Show simple item record

Socratic Question as a Basis of the Care for One's Soul According to Jan Patocka
dc.contributor.advisorKarfíková, Lenka
dc.creatorMatuška, Štěpán
dc.date.accessioned2019-09-20T08:46:22Z
dc.date.available2019-09-20T08:46:22Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/83632
dc.description.abstractPráce se zabývá tématem sókratovského tázání jako východiska péče o duši v Patočkových textech z období 30.-50. let 20. století. Toto téma je v práci rozděleno do tří větších souvislých celků. První část se zabývá Patočkovým porozuměním sókratovské péči o duši jako dějinnému mravnímu sebeutváření člověka majícímu ráz negativně orientovaného transcensu, který není předurčen ideově, nýbrž je ve svém směru distance od předmětnosti spojen s motivem vědění nevědění o posledním dobrém. Druhá část této práce se zabývá Patočkovým porozuměním Platónovi jako tvůrci metafyzického myšlení, v jehož jádru stojí již zmíněná negativně orientovaná zkušenost sókratovského mravního obratu. Tuto zkušenost původně nezpředmětnělého horizontu však Platón dle Patočkovy interpretace zpředmětňuje jako svět věčných idejí. Patočka jako svůj ústřední interpretační motiv této zkušenosti do svého výkladu Platóna vkládá Heideggerem inspirovaný pojem Bytí, který má nejblíže k Platónově Ideji Dobra ležící za všemi předěly jsoucnosti (ἐπέκεινα τῆς οὐσίας). Poslední část práce se týká Patočkova vlastního pokusu porozumět Platónově Ideji nepředmětným způsobem. Přestože je takto pochopená Idea vyprázdněna od jakéhokoli kladného obsahu, svou mocí distance od předmětného člověku umožňuje zkušenost svobody. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)cs_CZ
dc.description.abstractThis thesis deals with the topic of the Socratic question as a basis of the care for one's soul in Patocka's texts within the period from 30th to 50th years of the 20th century. This topic is here divided into three larger coherent units. The first part deals with the Patocka's understanding of Socratic care for one's soul as a historical moral self-creation of man having a character of negatively oriented transcension, which is not determined by ideas, but associated in its way of distance from objectivity with motive of knowing unknowing about the last good. The second part of this thesis deals with Patocka's comprehending of Plato as a creator of metaphysical thinking, in which core stands this negatively oriented experience of Socratic moral reversal. Plato, however, this experience of originally unobjectivated horizon according to Patocka's interpretation objectivates as the world of eternal ideas. Patocka as a central interpretative motive of this experience inserts in his own interpretation of Plato the term of Being inspired by Heidegger, which is very close to Plato's Idea of Good laying beyond all divides of essence (ἐπέκεινα τῆς οὐσίας). The last part of this thesis concerns with Patocka's own attempt to understand Plato's Idea by unobjective means. Although thus interpreted Idea is relieved of...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Evangelická teologická fakultacs_CZ
dc.subjectPatočkacs_CZ
dc.subjectpéče o dušics_CZ
dc.subjectSokratescs_CZ
dc.subjectantická filosofiecs_CZ
dc.subjectfilosofie XX. stoletícs_CZ
dc.subjectčeská filosofiecs_CZ
dc.subjectPatočkaen_US
dc.subjectCare for one's soulen_US
dc.subjectSocratesen_US
dc.subjectAncient philosophyen_US
dc.subjectPhilosophy of the XXth centuryen_US
dc.subjectCzech philosophyen_US
dc.titleSokratovské tázání jako východisko péče o duši u Jana Patočkycs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-09-13
dc.description.departmentKatedra filosofiecs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Philosophyen_US
dc.description.facultyEvangelická teologická fakultacs_CZ
dc.description.facultyProtestant Theological Facultyen_US
dc.identifier.repId144771
dc.title.translatedSocratic Question as a Basis of the Care for One's Soul According to Jan Patockaen_US
dc.contributor.refereeVeselý, Jindřich
dc.identifier.aleph002103530
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineEvangelická teologiecs_CZ
thesis.degree.disciplineProtestant Theologyen_US
thesis.degree.programTheologyen_US
thesis.degree.programTeologiecs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csEvangelická teologická fakulta::Katedra filosofiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enProtestant Theological Faculty::Department of Philosophyen_US
uk.faculty-name.csEvangelická teologická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enProtestant Theological Facultyen_US
uk.faculty-abbr.csETFcs_CZ
uk.degree-discipline.csEvangelická teologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enProtestant Theologyen_US
uk.degree-program.csTeologiecs_CZ
uk.degree-program.enTheologyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csPráce se zabývá tématem sókratovského tázání jako východiska péče o duši v Patočkových textech z období 30.-50. let 20. století. Toto téma je v práci rozděleno do tří větších souvislých celků. První část se zabývá Patočkovým porozuměním sókratovské péči o duši jako dějinnému mravnímu sebeutváření člověka majícímu ráz negativně orientovaného transcensu, který není předurčen ideově, nýbrž je ve svém směru distance od předmětnosti spojen s motivem vědění nevědění o posledním dobrém. Druhá část této práce se zabývá Patočkovým porozuměním Platónovi jako tvůrci metafyzického myšlení, v jehož jádru stojí již zmíněná negativně orientovaná zkušenost sókratovského mravního obratu. Tuto zkušenost původně nezpředmětnělého horizontu však Platón dle Patočkovy interpretace zpředmětňuje jako svět věčných idejí. Patočka jako svůj ústřední interpretační motiv této zkušenosti do svého výkladu Platóna vkládá Heideggerem inspirovaný pojem Bytí, který má nejblíže k Platónově Ideji Dobra ležící za všemi předěly jsoucnosti (ἐπέκεινα τῆς οὐσίας). Poslední část práce se týká Patočkova vlastního pokusu porozumět Platónově Ideji nepředmětným způsobem. Přestože je takto pochopená Idea vyprázdněna od jakéhokoli kladného obsahu, svou mocí distance od předmětného člověku umožňuje zkušenost svobody. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)cs_CZ
uk.abstract.enThis thesis deals with the topic of the Socratic question as a basis of the care for one's soul in Patocka's texts within the period from 30th to 50th years of the 20th century. This topic is here divided into three larger coherent units. The first part deals with the Patocka's understanding of Socratic care for one's soul as a historical moral self-creation of man having a character of negatively oriented transcension, which is not determined by ideas, but associated in its way of distance from objectivity with motive of knowing unknowing about the last good. The second part of this thesis deals with Patocka's comprehending of Plato as a creator of metaphysical thinking, in which core stands this negatively oriented experience of Socratic moral reversal. Plato, however, this experience of originally unobjectivated horizon according to Patocka's interpretation objectivates as the world of eternal ideas. Patocka as a central interpretative motive of this experience inserts in his own interpretation of Plato the term of Being inspired by Heidegger, which is very close to Plato's Idea of Good laying beyond all divides of essence (ἐπέκεινα τῆς οὐσίας). The last part of this thesis concerns with Patocka's own attempt to understand Plato's Idea by unobjective means. Although thus interpreted Idea is relieved of...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, Katedra filosofiecs_CZ
thesis.grade.codeB
dc.identifier.lisID990021035300106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV