Show simple item record

International law aspects of tort liability on the internet
dc.contributor.advisorPauknerová, Monika
dc.creatorVondřich, Lukáš
dc.date.accessioned2019-05-02T18:55:14Z
dc.date.available2019-05-02T18:55:14Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/83757
dc.description.abstractTechnologický rozvoj posledních let s sebou přinesl nejen nové formy elektronické komunikace a sociální fenomény, ale i řadu souvisejících právních otázek. Jelikož internet vytváří paralelní kyberprostor, byla zpochybněna dostatečnost tradičních právních norem, a to včetně pravidel určování příslušnosti soudu a rozhodného práva. Právě této problematice se disertační práce věnuje. Cílem této práce je identifikovat problematické momenty výkladu a aplikace stávajících norem mezinárodního práva soukromého v kontextu přeshraničních deliktů na internetu, a pokud existují, rovněž nalézt jejich vhodné řešení. Z hlediska metodologického práce využívá analytického přístupu, a to zejména ve vztahu k judikatuře a právním předpisům. Ten je doplněn komparativní metodou, a to jak z pohledu časového, tak z pohledu rozdílných právních kultur. V první kapitole se zabývá fenoménem digitálních informací, internetu a souvisejících filosofických a sociálních oblastí jako virtualita či kyberprostor. Druhá část se věnuje tématu právní regulace internetu, cenzury a zvláštnímu postavení některých subjektů informačních služeb. V třetí části jsou definovány pojmy deliktu a deliktní odpovědnosti s akcentem na specifika tohoto institutu v kyberprostoru. Čtvrtá část se zabývá problematikou mezinárodního práva soukromého, zejména...cs_CZ
dc.description.abstractThe technological development of recent years has brought not only new forms of electronic communication and social phenomena, but also a number of legal questions. As the internet creates a parallel cyberspace, a number of traditional legal rules have been called into question, including the rules for determination of court jurisdiction and governing law. This area is discussed in this dissertation thesis. The goal of this thesis is to identify problematic moments of interpretation and application of existing rules of private international law in the context of cross- border delicts on the internet and to find suitable solutions if they exist. Regarding methodology, this thesis uses the analytical approach, in particular in relation to case law and legal regulations. It is complemented by the comparative method, regarding evolution in time and regarding various legal cultures. The first chapter deals with the phenomena of digital information, the internet and the related philosophical or social areas, such as virtuality or cyberspace. The second chapter deals with legal regulation of the internet, censorship and the special position of certain providers of information services. In the third chapter there are defined the concepts of delict and delictual liability, with emphasis of this institute in...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectdeliktcs_CZ
dc.subjectmezinárodní právo soukromécs_CZ
dc.subjectodpovědnostcs_CZ
dc.subjectinternetcs_CZ
dc.subjecttorten_US
dc.subjectinternational private lawen_US
dc.subjectliabilityen_US
dc.subjectinterneten_US
dc.titleMezinárodně-právní aspekty deliktní odpovědnosti na internetucs_CZ
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-09-27
dc.description.departmentDepartment of Business Lawen_US
dc.description.departmentKatedra obchodního právacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId146874
dc.title.translatedInternational law aspects of tort liability on the interneten_US
dc.contributor.refereePoláček, Bohumil
dc.contributor.refereeKunz, Oto
dc.identifier.aleph002106408
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.disciplineMezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchoducs_CZ
thesis.degree.disciplinePrivate International Law and International Trade Lawen_US
thesis.degree.programTeoretické právní vědycs_CZ
thesis.degree.programTheoretical Legal Scienceen_US
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra obchodního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Business Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csMezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchoducs_CZ
uk.degree-discipline.enPrivate International Law and International Trade Lawen_US
uk.degree-program.csTeoretické právní vědycs_CZ
uk.degree-program.enTheoretical Legal Scienceen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csTechnologický rozvoj posledních let s sebou přinesl nejen nové formy elektronické komunikace a sociální fenomény, ale i řadu souvisejících právních otázek. Jelikož internet vytváří paralelní kyberprostor, byla zpochybněna dostatečnost tradičních právních norem, a to včetně pravidel určování příslušnosti soudu a rozhodného práva. Právě této problematice se disertační práce věnuje. Cílem této práce je identifikovat problematické momenty výkladu a aplikace stávajících norem mezinárodního práva soukromého v kontextu přeshraničních deliktů na internetu, a pokud existují, rovněž nalézt jejich vhodné řešení. Z hlediska metodologického práce využívá analytického přístupu, a to zejména ve vztahu k judikatuře a právním předpisům. Ten je doplněn komparativní metodou, a to jak z pohledu časového, tak z pohledu rozdílných právních kultur. V první kapitole se zabývá fenoménem digitálních informací, internetu a souvisejících filosofických a sociálních oblastí jako virtualita či kyberprostor. Druhá část se věnuje tématu právní regulace internetu, cenzury a zvláštnímu postavení některých subjektů informačních služeb. V třetí části jsou definovány pojmy deliktu a deliktní odpovědnosti s akcentem na specifika tohoto institutu v kyberprostoru. Čtvrtá část se zabývá problematikou mezinárodního práva soukromého, zejména...cs_CZ
uk.abstract.enThe technological development of recent years has brought not only new forms of electronic communication and social phenomena, but also a number of legal questions. As the internet creates a parallel cyberspace, a number of traditional legal rules have been called into question, including the rules for determination of court jurisdiction and governing law. This area is discussed in this dissertation thesis. The goal of this thesis is to identify problematic moments of interpretation and application of existing rules of private international law in the context of cross- border delicts on the internet and to find suitable solutions if they exist. Regarding methodology, this thesis uses the analytical approach, in particular in relation to case law and legal regulations. It is complemented by the comparative method, regarding evolution in time and regarding various legal cultures. The first chapter deals with the phenomena of digital information, the internet and the related philosophical or social areas, such as virtuality or cyberspace. The second chapter deals with legal regulation of the internet, censorship and the special position of certain providers of information services. In the third chapter there are defined the concepts of delict and delictual liability, with emphasis of this institute in...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního právacs_CZ
thesis.grade.codeP


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV