Show simple item record

Collateral Proceedings
dc.contributor.advisorJelínek, Jiří
dc.creatorBeranová, Andrea
dc.date.accessioned2019-05-02T18:53:18Z
dc.date.available2019-05-02T18:53:18Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/81824
dc.description.abstractDisertační práce zpracovává tu část trestního řízení, v níž soud rozhoduje o soukromoprávních nárocích poškozeného, které vznikly v souvislosti s trestným činem (tzv. adhezní řízení). Význam adhezního řízení spočívá v tom, že poškozený se touto cestou může vyhnout časově, finančně i procesně náročnějšímu civilnímu řízení. Institut adhezního řízení však skrývá řadu specifických otázek, neboť trestní soud rozhoduje o soukromoprávních nárocích poškozeného podle mimotrestních hmotněprávních předpisů (zejména občanského a pracovního práva), ale ve formě trestního řízení. Základním východiskem předložené práce je platná právní úprava obsažená v zákoně č. 141/1961 Sb., trestní řád. Nejen však ta. Disertační práce obsahuje též komparativní analýzu právní úpravy adhezního řízení z hlediska německého a švýcarského právního řádu. V návaznosti na analýzu adhezního řízení de lege lata, jakož i srovnání se zahraničními vzory jsou uvedeny náměty ke zlepšení právní úpravy, které by mohly být použity při plánované rekodifikaci českého trestního práva procesního.cs_CZ
dc.description.abstractThe doctoral thesis focuses on the part of criminal proceedings in which the court adjudicates the injured person's private claims which arose in connection with a criminal act (so-called collateral proceedings). The importance of collateral proceedings lies in the fact that by using it the injured party may avoid time-consuming, financially as well as procedurally demanding civil proceedings. However, the institute of collateral proceedings comprises a number of specific issues since a criminal court adjudicates the private claims of the injured party in compliance with substantive law rules being outside of the scope of criminal law (mainly civil law and labour law regulations) but, still, within the framework of criminal proceedings. The basic source of the submitted thesis is the Czech legal order. However, it is not the only one taken into consideration. The doctoral thesis also contains comparative analysis of legal regulation of collateral proceedings from the point of view of the German and Swiss legal orders. Following the analysis of collateral proceedings de lege lata, as well as the comparison with foreign models I am submitting proposals for the improvement of legislation that could be used in connection with the planned recodification of the Czech Criminal Procedure.en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectpoškozenýcs_CZ
dc.subjectoběťcs_CZ
dc.subjectadhezní řízenícs_CZ
dc.subjecttrestní řízenícs_CZ
dc.subjectnáhrada škodycs_CZ
dc.subjectnáhrada nemajetkové újmycs_CZ
dc.subjectvydání bezdůvodného obohacenícs_CZ
dc.subjectinjureden_US
dc.subjectvictimen_US
dc.subjectadhesion proceedingsen_US
dc.subjectcriminal proceedingsen_US
dc.subjectdamagesen_US
dc.subjectcompensation of other than proprietary lossen_US
dc.subjectrecovery of property obtained as a result of unjust enrichmenten_US
dc.titleAdhezní řízenícs_CZ
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-09-19
dc.description.departmentDepartment of Criminal Lawen_US
dc.description.departmentKatedra trestního právacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId144913
dc.title.translatedCollateral Proceedingsen_US
dc.contributor.refereeZáhora, Jozef
dc.contributor.refereeVanduchová, Marie
dc.identifier.aleph002104606
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.disciplineTrestní právo, kriminologie a kriminalistikacs_CZ
thesis.degree.disciplineCriminal Law, Criminology and Criminalisticsen_US
thesis.degree.programTeoretické právní vědycs_CZ
thesis.degree.programTheoretical Legal Scienceen_US
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra trestního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Criminal Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csTrestní právo, kriminologie a kriminalistikacs_CZ
uk.degree-discipline.enCriminal Law, Criminology and Criminalisticsen_US
uk.degree-program.csTeoretické právní vědycs_CZ
uk.degree-program.enTheoretical Legal Scienceen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csDisertační práce zpracovává tu část trestního řízení, v níž soud rozhoduje o soukromoprávních nárocích poškozeného, které vznikly v souvislosti s trestným činem (tzv. adhezní řízení). Význam adhezního řízení spočívá v tom, že poškozený se touto cestou může vyhnout časově, finančně i procesně náročnějšímu civilnímu řízení. Institut adhezního řízení však skrývá řadu specifických otázek, neboť trestní soud rozhoduje o soukromoprávních nárocích poškozeného podle mimotrestních hmotněprávních předpisů (zejména občanského a pracovního práva), ale ve formě trestního řízení. Základním východiskem předložené práce je platná právní úprava obsažená v zákoně č. 141/1961 Sb., trestní řád. Nejen však ta. Disertační práce obsahuje též komparativní analýzu právní úpravy adhezního řízení z hlediska německého a švýcarského právního řádu. V návaznosti na analýzu adhezního řízení de lege lata, jakož i srovnání se zahraničními vzory jsou uvedeny náměty ke zlepšení právní úpravy, které by mohly být použity při plánované rekodifikaci českého trestního práva procesního.cs_CZ
uk.abstract.enThe doctoral thesis focuses on the part of criminal proceedings in which the court adjudicates the injured person's private claims which arose in connection with a criminal act (so-called collateral proceedings). The importance of collateral proceedings lies in the fact that by using it the injured party may avoid time-consuming, financially as well as procedurally demanding civil proceedings. However, the institute of collateral proceedings comprises a number of specific issues since a criminal court adjudicates the private claims of the injured party in compliance with substantive law rules being outside of the scope of criminal law (mainly civil law and labour law regulations) but, still, within the framework of criminal proceedings. The basic source of the submitted thesis is the Czech legal order. However, it is not the only one taken into consideration. The doctoral thesis also contains comparative analysis of legal regulation of collateral proceedings from the point of view of the German and Swiss legal orders. Following the analysis of collateral proceedings de lege lata, as well as the comparison with foreign models I am submitting proposals for the improvement of legislation that could be used in connection with the planned recodification of the Czech Criminal Procedure.en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra trestního právacs_CZ
thesis.grade.codeP
dc.identifier.lisID990021046060106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV