Show simple item record

Political-Military Risks for Tourism in the Middle East
dc.contributor.advisorVágner, Jiří
dc.creatorKrajňák, Tomáš
dc.date.accessioned2017-06-02T09:28:36Z
dc.date.available2017-06-02T09:28:36Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/83660
dc.description.abstractPoliticko-vojenská rizika pro cestovní ruch na Blízkém východě Abstrakt Předkládaná diplomová práce analyzuje vnímání politicko-vojenských rizik pro příjezdový cestovní ruch na Blízkém východě z pohledu českých potenciálních turistů. Zkoumaná oblast Blízkého východu vykazuje určité geografické a geopolitické imaginace, jejichž výzkum v českém prostředí stále absentuje. Blízkovýchodní cestovní ruch zároveň funguje v prostředí politicko-vojenských rizik. Odborná literatura naznačuje, že právě tato rizika představují jeden z hlavních faktorů ovlivňující výběr destinace. Práce prohlubuje chápání tohoto vztahu zaměřením se na percepci politicko-vojenských rizik v prostoru, z hlediska jejich typologické rozrůzněnosti a analyzuje podmíněnosti této percepce. Hlavní výzkumný nástroj, dotazníkové šetření, posloužil pro sběr dat, jež byla analyzována prostřednictvím popisné statistiky a statistického usuzování, v podobě párového t-testu, analýzy rozptylu (ANOVA) či korelační analýzy. Zjištěné závěry povětšinou odpovídají teoretickým poznatkům a předchozím studiím. Jednotlivé typy politicko-vojenských rizik vykazovaly odlišný dopad v percepci na realizaci cestovního ruchu. Jako statisticky významný se ukázal rozdíl mezi násilnými a nenásilnými politicko-vojenskými riziky. V některých případech se však naše hypotézy...cs_CZ
dc.description.abstractPolitical-Military Risks for Tourism in the Middle East Abstract The master's thesis analyses the perception of political-military risks for incoming tourism in the Middle East from the perspective of Czech potential tourists. The examined area of the Middle East bears some geographic and geopolitical ideas, that are still absent in the Czech scientific milieu. Tourism in the Middle East also operates in the environment of political-military risks. Scholarly literature suggests that these risks represent one of the main factors influencing the choice of destination. The paper deepens understanding of this relationship by focusing on the perception of political-military risks in space, in terms of their typological diversity, and analyses determinants of this perception. The main research tool, a questionnaire, served to collect data that was analysed through descriptive statistics and statistical inference, as a paired t-test, analysis of variance (ANOVA) and correlation analysis. The findings are mostly in consensus with theoretical knowledge and previous studies. Individual types of political- military risks showed different impact on the perception for realization of tourism. A statistically significant difference exists between violent and non-violent political-military risks. In some cases, however,...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectcestovní ruchcs_CZ
dc.subjectrizikacs_CZ
dc.subjectpoliticko-vojenská rizikacs_CZ
dc.subjectpercepcecs_CZ
dc.subjectBlízký východcs_CZ
dc.subjecttourismen_US
dc.subjectrisksen_US
dc.subjectpolitical-military risksen_US
dc.subjectperceptionen_US
dc.subjectMiddle Easten_US
dc.titlePoliticko-vojenská rizika pro cestovní ruch na Blízkém Východěcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-09-20
dc.description.departmentDepartment of Social Geography and Regional Develop.en_US
dc.description.departmentKatedra sociální geografie a region. rozvojecs_CZ
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.identifier.repId146463
dc.title.translatedPolitical-Military Risks for Tourism in the Middle Easten_US
dc.contributor.refereeJelen, Libor
dc.identifier.aleph002106332
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineRegionální a politická geografiecs_CZ
thesis.degree.disciplineRegional and Political Geographyen_US
thesis.degree.programGeografiecs_CZ
thesis.degree.programGeographyen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra sociální geografie a region. rozvojecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Social Geography and Regional Develop.en_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csRegionální a politická geografiecs_CZ
uk.degree-discipline.enRegional and Political Geographyen_US
uk.degree-program.csGeografiecs_CZ
uk.degree-program.enGeographyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csPoliticko-vojenská rizika pro cestovní ruch na Blízkém východě Abstrakt Předkládaná diplomová práce analyzuje vnímání politicko-vojenských rizik pro příjezdový cestovní ruch na Blízkém východě z pohledu českých potenciálních turistů. Zkoumaná oblast Blízkého východu vykazuje určité geografické a geopolitické imaginace, jejichž výzkum v českém prostředí stále absentuje. Blízkovýchodní cestovní ruch zároveň funguje v prostředí politicko-vojenských rizik. Odborná literatura naznačuje, že právě tato rizika představují jeden z hlavních faktorů ovlivňující výběr destinace. Práce prohlubuje chápání tohoto vztahu zaměřením se na percepci politicko-vojenských rizik v prostoru, z hlediska jejich typologické rozrůzněnosti a analyzuje podmíněnosti této percepce. Hlavní výzkumný nástroj, dotazníkové šetření, posloužil pro sběr dat, jež byla analyzována prostřednictvím popisné statistiky a statistického usuzování, v podobě párového t-testu, analýzy rozptylu (ANOVA) či korelační analýzy. Zjištěné závěry povětšinou odpovídají teoretickým poznatkům a předchozím studiím. Jednotlivé typy politicko-vojenských rizik vykazovaly odlišný dopad v percepci na realizaci cestovního ruchu. Jako statisticky významný se ukázal rozdíl mezi násilnými a nenásilnými politicko-vojenskými riziky. V některých případech se však naše hypotézy...cs_CZ
uk.abstract.enPolitical-Military Risks for Tourism in the Middle East Abstract The master's thesis analyses the perception of political-military risks for incoming tourism in the Middle East from the perspective of Czech potential tourists. The examined area of the Middle East bears some geographic and geopolitical ideas, that are still absent in the Czech scientific milieu. Tourism in the Middle East also operates in the environment of political-military risks. Scholarly literature suggests that these risks represent one of the main factors influencing the choice of destination. The paper deepens understanding of this relationship by focusing on the perception of political-military risks in space, in terms of their typological diversity, and analyses determinants of this perception. The main research tool, a questionnaire, served to collect data that was analysed through descriptive statistics and statistical inference, as a paired t-test, analysis of variance (ANOVA) and correlation analysis. The findings are mostly in consensus with theoretical knowledge and previous studies. Individual types of political- military risks showed different impact on the perception for realization of tourism. A statistically significant difference exists between violent and non-violent political-military risks. In some cases, however,...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a region. rozvojecs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV