Show simple item record

European law against unfair competition
dc.contributor.advisorPatěk, Daniel
dc.creatorNeuvirtová, Lucie
dc.date.accessioned2017-06-02T05:43:09Z
dc.date.available2017-06-02T05:43:09Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/82675
dc.description.abstractResumé Evropské právo proti nekalé soutěži Tato diplomová práce se zabývá úpravou práva proti nekalé soutěži přijatou na úrovni Evropské unie. Diplomová práce se skládá ze dvou částí - první seznamuje s legislativní úpravou práva proti nekalé soutěži, druhá část rozebírá právní úpravu klamavé a srovnávací reklamy jako příkladů skutkových podstat nekalé soutěže. První část práce nejprve podává přehled vývoje práva proti nekalé soutěži na mezinárodní úrovni; těžiště však spočívá v přehledu legislativy přijaté Evropskou unií. V rámci přehledu evropské legislativy nejprve seznamuje se základem pro legislativní činnost Evropské unie v oblasti nekalé soutěže. Následně navazuje přehled směrnic, jejichž primárním cílem je ochrana evropských soutěžitelů a spotřebitelů před nekalosoutěžním jednáním. Při představení jednotlivých směrnic je kladen důraz především na zjištění, zda se jedná o úpravu v režimu minimální nebo maximální harmonizace, tedy do jaké míry je ponechána možnost zákonodárcům členských států, aby se od úpravy přijaté Evropskou unií odchýlili. Čtvrtá kapitola si klade za cíl podívat se na právo proti nekalé soutěži jako na součást soukromého práva. Druhá část diplomové práce je tvořena pátou a šestou kapitolou. Pátá kapitola je věnována úpravě klamavé a srovnávací reklamy. Zkoumá, do jaké míry se...cs_CZ
dc.description.abstractResumé European Law against Unfair Competition This thesis focuses on the regulation of law against unfair competition adopted on the European Union level. The thesis is composed of two parts - the first one introduces legislative regulation of law against unfair competition, the second part analyses legal regulation of misleading and comparative advertisement as the examples of merits of unfair competition. The first part of the thesis firstly overviews the law against unfair competition on the international level; the core of the thesis, however, lies in the overview of legislation adopted by the European Union. Within the summary of the European legislation it firstly introduces the background for the legislative activity of the European Union in the field of unfair competition. Subsequently, it is followed up by the overview of directives with the primary aim to protect European businesses and consumers against unfair competition. When introducing the directives it emphasises mainly the findings whether it was adopted under minimum or maximum harmonisation, therefore to which extend the member state legislators are free to diverge from the regulation adopted by the European Union. The aim of the forth chapter is to look at the law against unfair competition as a part of private law. The second part of...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectnekalá soutěžcs_CZ
dc.subjectklamavá reklamacs_CZ
dc.subjectsrovnávací reklamacs_CZ
dc.subjectelektronické obchodovánícs_CZ
dc.subjectunfair competitionen_US
dc.subjectmisleading advertisementen_US
dc.subjectcomparative advertisementen_US
dc.subjectelectronic commerceen_US
dc.titleEvropské právo proti nekalé soutěžics_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-09-14
dc.description.departmentDepartment of Business Lawen_US
dc.description.departmentKatedra obchodního právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId129881
dc.title.translatedEuropean law against unfair competitionen_US
dc.contributor.refereeRozehnal, Aleš
dc.identifier.aleph002031421
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csResumé Evropské právo proti nekalé soutěži Tato diplomová práce se zabývá úpravou práva proti nekalé soutěži přijatou na úrovni Evropské unie. Diplomová práce se skládá ze dvou částí - první seznamuje s legislativní úpravou práva proti nekalé soutěži, druhá část rozebírá právní úpravu klamavé a srovnávací reklamy jako příkladů skutkových podstat nekalé soutěže. První část práce nejprve podává přehled vývoje práva proti nekalé soutěži na mezinárodní úrovni; těžiště však spočívá v přehledu legislativy přijaté Evropskou unií. V rámci přehledu evropské legislativy nejprve seznamuje se základem pro legislativní činnost Evropské unie v oblasti nekalé soutěže. Následně navazuje přehled směrnic, jejichž primárním cílem je ochrana evropských soutěžitelů a spotřebitelů před nekalosoutěžním jednáním. Při představení jednotlivých směrnic je kladen důraz především na zjištění, zda se jedná o úpravu v režimu minimální nebo maximální harmonizace, tedy do jaké míry je ponechána možnost zákonodárcům členských států, aby se od úpravy přijaté Evropskou unií odchýlili. Čtvrtá kapitola si klade za cíl podívat se na právo proti nekalé soutěži jako na součást soukromého práva. Druhá část diplomové práce je tvořena pátou a šestou kapitolou. Pátá kapitola je věnována úpravě klamavé a srovnávací reklamy. Zkoumá, do jaké míry se...cs_CZ
uk.abstract.enResumé European Law against Unfair Competition This thesis focuses on the regulation of law against unfair competition adopted on the European Union level. The thesis is composed of two parts - the first one introduces legislative regulation of law against unfair competition, the second part analyses legal regulation of misleading and comparative advertisement as the examples of merits of unfair competition. The first part of the thesis firstly overviews the law against unfair competition on the international level; the core of the thesis, however, lies in the overview of legislation adopted by the European Union. Within the summary of the European legislation it firstly introduces the background for the legislative activity of the European Union in the field of unfair competition. Subsequently, it is followed up by the overview of directives with the primary aim to protect European businesses and consumers against unfair competition. When introducing the directives it emphasises mainly the findings whether it was adopted under minimum or maximum harmonisation, therefore to which extend the member state legislators are free to diverge from the regulation adopted by the European Union. The aim of the forth chapter is to look at the law against unfair competition as a part of private law. The second part of...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního právacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV