Show simple item record

The Equal Treatment and the Prohibition of Discrimination of Employees
dc.contributor.advisorKoldinská, Kristina
dc.creatorJarotková, Kateřina
dc.date.accessioned2017-06-02T04:31:25Z
dc.date.available2017-06-02T04:31:25Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/82345
dc.description.abstractTato práce se zabývá rovným zacházením a zákazem diskriminace zaměstnanců. Zabývám se v ní úpravou mezinárodního, evropského a českého antidiskriminačního práva. Práce se skládá z úvodu, čtyř hlavních kapitol, které se dále dělí do podkapitol, a závěru. V první kapitole se věnuji vysvětlení základních pojmů, a to pojmu rovnost a pojmu diskriminace. Rozlišuji rovnost formální a materiální. V souvislosti s materiální rovností vysvětluji koncept rovnost příležitostí a koncept rovnost výsledků. V následující části kapitoly se zabývám diskriminací. Popisuji zde základní formy diskriminace, a to diskriminaci přímou a nepřímou. Stručně se zabývám také problematikou vícenásobné diskriminace. V druhé kapitole zpracovávám nejvýznamnější mezinárodní dokumenty, které se týkají tématu mé práce. Jedná se o dokumenty Organizace spojených národů, Mezinárodní organizace práce a Rady Evropy. Ve třetí kapitole rozebírám právo Evropské unie. Nejprve se věnuji vývoji primárního práva v této oblasti. Následně je pojednáno o sekundárním právu a třech hlavních antidiskriminačních směrnicích. Zohledněna je také relevantní judikatura Soudního dvora Evropské unie. Značný prostor je věnován problematice diskriminace osob se zdravotním postižením. V závěru kapitoly přibližuji koncept pozitivních opatření. Ve čtvrté kapitole se...cs_CZ
dc.description.abstractRESUMÉ This thesis is concerned with equal treatment and prohibition of employment discrimination. I deal with international, European and Czech antidiscrimination law. The text is divided into an introduction, four main chapters, divided into subchapters, and a conclusion. The first chapter defines the fundamental terms, which are equality and discrimination. At first, I distinguish formal and substantive equality. In context of substantive equality, I explain the concepts of equal opportunity and equality of outcome. In the following part of the chapter I deal with the concept of discrimination. I describe the basic forms of discrimination: Direct and indirect discrimination. I also briefly discuss the issue of multiple discrimination. The second chapter concerns the most important international conventions that are related to my thesis topic. Those are the conventions of United Nations, Council of Europe and International Labour Organization. The third chapter focuses on the European Union law. First, I review the development of primary law. Further, I focus on the secondary law and three main anti-discrimination directives. The relevant case law of the Court of Justice of the European Union is regarded here as well. Great attention is given to the issue of discrimination against persons with...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectrovné zacházenícs_CZ
dc.subjectzákaz diskriminacecs_CZ
dc.subjectpracovněprávní vztahycs_CZ
dc.subjectzdravotní postiženícs_CZ
dc.subjectequal treatmenten_US
dc.subjectprohibition of discriminationen_US
dc.subjectlabour relationsen_US
dc.subjectdisabilityen_US
dc.titleRovné zacházení a zákaz diskriminace zaměstnancůcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-06-13
dc.description.departmentDepartment of Labor Law and Social Security Lawen_US
dc.description.departmentKatedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečenícs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId73563
dc.title.translatedThe Equal Treatment and the Prohibition of Discrimination of Employeesen_US
dc.contributor.refereeŠtefko, Martin
dc.identifier.aleph002092709
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTato práce se zabývá rovným zacházením a zákazem diskriminace zaměstnanců. Zabývám se v ní úpravou mezinárodního, evropského a českého antidiskriminačního práva. Práce se skládá z úvodu, čtyř hlavních kapitol, které se dále dělí do podkapitol, a závěru. V první kapitole se věnuji vysvětlení základních pojmů, a to pojmu rovnost a pojmu diskriminace. Rozlišuji rovnost formální a materiální. V souvislosti s materiální rovností vysvětluji koncept rovnost příležitostí a koncept rovnost výsledků. V následující části kapitoly se zabývám diskriminací. Popisuji zde základní formy diskriminace, a to diskriminaci přímou a nepřímou. Stručně se zabývám také problematikou vícenásobné diskriminace. V druhé kapitole zpracovávám nejvýznamnější mezinárodní dokumenty, které se týkají tématu mé práce. Jedná se o dokumenty Organizace spojených národů, Mezinárodní organizace práce a Rady Evropy. Ve třetí kapitole rozebírám právo Evropské unie. Nejprve se věnuji vývoji primárního práva v této oblasti. Následně je pojednáno o sekundárním právu a třech hlavních antidiskriminačních směrnicích. Zohledněna je také relevantní judikatura Soudního dvora Evropské unie. Značný prostor je věnován problematice diskriminace osob se zdravotním postižením. V závěru kapitoly přibližuji koncept pozitivních opatření. Ve čtvrté kapitole se...cs_CZ
uk.abstract.enRESUMÉ This thesis is concerned with equal treatment and prohibition of employment discrimination. I deal with international, European and Czech antidiscrimination law. The text is divided into an introduction, four main chapters, divided into subchapters, and a conclusion. The first chapter defines the fundamental terms, which are equality and discrimination. At first, I distinguish formal and substantive equality. In context of substantive equality, I explain the concepts of equal opportunity and equality of outcome. In the following part of the chapter I deal with the concept of discrimination. I describe the basic forms of discrimination: Direct and indirect discrimination. I also briefly discuss the issue of multiple discrimination. The second chapter concerns the most important international conventions that are related to my thesis topic. Those are the conventions of United Nations, Council of Europe and International Labour Organization. The third chapter focuses on the European Union law. First, I review the development of primary law. Further, I focus on the secondary law and three main anti-discrimination directives. The relevant case law of the Court of Justice of the European Union is regarded here as well. Great attention is given to the issue of discrimination against persons with...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečenícs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV