Show simple item record

Regulation of advertising of pharmaceuticals in the contex of legal and ethical regulations in the Czech Republic
dc.contributor.advisorWinter, Filip
dc.creatorMazura, Lukáš
dc.date.accessioned2017-06-02T01:20:56Z
dc.date.available2017-06-02T01:20:56Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/81655
dc.description.abstractPráce se zabývá problematikou právní a etické regulace reklamy, konkrétně právní a etickou regulací reklamy na léčiva. Cílem práce je poskytnout ucelený náhled do předmětné problematiky a ilustrovat teoretické poznatky na příkladech z praxe. V menším měřítku také upozorňuje na specifické problémy v této oblasti a navrhuje jejich řešení. Člení se na šest kapitol. V úvodu je představena základní problematika a jsou uvedeny důvody výběru tématu autorem. Dále dochází k představení struktury práce, načež je odůvodněn výběr pramenů a je porovnána výsledná podoby práce s tezí. V teoretické části práce je čtenář nejprve seznámen se základními pojmy a aspekty. V následujících podkapitolách práce přechází k obecné regulaci reklamy a k regulaci reklamy na léčiva. Teoretická část není omezená na pouhý popis normativní úpravy, nýbrž je doplněna o některé kritické úvahy a návrhy na zlepšení. Praktická část bakalářské práce je věnována analýze vybraných případů týkajících se reklam na léčiva a jejich kritickému zhodnocení. V závěru dochází ke shrnutí práce a ucelené prezentaci zjištění, které autor zaznamenal. Zprostředkované informace mohou být nejen relevantním přínosem pro akademickou obec, ale i kvalitním zdrojem pro potřeby podnikatelů či zpracovatelů reklamy v oboru léčiv.cs_CZ
dc.description.abstractThe bachelor thesis is concerned with legal and ethical regulation of advertising, notably with legal and ethical regulation of pharmaceutical advertising. The aim is to provide comprehensive insights into issues and to demonstrate theoretical knowledge on practical examples. On a smaller scale, the thesis also points to specific problems in this area while proposing their solutions. Its content is divided into six chapters. The introduction presents the issues and outlines the grounds for choosing this subject. Furthermore, it introduces the structure of the work followed by a justification of the selection of sources and evaluates the work's final form. The theoretical part is devoted to basic concepts and aspects of the topic. Following chapters explain general regulation of advertising and specific regulation of pharmaceutical advertising. This part is not limited to a mere description of the normative framework, but is complemented with some critical considerations and suggestions for improvement. The practical part is entrusted with the analysis of related cases and their critical evaluation. A complete presentation of findings noted by the author is delivered at the end of the thesis. Mediated information of its content may be not only beneficial for the academic community, but also may...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta sociálních vědcs_CZ
dc.subjectPrávocs_CZ
dc.subjectetikacs_CZ
dc.subjectléčivacs_CZ
dc.subjectmarketingcs_CZ
dc.subjectreklamacs_CZ
dc.subjectreklama na léčivacs_CZ
dc.subjectetická samoregulacecs_CZ
dc.subjectregulace reklamycs_CZ
dc.subjectLawen_US
dc.subjectethicsen_US
dc.subjectpharmaceuticalsen_US
dc.subjectmarketingen_US
dc.subjectadvertisingen_US
dc.subjectpharmaceutical marketingen_US
dc.subjectethical self-regulationen_US
dc.subjectregulation of advertisingen_US
dc.titleRegulace reklamy na léčiva v kontextu právní a etické úpravy v ČRcs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-01-23
dc.description.departmentDepartment of Marketing Communication and Public Relationsen_US
dc.description.departmentKatedra marketingové komunikace a public relationscs_CZ
dc.description.facultyFakulta sociálních vědcs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Social Sciencesen_US
dc.identifier.repId151942
dc.title.translatedRegulation of advertising of pharmaceuticals in the contex of legal and ethical regulations in the Czech Republicen_US
dc.contributor.refereeRosenfeldová, Jana
dc.identifier.aleph002123345
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineMarketingová komunikace a public relationscs_CZ
thesis.degree.disciplineMarketing Communications and Public Relationsen_US
thesis.degree.programMediální a komunikační studiacs_CZ
thesis.degree.programMedia and Communications Studiesen_US
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta sociálních věd::Katedra marketingové komunikace a public relationscs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Social Sciences::Department of Marketing Communication and Public Relationsen_US
uk.faculty-name.csFakulta sociálních vědcs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Social Sciencesen_US
uk.faculty-abbr.csFSVcs_CZ
uk.degree-discipline.csMarketingová komunikace a public relationscs_CZ
uk.degree-discipline.enMarketing Communications and Public Relationsen_US
uk.degree-program.csMediální a komunikační studiacs_CZ
uk.degree-program.enMedia and Communications Studiesen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csPráce se zabývá problematikou právní a etické regulace reklamy, konkrétně právní a etickou regulací reklamy na léčiva. Cílem práce je poskytnout ucelený náhled do předmětné problematiky a ilustrovat teoretické poznatky na příkladech z praxe. V menším měřítku také upozorňuje na specifické problémy v této oblasti a navrhuje jejich řešení. Člení se na šest kapitol. V úvodu je představena základní problematika a jsou uvedeny důvody výběru tématu autorem. Dále dochází k představení struktury práce, načež je odůvodněn výběr pramenů a je porovnána výsledná podoby práce s tezí. V teoretické části práce je čtenář nejprve seznámen se základními pojmy a aspekty. V následujících podkapitolách práce přechází k obecné regulaci reklamy a k regulaci reklamy na léčiva. Teoretická část není omezená na pouhý popis normativní úpravy, nýbrž je doplněna o některé kritické úvahy a návrhy na zlepšení. Praktická část bakalářské práce je věnována analýze vybraných případů týkajících se reklam na léčiva a jejich kritickému zhodnocení. V závěru dochází ke shrnutí práce a ucelené prezentaci zjištění, které autor zaznamenal. Zprostředkované informace mohou být nejen relevantním přínosem pro akademickou obec, ale i kvalitním zdrojem pro potřeby podnikatelů či zpracovatelů reklamy v oboru léčiv.cs_CZ
uk.abstract.enThe bachelor thesis is concerned with legal and ethical regulation of advertising, notably with legal and ethical regulation of pharmaceutical advertising. The aim is to provide comprehensive insights into issues and to demonstrate theoretical knowledge on practical examples. On a smaller scale, the thesis also points to specific problems in this area while proposing their solutions. Its content is divided into six chapters. The introduction presents the issues and outlines the grounds for choosing this subject. Furthermore, it introduces the structure of the work followed by a justification of the selection of sources and evaluates the work's final form. The theoretical part is devoted to basic concepts and aspects of the topic. Following chapters explain general regulation of advertising and specific regulation of pharmaceutical advertising. This part is not limited to a mere description of the normative framework, but is complemented with some critical considerations and suggestions for improvement. The practical part is entrusted with the analysis of related cases and their critical evaluation. A complete presentation of findings noted by the author is delivered at the end of the thesis. Mediated information of its content may be not only beneficial for the academic community, but also may...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra marketingové komunikace a public relationscs_CZ
dc.identifier.lisID990021233450106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV