Show simple item record

Evidence-based practice in the prevention and treatment of pressure ulcers in intensive care patients
dc.contributor.advisorDi Cara, Veronika
dc.creatorPříhodová, Markéta
dc.date.accessioned2017-06-02T04:33:03Z
dc.date.available2017-06-02T04:33:03Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/82353
dc.description.abstractDekubity jsou jedny z indikátorů kvality ošetřovatelské péče, jejich výskyt snižuje kvalitu života pacienta, vede k prodloužení hospitalizace, ke zvýšení nákladů na péči a zatížení rozpočtu zdravotnického zařízení. European Pressure Ulcer Advisory Panel neboli Evropský poradní sbor pro otázky proleženin (EPUAP) vede a podporuje všechny evropské země v úsilí o prevenci a léčbu dekubitů. Pracovní skupina EPUAP vypracovala pokyny pro prevenci a léčbu dekubitů. Jedním z nejdůležitějších faktorů co nejkvalitnější ošetřovatelské péče je schopnost sester prakticky využít poznatky vědeckovýzkumné činnosti v ošetřovatelském procesu. Vzhledem k tomu se diplomová práce zabývá problematikou efektivního využití nejnovějších poznatků v oblasti prevence vzniku dekubitů a jejich ošetřování v české intenzivní péči. Hlavním cílem diplomové práce je zmapovat nejnovější metody prevence vzniku dekubitů a péče o ně dle Evidence based-practice zásad EPUAPu a analyzovat jejich implementaci v praxi na vybraných odděleních intenzivní péče. Kvantitativní výzkum probíhal prostřednictvím anonymního dotazníkového šetření v populaci sester pracujících v intenzivní péči. Z výsledků výzkumného šetření vyplývá, že sestry pracující v intenzivní péči, provádějí intervence v prevenci vzniku dekubitů v souladu se směrnicí EPUAP....cs_CZ
dc.description.abstractPressure ulcers are one of the quality indicators of nursing care, their presence reduces the quality of life of the patient, leads to a prolongation of hospitalization, increases costs of care and affects the budget of a health care facility. European Pressure Ulcer Advisory Panel or the European Advisory Board on issues of bedsores (EPUAP) leads and supports all European countries in their efforts to prevent and treat pressure sores. EPUAP working group has developed guidelines for the prevention and treatment of pressure ulcers. One of the important factors in providing the highest quality of nursing care is the ability of nurses to practically use the research results in the nursing process. This thesis deals with the effective use of the latest advances in the prevention of pressure sores and their treatment in the intensive care in Czech Republic. The main objective of this thesis is to explore the latest methods of prevention of pressure sores and care, according to Evidence-based practice principles EPUAP and analyze their practical implementation in selected intensive care wards. Quantitative research was conducted through an anonymous questionnaire in the population of nurses working in intensive care. The results of the research show that nurses working in intensive care, implement...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova. 1. lékařská fakultacs_CZ
dc.subjectdekubitycs_CZ
dc.subjectintenzivní péčecs_CZ
dc.subjectpraxe založená na důkazechcs_CZ
dc.subjectprevencecs_CZ
dc.subjectošetřovatelstvícs_CZ
dc.subjectošetřovatelská péčecs_CZ
dc.subjectpressure ulcersen_US
dc.subjectintensive careen_US
dc.subjectevidence-based practiceen_US
dc.subjectpreventionen_US
dc.subjectnursingen_US
dc.subjectnursing careen_US
dc.titlePraxe založená na důkazech v oblasti prevence a péče o dekubity v intenzivní péčics_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-06-07
dc.description.departmentInstitute of Theory and Practice of Nursing First Faculty of Medicine Charles University in Pragueen_US
dc.description.departmentÚstav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ
dc.description.faculty1. lékařská fakultacs_CZ
dc.description.facultyFirst Faculty of Medicineen_US
dc.identifier.repId160233
dc.title.translatedEvidence-based practice in the prevention and treatment of pressure ulcers in intensive care patientsen_US
dc.contributor.refereeHladká, Petra
dc.identifier.aleph002091811
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineIntenzivní péčecs_CZ
thesis.degree.disciplineIntensive Careen_US
thesis.degree.programSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
thesis.degree.programSpecializations in Health Serviceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-cs1. lékařská fakulta::Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFirst Faculty of Medicine::Institute of Theory and Practice of Nursing First Faculty of Medicine Charles University in Pragueen_US
uk.faculty-name.cs1. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFirst Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs1.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.csIntenzivní péčecs_CZ
uk.degree-discipline.enIntensive Careen_US
uk.degree-program.csSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
uk.degree-program.enSpecializations in Health Serviceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDekubity jsou jedny z indikátorů kvality ošetřovatelské péče, jejich výskyt snižuje kvalitu života pacienta, vede k prodloužení hospitalizace, ke zvýšení nákladů na péči a zatížení rozpočtu zdravotnického zařízení. European Pressure Ulcer Advisory Panel neboli Evropský poradní sbor pro otázky proleženin (EPUAP) vede a podporuje všechny evropské země v úsilí o prevenci a léčbu dekubitů. Pracovní skupina EPUAP vypracovala pokyny pro prevenci a léčbu dekubitů. Jedním z nejdůležitějších faktorů co nejkvalitnější ošetřovatelské péče je schopnost sester prakticky využít poznatky vědeckovýzkumné činnosti v ošetřovatelském procesu. Vzhledem k tomu se diplomová práce zabývá problematikou efektivního využití nejnovějších poznatků v oblasti prevence vzniku dekubitů a jejich ošetřování v české intenzivní péči. Hlavním cílem diplomové práce je zmapovat nejnovější metody prevence vzniku dekubitů a péče o ně dle Evidence based-practice zásad EPUAPu a analyzovat jejich implementaci v praxi na vybraných odděleních intenzivní péče. Kvantitativní výzkum probíhal prostřednictvím anonymního dotazníkového šetření v populaci sester pracujících v intenzivní péči. Z výsledků výzkumného šetření vyplývá, že sestry pracující v intenzivní péči, provádějí intervence v prevenci vzniku dekubitů v souladu se směrnicí EPUAP....cs_CZ
uk.abstract.enPressure ulcers are one of the quality indicators of nursing care, their presence reduces the quality of life of the patient, leads to a prolongation of hospitalization, increases costs of care and affects the budget of a health care facility. European Pressure Ulcer Advisory Panel or the European Advisory Board on issues of bedsores (EPUAP) leads and supports all European countries in their efforts to prevent and treat pressure sores. EPUAP working group has developed guidelines for the prevention and treatment of pressure ulcers. One of the important factors in providing the highest quality of nursing care is the ability of nurses to practically use the research results in the nursing process. This thesis deals with the effective use of the latest advances in the prevention of pressure sores and their treatment in the intensive care in Czech Republic. The main objective of this thesis is to explore the latest methods of prevention of pressure sores and care, according to Evidence-based practice principles EPUAP and analyze their practical implementation in selected intensive care wards. Quantitative research was conducted through an anonymous questionnaire in the population of nurses working in intensive care. The results of the research show that nurses working in intensive care, implement...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ
dc.identifier.lisID990020918110106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV