Show simple item record

Evolution of discourse markers in Czech: case study of vždyť
dc.contributor.advisorZíková, Magdalena
dc.creatorDoischer, Tomáš
dc.date.accessioned2017-06-02T08:31:48Z
dc.date.available2017-06-02T08:31:48Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/83416
dc.description.abstractHlavním cílem této práce je analýza jednoho z českých diskurzních markerů, výrazu vždyť, jak po stránce synchronní, tak diachronní. V kontextu této analýzy jsou diskutovány otázky lingvistické metodologie. Důraz je kladen převážně na jeho sémantické aspekty, k jejichž popisu byla zvolena metoda NSM (Natural Semantic Metalanguage). NSM umožňuje popsat význam funkčních slov v přirozeném jazyce, který umožňuje přesně vystihnout funkci výrazu, aniž by musel výzkumník používat obtížně srozumitelnou odbornou terminologii. Výsledná definice vždyť je porovnána s popisem vždyť, který je uváděn ve slovnících českého jazyka, jejichž autoři, na rozdíl od mého přístupu v této práci, popisují význam výrazu jako polysémní. Kromě sémantiky je pak malá část kapitoly věnována i ostatním vlastnostem vždyť, např. jeho fonetické realizaci. V diachronní analýze je formulována hypotéza o vzniku výrazu vždyť z původně časového vždy, který je vysvětlen skrze pragmatické konverzační implikatury. To dokládají příklady vždy z nejstarších dostupných českých literárních dokladů. Následně je popsán význam vždyť v nejstarší češtině, přičemž pojednání dalšího vývoje bylo pro nedostatek dat nemožné. Práce má zejména poukázat na nesmírně komplikovanou problematiku popisu diskurzním markerů, stejně jako na důležitost výběru vhodné metodologie...cs_CZ
dc.description.abstractThe main goal of this paper is to analyze one specific Czech discourse marker, vždyť, both from the synchronic and diachronic position. In the context of this analysis, some questions of linguistic methodology are discussed. Most of this analysis focused on its semantic properties, which were described using the NSM methodology (Natural Semantic Metalanguage). NSM allows its users to describe the meaning of grammatical words in natural language, thanks to which a researcher can formulate the expression's function without having to use a complicated and obscure terminology. The resulting definition of vždyť is compared to the description found in Czech dictionaries, whose authors, unlike my approach, describe the meaning of vždyť in terms of multiple senses, polysemy. Apart from semantics, a small part of the chapter is dedicated to the description of other properties of vždyť, e. g. phonetics. In the diachronic analysis, a hypothesis is formulated about the emergence of vždyť from the originally temporal marker vždy, explaining it on the basis of conversational implicatures. That is illustrated by some examples of vždy from the earliest available linguistic data from Czech. I then describe the meaning of vždyť in Old Czech, while speculation about its further development is hindered by the lack of adequate...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectdiskurzní markercs_CZ
dc.subjectgramatikalizacecs_CZ
dc.subjectpragmatikalizacecs_CZ
dc.subjectkorpusová analýzacs_CZ
dc.subjectvždyťcs_CZ
dc.subjectNatural Semantic Metalanguagecs_CZ
dc.subjectNSMcs_CZ
dc.subjectsémantikacs_CZ
dc.subjectdiscourse markeren_US
dc.subjectgrammaticalizationen_US
dc.subjectpragmaticalizationen_US
dc.subjectcorpus analysisen_US
dc.subjectvždyťen_US
dc.subjectNatural Semantic Metalanguageen_US
dc.subjectNSMen_US
dc.subjectsemanticsen_US
dc.titleVznik diskurzních markerů v češtině: případová studie slova vždyťcs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-09-07
dc.description.departmentInstitute of Linguisticsen_US
dc.description.departmentÚstav obecné lingvistikycs_CZ
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.identifier.repId152088
dc.title.translatedEvolution of discourse markers in Czech: case study of vždyťen_US
dc.contributor.refereeBeneš, Martin
dc.identifier.aleph002036701
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineFilozofie - Obecná jazykovědacs_CZ
thesis.degree.disciplinePhilosophy - General Linguisticsen_US
thesis.degree.programHumanitní vědycs_CZ
thesis.degree.programHumanitiesen_US
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csFilozofie - Obecná jazykovědacs_CZ
uk.degree-discipline.enPhilosophy - General Linguisticsen_US
uk.degree-program.csHumanitní vědycs_CZ
uk.degree-program.enHumanitiesen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csHlavním cílem této práce je analýza jednoho z českých diskurzních markerů, výrazu vždyť, jak po stránce synchronní, tak diachronní. V kontextu této analýzy jsou diskutovány otázky lingvistické metodologie. Důraz je kladen převážně na jeho sémantické aspekty, k jejichž popisu byla zvolena metoda NSM (Natural Semantic Metalanguage). NSM umožňuje popsat význam funkčních slov v přirozeném jazyce, který umožňuje přesně vystihnout funkci výrazu, aniž by musel výzkumník používat obtížně srozumitelnou odbornou terminologii. Výsledná definice vždyť je porovnána s popisem vždyť, který je uváděn ve slovnících českého jazyka, jejichž autoři, na rozdíl od mého přístupu v této práci, popisují význam výrazu jako polysémní. Kromě sémantiky je pak malá část kapitoly věnována i ostatním vlastnostem vždyť, např. jeho fonetické realizaci. V diachronní analýze je formulována hypotéza o vzniku výrazu vždyť z původně časového vždy, který je vysvětlen skrze pragmatické konverzační implikatury. To dokládají příklady vždy z nejstarších dostupných českých literárních dokladů. Následně je popsán význam vždyť v nejstarší češtině, přičemž pojednání dalšího vývoje bylo pro nedostatek dat nemožné. Práce má zejména poukázat na nesmírně komplikovanou problematiku popisu diskurzním markerů, stejně jako na důležitost výběru vhodné metodologie...cs_CZ
uk.abstract.enThe main goal of this paper is to analyze one specific Czech discourse marker, vždyť, both from the synchronic and diachronic position. In the context of this analysis, some questions of linguistic methodology are discussed. Most of this analysis focused on its semantic properties, which were described using the NSM methodology (Natural Semantic Metalanguage). NSM allows its users to describe the meaning of grammatical words in natural language, thanks to which a researcher can formulate the expression's function without having to use a complicated and obscure terminology. The resulting definition of vždyť is compared to the description found in Czech dictionaries, whose authors, unlike my approach, describe the meaning of vždyť in terms of multiple senses, polysemy. Apart from semantics, a small part of the chapter is dedicated to the description of other properties of vždyť, e. g. phonetics. In the diachronic analysis, a hypothesis is formulated about the emergence of vždyť from the originally temporal marker vždy, explaining it on the basis of conversational implicatures. That is illustrated by some examples of vždy from the earliest available linguistic data from Czech. I then describe the meaning of vždyť in Old Czech, while speculation about its further development is hindered by the lack of adequate...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav obecné lingvistikycs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV