Show simple item record

Unjustified Enrichment in the Comparative Perspective
dc.contributor.advisorDvořák, Jan
dc.creatorPetrov, Jan
dc.date.accessioned2019-05-02T20:07:26Z
dc.date.available2019-05-02T20:07:26Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/82643
dc.description.abstractstrana 247 Bezdůvodné obohacení ze srovnávacího pohledu Anotace Cílem práce je výzkum zásadních výsledků, k nimž v oblasti bezdůvodného obohacení dospěla zahraniční právní věda, zejména v německé právní oblasti, a dále jejich srovná- vací použití při výkladu veškerých ustanovení NOZ o bezdůvodném obohacení, včetně souvislostí s dalšími soukromoprávními instituty. Práce tak intenzivně čerpá zejména z rakouské a německé judikatury a doktríny, z Návrhu společného referenčního rámce (DCFR), ze švýcarského práva a z komparativní literatury; na řadě míst se zmiňují též právní řády další a na konci práce je uveden propracovaný překlad vybraných zahranič- ních úprav. Práce neobsahuje prostý popis, nýbrž je vedena zájmy českého právního pro- středí a snahou přispět české doktríny i aplikační praxi. Proto také práce vychází též z úplné rešerše judikatury Nejvyššího soudu od roku 2010 včetně. Práce dospívá k řadě závěrů, po bodech shrnutých na jejím konci, které lze z hlediska českého práva považovat za původní. Tyto závěry pak odůvodňují kladnou odpověď na hypotézy, že české právo bezdůvodného obohacení nelze - zvláště poté, kdy zákonodárce převzal do úpravy bez- důvodného obohacení v NOZ řadu zahraničních ustanovení - vykládat izolovaně, nýbrž že jeho kvalitní, hodnotově ukotvené a předvídatelné aplikaci významně...cs_CZ
dc.description.abstractstrana 259 Unjustified Enrichment in the Comparative Perspective Abstract The aim of the thesis is the legal research of important results concerning unjustified en- richment that have been attained in foreign jurisprudence and judicial opinions, especially within the German legal family, and their comparative application to all provisions of the New Czech Civil Code ("NCC") regulating unjustified enrichment, including their rela- tion to other parts of civil law. The thesis thus draws extensively from Austrian and Ger- man jurisprudence and case law, from the Draft Common Frame of Reference, from Swiss law and from comparative literature; further legal orders are also mentioned and a refined translation of relevant foreign provisions is included in the appendix. The thesis does not include a mere description, but rather follows the interests of Czech law and aims to make a contribution to Czech jurisprudence and application the of law. Accord- ingly, the thesis is also founded on complete research of the Czech Supreme Court case law made in and after 2010. The thesis comes to a number of conclusions (summarized in the itemized resumé) which may be deemed for original from the point of view of the Czech legal discourse. These conclusions corroborate the hypothesis that the Czech law of unjustified...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectBezdůvodné obohacení. Občanský zákoník. Občanské právo. Srovnávací právní vědacs_CZ
dc.subjectUnjustified enrichment. Unjust enrichment. Restitution. Civil Code. Civil law. Comparative lawen_US
dc.titleBezdůvodné obohacení ze srovnávacího pohleducs_CZ
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-09-29
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId56620
dc.title.translatedUnjustified Enrichment in the Comparative Perspectiveen_US
dc.contributor.refereeSalač, Josef
dc.contributor.refereeVychopeň, Martin
dc.identifier.aleph002031722
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.disciplineObčanské právo (civilní proces, rodinné právo, právo k nehmotným statkům)cs_CZ
thesis.degree.disciplineCivil Law (Civil Procedure, Family Law, Intellectual Property Law)en_US
thesis.degree.programTeoretické právní vědycs_CZ
thesis.degree.programTheoretical Legal Scienceen_US
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra občanského právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Civil Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csObčanské právo (civilní proces, rodinné právo, právo k nehmotným statkům)cs_CZ
uk.degree-discipline.enCivil Law (Civil Procedure, Family Law, Intellectual Property Law)en_US
uk.degree-program.csTeoretické právní vědycs_CZ
uk.degree-program.enTheoretical Legal Scienceen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csstrana 247 Bezdůvodné obohacení ze srovnávacího pohledu Anotace Cílem práce je výzkum zásadních výsledků, k nimž v oblasti bezdůvodného obohacení dospěla zahraniční právní věda, zejména v německé právní oblasti, a dále jejich srovná- vací použití při výkladu veškerých ustanovení NOZ o bezdůvodném obohacení, včetně souvislostí s dalšími soukromoprávními instituty. Práce tak intenzivně čerpá zejména z rakouské a německé judikatury a doktríny, z Návrhu společného referenčního rámce (DCFR), ze švýcarského práva a z komparativní literatury; na řadě míst se zmiňují též právní řády další a na konci práce je uveden propracovaný překlad vybraných zahranič- ních úprav. Práce neobsahuje prostý popis, nýbrž je vedena zájmy českého právního pro- středí a snahou přispět české doktríny i aplikační praxi. Proto také práce vychází též z úplné rešerše judikatury Nejvyššího soudu od roku 2010 včetně. Práce dospívá k řadě závěrů, po bodech shrnutých na jejím konci, které lze z hlediska českého práva považovat za původní. Tyto závěry pak odůvodňují kladnou odpověď na hypotézy, že české právo bezdůvodného obohacení nelze - zvláště poté, kdy zákonodárce převzal do úpravy bez- důvodného obohacení v NOZ řadu zahraničních ustanovení - vykládat izolovaně, nýbrž že jeho kvalitní, hodnotově ukotvené a předvídatelné aplikaci významně...cs_CZ
uk.abstract.enstrana 259 Unjustified Enrichment in the Comparative Perspective Abstract The aim of the thesis is the legal research of important results concerning unjustified en- richment that have been attained in foreign jurisprudence and judicial opinions, especially within the German legal family, and their comparative application to all provisions of the New Czech Civil Code ("NCC") regulating unjustified enrichment, including their rela- tion to other parts of civil law. The thesis thus draws extensively from Austrian and Ger- man jurisprudence and case law, from the Draft Common Frame of Reference, from Swiss law and from comparative literature; further legal orders are also mentioned and a refined translation of relevant foreign provisions is included in the appendix. The thesis does not include a mere description, but rather follows the interests of Czech law and aims to make a contribution to Czech jurisprudence and application the of law. Accord- ingly, the thesis is also founded on complete research of the Czech Supreme Court case law made in and after 2010. The thesis comes to a number of conclusions (summarized in the itemized resumé) which may be deemed for original from the point of view of the Czech legal discourse. These conclusions corroborate the hypothesis that the Czech law of unjustified...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ
thesis.grade.codeP
dc.identifier.lisID990020317220106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV