Show simple item record

Comparison criteria bankruptcy proceedings
dc.contributor.advisorTrojan, Václav
dc.creatorŠvábová, Helena
dc.date.accessioned2017-06-02T02:20:51Z
dc.date.available2017-06-02T02:20:51Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/81899
dc.description.abstractZávěrečná práce je zaměřena na realizaci konkurzních řízení v Ústeckém kraji na obsazení míst ředitelů škol. V rámci výzkumného šetření byli osloveni zřizovatelé škol a školských zařízení za obce a kraj. Sledované období konkurzních řízení je rok 2014. Cílem práce je zjistit, zda zřizovatelé - konkurzní komise v rámci konkurzů využívají nebo zda si stanovují předem svá další kritéria výběru pro uchazeče mimo kritéria, která jsou dána zákonem - zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon), prováděcí vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pedagogických pracovnících). Nově zjištěné poznatky ze šetření jsou porovnány se šetřením a výsledky bakalářské práce - Konkurzní řízení na pozici ředitele školy ve Středočeském kraji, Ing. M. Řezníková, 2013 - která zkoumala kritéria pro uchazeče na místa ředitelů škol ve Středočeském kraji za období roku 2012. Komparací výsledků obou prací, tj. mé bakalářské práce a bakalářské práce Ing. Řezníkové se dá zjistit, zda zřizovatelé za oba kraje postupují v rámci konkurzních řízení obdobně, nebo zda je postup rozdílný. Téma...cs_CZ
dc.description.abstractCOMPARISON CRITERIA BANKRUPTCY PROCEEDINGS Final work is focused on the realization of the insolvency proceedings in the Usti region in the posts of headmasters. As part of the research were approached founders of schools and school facilities for municipalities and county. The reference period bankruptcy proceedings 2014. The aim is to determine whether the founders - bankruptcy committee bankrupt, or if you use a pre-determined its other other selection criteria for candidates outside the criteria that are set by the law - Law no. 561/2004 Sb. on preschool, elementary, secondary, vocational and other training, as amended (the Education Act), the implementing decree no. 54/2005 Coll., on the particulars of the bankruptcy proceedings and bankruptcy committees, Law no. 563/2004 ., on teaching staff, as amended (the Act on Educational Staff). Newly findings from the survey are compared with the results of the investigation and thesis - Bankruptcy proceedings as director of schools in the Central Region, Ing. M. Řezníková, 2013 - examining the criteria for candidates for the posts of schools in the Central Region for the year 2012. By comparing the results of both works, ie. My undergraduate work and a bachelor thesis Ing. Rezniková can determine whether the founders for both regions progressing in...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectZřizovatelcs_CZ
dc.subjectředitel školycs_CZ
dc.subjectkritériacs_CZ
dc.subjectkonkurzní řízenícs_CZ
dc.subjectkompetencecs_CZ
dc.subjectstandardcs_CZ
dc.subjectkomparacecs_CZ
dc.subjectmetodologiecs_CZ
dc.subjectFounderen_US
dc.subjectdirector of the schoolen_US
dc.subjectcriteriaen_US
dc.subjectbankruptcy proceedingsen_US
dc.subjectcompetenceen_US
dc.subjectstandarden_US
dc.subjectcomparison methodologyen_US
dc.titleKomparace kritérií konkurzního řízenícs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-09-01
dc.description.departmentCentrum školského managementucs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId166523
dc.title.translatedComparison criteria bankruptcy proceedingsen_US
dc.contributor.refereeTrojanová, Irena
dc.identifier.aleph002027230
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineŠkolský managementcs_CZ
thesis.degree.disciplineSchool Managementen_US
thesis.degree.programSpecializace v pedagogicecs_CZ
thesis.degree.programSpecialization in Educationen_US
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Centrum školského managementucs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csŠkolský managementcs_CZ
uk.degree-discipline.enSchool Managementen_US
uk.degree-program.csSpecializace v pedagogicecs_CZ
uk.degree-program.enSpecialization in Educationen_US
thesis.grade.csNeprospělcs_CZ
thesis.grade.enFailen_US
uk.abstract.csZávěrečná práce je zaměřena na realizaci konkurzních řízení v Ústeckém kraji na obsazení míst ředitelů škol. V rámci výzkumného šetření byli osloveni zřizovatelé škol a školských zařízení za obce a kraj. Sledované období konkurzních řízení je rok 2014. Cílem práce je zjistit, zda zřizovatelé - konkurzní komise v rámci konkurzů využívají nebo zda si stanovují předem svá další kritéria výběru pro uchazeče mimo kritéria, která jsou dána zákonem - zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon), prováděcí vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pedagogických pracovnících). Nově zjištěné poznatky ze šetření jsou porovnány se šetřením a výsledky bakalářské práce - Konkurzní řízení na pozici ředitele školy ve Středočeském kraji, Ing. M. Řezníková, 2013 - která zkoumala kritéria pro uchazeče na místa ředitelů škol ve Středočeském kraji za období roku 2012. Komparací výsledků obou prací, tj. mé bakalářské práce a bakalářské práce Ing. Řezníkové se dá zjistit, zda zřizovatelé za oba kraje postupují v rámci konkurzních řízení obdobně, nebo zda je postup rozdílný. Téma...cs_CZ
uk.abstract.enCOMPARISON CRITERIA BANKRUPTCY PROCEEDINGS Final work is focused on the realization of the insolvency proceedings in the Usti region in the posts of headmasters. As part of the research were approached founders of schools and school facilities for municipalities and county. The reference period bankruptcy proceedings 2014. The aim is to determine whether the founders - bankruptcy committee bankrupt, or if you use a pre-determined its other other selection criteria for candidates outside the criteria that are set by the law - Law no. 561/2004 Sb. on preschool, elementary, secondary, vocational and other training, as amended (the Education Act), the implementing decree no. 54/2005 Coll., on the particulars of the bankruptcy proceedings and bankruptcy committees, Law no. 563/2004 ., on teaching staff, as amended (the Act on Educational Staff). Newly findings from the survey are compared with the results of the investigation and thesis - Bankruptcy proceedings as director of schools in the Central Region, Ing. M. Řezníková, 2013 - examining the criteria for candidates for the posts of schools in the Central Region for the year 2012. By comparing the results of both works, ie. My undergraduate work and a bachelor thesis Ing. Rezniková can determine whether the founders for both regions progressing in...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Centrum školského managementucs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV