. Druhá kapitola se zabývá pojmem "prodej zboží v obchodě", rozsahem aplikace tohoto zvláštního režimu a jeho účelem. V třetí kapitole je popsán postup řádného uplatnění práva z vadného plnění, tedy především z jakých důvodů lze toto právní jednání učinit, jakou formu, obsah či další náležitosti musí mít, kdo je k němu vlastně oprávněn a vůči komu. Tato kapitola rovněž představuje lhůtu, v níž je nutné práva z vadného plnění uplatnit, spolu s argumenty pro a proti zachování zákonné záruky v současné právní úpravě. Čtvrtá kapitola pojednává o nárocích kupujícího z práv z vadného plnění a...cs_CZ
dc.description.abstractThis diploma thesis focuses on the topic of "Sale of consumer goods - rights arising from a defective performance". This topic is coherently and comprehensibly explained, with an emphasis on a comparison between the former legal regulation governing exercising of rights arising from a defective performance under the sale of consumer goods (under Act No. 40/1964 Coll., Civil Code) and current legal regulation governing this area (under Act No. 89/2012 Coll., Civil Code), especially with regard to changes in the position of a buyer. Formally, the thesis is divided into six chapters, which are further split into individual subchapters. The first chapter introduces the legislation containing provisions concerning rights arising from a defective performance under the sale of consumer goods. The second chapter deals with the term "sale of consumer goods", with the scope of application of this special area and its purpose. The third chapter describes the procedure of the proper exercise of a right arising from a defective performance, mainly reasons for which this juridical act can be made, what form, content or other elements it must have, who is actually entitled to this act and against whom. This chapter also presents a deadline for exercising of this right, along with arguments for and against...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectprodej zboží v obchoděcs_CZ
dc.subjectpráva z vadného plněnícs_CZ
dc.subjectreklamacecs_CZ
dc.subjectsale of consumer goodsen_US
dc.subjectrights arising from a defective performanceen_US
dc.subjectcomplainten_US
dc.titleProdej zboží v obchodě - práva z vadného plněnícs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-09-12
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId170433
dc.title.translatedSale of consumer goods - rights arising from a defective performanceen_US
dc.contributor.refereeDvořák, Jan
dc.identifier.aleph002103306
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra občanského právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Civil Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTato diplomová práce se zabývá tématem "Prodej zboží v obchodě - práva z vadného plnění". Toto téma je v práci uceleně a srozumitelně vysvětleno, přičemž důraz je kladen především na porovnání dřívější právní úpravy uplatňování práv z vadného plnění v režimu prodeje zboží v obchodě (za účinnosti zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku) a současné právní úpravy této oblasti (za účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku), a to zejména s ohledem na změny v postavení kupujícího. Formálně se samotná práce dělí do šesti kapitol, které jsou dále členěny do jednotlivých podkapitol. V první kapitole jsou představeny právní předpisy obsahující úpravu práv z vadného plnění v režimu prodeje zboží v obchodě. Druhá kapitola se zabývá pojmem "prodej zboží v obchodě", rozsahem aplikace tohoto zvláštního režimu a jeho účelem. V třetí kapitole je popsán postup řádného uplatnění práva z vadného plnění, tedy především z jakých důvodů lze toto právní jednání učinit, jakou formu, obsah či další náležitosti musí mít, kdo je k němu vlastně oprávněn a vůči komu. Tato kapitola rovněž představuje lhůtu, v níž je nutné práva z vadného plnění uplatnit, spolu s argumenty pro a proti zachování zákonné záruky v současné právní úpravě. Čtvrtá kapitola pojednává o nárocích kupujícího z práv z vadného plnění a...cs_CZ
uk.abstract.enThis diploma thesis focuses on the topic of "Sale of consumer goods - rights arising from a defective performance". This topic is coherently and comprehensibly explained, with an emphasis on a comparison between the former legal regulation governing exercising of rights arising from a defective performance under the sale of consumer goods (under Act No. 40/1964 Coll., Civil Code) and current legal regulation governing this area (under Act No. 89/2012 Coll., Civil Code), especially with regard to changes in the position of a buyer. Formally, the thesis is divided into six chapters, which are further split into individual subchapters. The first chapter introduces the legislation containing provisions concerning rights arising from a defective performance under the sale of consumer goods. The second chapter deals with the term "sale of consumer goods", with the scope of application of this special area and its purpose. The third chapter describes the procedure of the proper exercise of a right arising from a defective performance, mainly reasons for which this juridical act can be made, what form, content or other elements it must have, who is actually entitled to this act and against whom. This chapter also presents a deadline for exercising of this right, along with arguments for and against...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ
dc.identifier.lisID990021033060106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV