Show simple item record

Information duty in pre-contractual negotiations
dc.contributor.advisorHoráček, Vít
dc.creatorVrběcký, Matouš
dc.date.accessioned2017-06-02T06:35:20Z
dc.date.available2017-06-02T06:35:20Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/82881
dc.description.abstractInformační povinnost při jednání o uzavření smlouvy Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přinesl do soukromého práva mnohé změny. Nový civilní kodex v rámci úpravy předsmluvní odpovědnosti mimo jiné výslovně v ustanovení § 1728 odst. 2 zakotvil tzv. obecnou informační povinnost, tedy povinnost stran sdělit si před uzavřením kterékoliv smlouvy určité okolnosti. Práce je vedena snahou o vymezení pojmu a rozsahu obecné informační povinnosti, a to za pomoci srovnání přístupů jiných států k této povinnosti a využití dosavadní soudní (české i zahraniční) rozhodovací praxe. V některých otázkách je přihlédnuto i k dokumentům evropského smluvního práva, ze kterého bylo při tvorbě úpravy závazkového práva v platném a účinném občanském zákoníku čerpáno. I při využití mnohých pramenů nebylo však možné rozsah obecné informační povinnosti jednoznačně stanovit. Vzhledem k tomu, že právní úprava nestanoví výslovné a zřetelné meze této povinnosti, hlavním zdrojem poznání skutečného rozsahu této povinnosti bude soudní rozhodovací praxe, která by měla zaujmout konzistentní postoj ke složité a s ekonomickou analýzou práva neoddělitelně svázané otázce informační povinnosti. Práce neopomíjí ani další instituty související s obecnou informační povinností. Autor této práce dospívá k závěru, že v určitých případech může být...cs_CZ
dc.description.abstractInformation duty in pre-contractual negotiations Act no. 89/2012 Sb., the Civil Code, has brought many changes into the private law. The new Civil Code within the frame of pre-contractual liability among other things explicitly embedded in the provision of Section 1728 Subsection 2 the so called general information duty, i. e. a duty of the contracting parties to notify each other of certain circumstances prior to the conclusion of the contract. The paper aspires to define the term and the scope of general information duty with the help of the comparison of approaches toward this duty in other states and with the help of existing judicial (both Czech and foreign) decision making. In certain aspects, documents of European Contract Law were also taken into account owing to the fact that the European Contract Law was used in the process of drafting the valid and effective Civil Code. Even though many sources were used while writing the paper, the scope of general information duty could not be definitely determined. With respect to the fact that no explicit and distinct limits of this duty are set, the main source of knowledge will be judicial decision making which should take a consistent attitude toward a complex issue of general information duty which is inseparably related to the Economic Analysis of Law....en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectinformační povinnostcs_CZ
dc.subjectpředsmluvní odpovědnostcs_CZ
dc.subjectsmluvní právocs_CZ
dc.subjectinformation dutyen_US
dc.subjectpre-contractual liabilityen_US
dc.subjectlaw of contractsen_US
dc.titleInformační povinnost při jednání o uzavření smlouvycs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-09-12
dc.description.departmentDepartment of Business Lawen_US
dc.description.departmentKatedra obchodního právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId174368
dc.title.translatedInformation duty in pre-contractual negotiationsen_US
dc.contributor.refereeČech, Petr
dc.identifier.aleph002121704
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csInformační povinnost při jednání o uzavření smlouvy Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přinesl do soukromého práva mnohé změny. Nový civilní kodex v rámci úpravy předsmluvní odpovědnosti mimo jiné výslovně v ustanovení § 1728 odst. 2 zakotvil tzv. obecnou informační povinnost, tedy povinnost stran sdělit si před uzavřením kterékoliv smlouvy určité okolnosti. Práce je vedena snahou o vymezení pojmu a rozsahu obecné informační povinnosti, a to za pomoci srovnání přístupů jiných států k této povinnosti a využití dosavadní soudní (české i zahraniční) rozhodovací praxe. V některých otázkách je přihlédnuto i k dokumentům evropského smluvního práva, ze kterého bylo při tvorbě úpravy závazkového práva v platném a účinném občanském zákoníku čerpáno. I při využití mnohých pramenů nebylo však možné rozsah obecné informační povinnosti jednoznačně stanovit. Vzhledem k tomu, že právní úprava nestanoví výslovné a zřetelné meze této povinnosti, hlavním zdrojem poznání skutečného rozsahu této povinnosti bude soudní rozhodovací praxe, která by měla zaujmout konzistentní postoj ke složité a s ekonomickou analýzou práva neoddělitelně svázané otázce informační povinnosti. Práce neopomíjí ani další instituty související s obecnou informační povinností. Autor této práce dospívá k závěru, že v určitých případech může být...cs_CZ
uk.abstract.enInformation duty in pre-contractual negotiations Act no. 89/2012 Sb., the Civil Code, has brought many changes into the private law. The new Civil Code within the frame of pre-contractual liability among other things explicitly embedded in the provision of Section 1728 Subsection 2 the so called general information duty, i. e. a duty of the contracting parties to notify each other of certain circumstances prior to the conclusion of the contract. The paper aspires to define the term and the scope of general information duty with the help of the comparison of approaches toward this duty in other states and with the help of existing judicial (both Czech and foreign) decision making. In certain aspects, documents of European Contract Law were also taken into account owing to the fact that the European Contract Law was used in the process of drafting the valid and effective Civil Code. Even though many sources were used while writing the paper, the scope of general information duty could not be definitely determined. With respect to the fact that no explicit and distinct limits of this duty are set, the main source of knowledge will be judicial decision making which should take a consistent attitude toward a complex issue of general information duty which is inseparably related to the Economic Analysis of Law....en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního právacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV