Show simple item record

Spiritual care for the sick and its organization in three hospitals
dc.contributor.advisorOpatrný, Aleš
dc.creatorDrobná, Lenka
dc.date.accessioned2017-06-02T02:55:15Z
dc.date.available2017-06-02T02:55:15Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/82064
dc.description.abstractAnotácia Organizácia duchovnej starostlivosti o chorých v troch nemocniciach Cieľom diplomovej práce je opísať a porovnať organizáciu duchovnej starostlivosti v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Fakultnej nemocnici v Motole a Psychiatrickej nemocnici Bohnice. V prvej časti práca prezentuje teoretické poznatky v oblasti duchovných potrieb pacientov a v oblasti poskytovania duchovnej starostlivosti. V praktickej časti rozoberá poskytovanie duchovnej starostlivosti vo vybraných nemocniciach. Praktická časť sa zakladá na informáciách, ktoré sprostredkovali nemocniční duchovní vybraných nemocničných zariadení formou rozhovorov. Ich výpovede sú rozdelené na tematické okruhy, ktoré umožňujú vzájomnú komparáciu. Práca opisuje vývin duchovnej starostlivosti v inštitúcií, organizáciu tímu poskytovateľov duchovnej starostlivosti, vzdelanie a typ úväzkov duchovných. Skúma charakter a dostupnosť duchovnej starostlivosti, spoluprácu so zdravotníckymi oddeleniami. Účelom tejto práce je poukázať na stav poskytovania duchovnej starostlivosti v pražských nemocniciach a podnietiť diskusiu o danej tematike. Kľúčové slová spiritualita, starostlivosť o chorého, utrpenie, zmysel, sprevádzaniecs_CZ
dc.description.abstractSpiritual care for the sick and its organization in three hospitals The aim of this thesis is to describe and compare the organization of spiritual care at Sisters of Mercy of St. Borromeo Hospital, University Hospital in Motol and Psychiatric Hospital Bohnice. The first part presents theoretical knowledge in the area of spiritual needs of patients and the provision of spiritual care. The practical part analyzes the provision of spiritual care in the selected hospitals. The practical part is based on information which was given in interviews with spiritual care providers in selected hospitals. Their statements are divided into topics allowing comparison. This thesis describes the development of spiritual care in the institution, the organization of a team of spiritual care providers, education and type of employment. It examines nature and availability of spiritual care, cooperation with the health departments. The purpose of this thesis is to highlight the state of providing spiritual care in hospitals in Prague and to induce a discussion on the topic. Keywords spirituality, care for the sick, suffering, meaning, accompanyingen_US
dc.languageSlovenčinacs_CZ
dc.language.isosk_SK
dc.publisherUniverzita Karlova, Katolická teologická fakultacs_CZ
dc.subjectspiritualitacs_CZ
dc.subjectstarostlivosť o choréhocs_CZ
dc.subjectutrpeniecs_CZ
dc.subjectzmyselcs_CZ
dc.subjectsprevádzaniecs_CZ
dc.subjectspiritualityen_US
dc.subjectcare for the sicken_US
dc.subjectsufferingen_US
dc.subjectmeaningen_US
dc.subjectaccompanyingen_US
dc.titleOrganizácia duchovnej starostlivosti o chorých v troch nemocniciachsk_SK
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-09-02
dc.description.departmentDepartment of Pastoral Theology and Law Sciencesen_US
dc.description.departmentKatedra pastorálních oborů a právních vědcs_CZ
dc.description.facultyKatolická teologická fakultacs_CZ
dc.description.facultyCatholic Theological Facultyen_US
dc.identifier.repId162778
dc.title.translatedSpiritual care for the sick and its organization in three hospitalsen_US
dc.contributor.refereeDřímal, Ludvík
dc.identifier.aleph002039173
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineAplikovaná etikacs_CZ
thesis.degree.disciplineApplied Ethicsen_US
thesis.degree.programHumanitní studiacs_CZ
thesis.degree.programHumanitiesen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csKatolická teologická fakultacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enCatholic Theological Facultyen_US
uk.faculty-name.csKatolická teologická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enCatholic Theological Facultyen_US
uk.faculty-abbr.csKTFcs_CZ
uk.degree-discipline.csAplikovaná etikacs_CZ
uk.degree-discipline.enApplied Ethicsen_US
uk.degree-program.csHumanitní studiacs_CZ
uk.degree-program.enHumanitiesen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csAnotácia Organizácia duchovnej starostlivosti o chorých v troch nemocniciach Cieľom diplomovej práce je opísať a porovnať organizáciu duchovnej starostlivosti v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Fakultnej nemocnici v Motole a Psychiatrickej nemocnici Bohnice. V prvej časti práca prezentuje teoretické poznatky v oblasti duchovných potrieb pacientov a v oblasti poskytovania duchovnej starostlivosti. V praktickej časti rozoberá poskytovanie duchovnej starostlivosti vo vybraných nemocniciach. Praktická časť sa zakladá na informáciách, ktoré sprostredkovali nemocniční duchovní vybraných nemocničných zariadení formou rozhovorov. Ich výpovede sú rozdelené na tematické okruhy, ktoré umožňujú vzájomnú komparáciu. Práca opisuje vývin duchovnej starostlivosti v inštitúcií, organizáciu tímu poskytovateľov duchovnej starostlivosti, vzdelanie a typ úväzkov duchovných. Skúma charakter a dostupnosť duchovnej starostlivosti, spoluprácu so zdravotníckymi oddeleniami. Účelom tejto práce je poukázať na stav poskytovania duchovnej starostlivosti v pražských nemocniciach a podnietiť diskusiu o danej tematike. Kľúčové slová spiritualita, starostlivosť o chorého, utrpenie, zmysel, sprevádzaniecs_CZ
uk.abstract.enSpiritual care for the sick and its organization in three hospitals The aim of this thesis is to describe and compare the organization of spiritual care at Sisters of Mercy of St. Borromeo Hospital, University Hospital in Motol and Psychiatric Hospital Bohnice. The first part presents theoretical knowledge in the area of spiritual needs of patients and the provision of spiritual care. The practical part analyzes the provision of spiritual care in the selected hospitals. The practical part is based on information which was given in interviews with spiritual care providers in selected hospitals. Their statements are divided into topics allowing comparison. This thesis describes the development of spiritual care in the institution, the organization of a team of spiritual care providers, education and type of employment. It examines nature and availability of spiritual care, cooperation with the health departments. The purpose of this thesis is to highlight the state of providing spiritual care in hospitals in Prague and to induce a discussion on the topic. Keywords spirituality, care for the sick, suffering, meaning, accompanyingen_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Katolická teologická fakulta, Katedra pastorálních oborů a právních vědcs_CZ
dc.identifier.lisID990020391730106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV