Show simple item record

Discrepancy of extension positions used in physiotherapy
dc.contributor.advisorMalá, Jitka
dc.creatorKrátká, Gabriela
dc.date.accessioned2017-06-02T09:21:46Z
dc.date.available2017-06-02T09:21:46Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/83625
dc.description.abstractNázev: Diskrepance záklonových poloh užívaných ve fyzioterapii Cíle: Cílem diplomové práce je podrobně popsat vybrané extenční polohy (bhudžangásána, úrdhvamukhašvanásána, McKenzie záklon a záklon z vývojové kinezilogie) a následně pomocí povrchové elektromyografie ověřit podobnost a rozdílnost zapojení vybraných svalů v těchto polohách. Z těchto poznatků následně vyvodit závěr, zda tyto v praxi často zaměňované polohy přinášejí stejný, či jiný terapeutický efekt. Metody: Jedná se o kvantitativní typ výzkumu, který má teoreticko-empirický charakter. Výzkumnou metodou je pozorování (vnitroskupinový experiment). Pomocí povrchové elektromyografie byla snímaná elektrická aktivita m. trapezius (superior et inferior), m. erector spinae, mm. obliqui, m. gluteus maximus a m. semitendinosus u 7 probandů při provádění extenčních poloh. Výsledky: Bylo potvrzeno, že pro každou z uvedených poloh byl dominantní jiný z měřených svalů. Dále se potvrdilo, že pozice bhudžangásána a úrdhvamukhašvanásána jsou v literatuře popsány odlišně, než ukazuje praktické provedení, což se u ostatních poloh nepotvrdilo. Bylo potvrzeno, že každá z uvedených poloh má jiný terapeutický efekt. Klíčová slova: extenční polohy, vývojová kineziologie, jóga, McKenzie, bhudžangásána, úrdhvamukhašvanásána, povrchová elektromyografiecs_CZ
dc.description.abstractTitle: Discrepancy of extention positions used in physiotherapy Objectives: The aim of this thesis is to describe in detail selected extinction position (bhudžangásána, úrdhvamukhašvanásána, McKenzie extension, extension from developmental kinesiology) and then using surface electromyography to verify the similarity and difference of selected muscle involvement in these positions. From these detection then conclude whether this practice often confused position brings the same or different therapeutic effect. Methods: It is the type of quantitative research to theoretical and empirical character. The research method is observing (intra experiment). Using surface electromyography was sensed electrical activity m. trapezius (superior et inferior), m. erector spinae, mm. oblique, m. gluteus maximus and m. semitendinosus in 7 subjects in the implementation of extension positions. Results: It was confirmed that for each of these positions was dominant differnt of the measured muscles. It was confirmed that the position bhudžangásána and úrdhvamukhašvanásána are described in the literature differently than is shown practical experiment. Other positions didn't confirm this statement. It was confirmed that each of mentioned positions has a different therapeutic effect. Keywords: extention position,...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportucs_CZ
dc.subjectExtenzecs_CZ
dc.subjectzákloncs_CZ
dc.subjectMcKenziecs_CZ
dc.subjectJogacs_CZ
dc.subjectkobracs_CZ
dc.subjectvývojová kineziologiecs_CZ
dc.subjectExtensionen_US
dc.subjectMcKenzieen_US
dc.subjectYogaen_US
dc.subjectcobra poseen_US
dc.subjectdevelopment kinesiologyen_US
dc.titleDiskrepance záklonových poloh užívaných ve fyzioterapiics_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-05-17
dc.description.departmentFyzioterapiecs_CZ
dc.description.facultyFakulta tělesné výchovy a sportucs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Physical Education and Sporten_US
dc.identifier.repId173716
dc.title.translatedDiscrepancy of extension positions used in physiotherapyen_US
dc.contributor.refereePánek, David
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineFyzioterapiecs_CZ
thesis.degree.disciplinePhysiotherapyen_US
thesis.degree.programSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
thesis.degree.programSpecializations in Health Serviceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta tělesné výchovy a sportu::Fyzioterapiecs_CZ
uk.faculty-name.csFakulta tělesné výchovy a sportucs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Physical Education and Sporten_US
uk.faculty-abbr.csFTVScs_CZ
uk.degree-discipline.csFyzioterapiecs_CZ
uk.degree-discipline.enPhysiotherapyen_US
uk.degree-program.csSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
uk.degree-program.enSpecializations in Health Serviceen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csNázev: Diskrepance záklonových poloh užívaných ve fyzioterapii Cíle: Cílem diplomové práce je podrobně popsat vybrané extenční polohy (bhudžangásána, úrdhvamukhašvanásána, McKenzie záklon a záklon z vývojové kinezilogie) a následně pomocí povrchové elektromyografie ověřit podobnost a rozdílnost zapojení vybraných svalů v těchto polohách. Z těchto poznatků následně vyvodit závěr, zda tyto v praxi často zaměňované polohy přinášejí stejný, či jiný terapeutický efekt. Metody: Jedná se o kvantitativní typ výzkumu, který má teoreticko-empirický charakter. Výzkumnou metodou je pozorování (vnitroskupinový experiment). Pomocí povrchové elektromyografie byla snímaná elektrická aktivita m. trapezius (superior et inferior), m. erector spinae, mm. obliqui, m. gluteus maximus a m. semitendinosus u 7 probandů při provádění extenčních poloh. Výsledky: Bylo potvrzeno, že pro každou z uvedených poloh byl dominantní jiný z měřených svalů. Dále se potvrdilo, že pozice bhudžangásána a úrdhvamukhašvanásána jsou v literatuře popsány odlišně, než ukazuje praktické provedení, což se u ostatních poloh nepotvrdilo. Bylo potvrzeno, že každá z uvedených poloh má jiný terapeutický efekt. Klíčová slova: extenční polohy, vývojová kineziologie, jóga, McKenzie, bhudžangásána, úrdhvamukhašvanásána, povrchová elektromyografiecs_CZ
uk.abstract.enTitle: Discrepancy of extention positions used in physiotherapy Objectives: The aim of this thesis is to describe in detail selected extinction position (bhudžangásána, úrdhvamukhašvanásána, McKenzie extension, extension from developmental kinesiology) and then using surface electromyography to verify the similarity and difference of selected muscle involvement in these positions. From these detection then conclude whether this practice often confused position brings the same or different therapeutic effect. Methods: It is the type of quantitative research to theoretical and empirical character. The research method is observing (intra experiment). Using surface electromyography was sensed electrical activity m. trapezius (superior et inferior), m. erector spinae, mm. oblique, m. gluteus maximus and m. semitendinosus in 7 subjects in the implementation of extension positions. Results: It was confirmed that for each of these positions was dominant differnt of the measured muscles. It was confirmed that the position bhudžangásána and úrdhvamukhašvanásána are described in the literature differently than is shown practical experiment. Other positions didn't confirm this statement. It was confirmed that each of mentioned positions has a different therapeutic effect. Keywords: extention position,...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Fyzioterapiecs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV