Show simple item record

Moral aspects in the story of the first Book of The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe. Attempt at a view of narrative ethics
dc.contributor.advisorLorman, Jaroslav
dc.creatorKozelský, Kamil
dc.date.accessioned2017-06-02T00:01:21Z
dc.date.available2017-06-02T00:01:21Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/81430
dc.description.abstractC. S. Lewis byl jedním z největších křesťanských apologetů moderní doby. Nepsal však pouze spisy obhajující křesťanství, psal také mnoho o morálce a jejím sepětí s vírou. Tato práce si klade za cíl doložit, jaká morální poselství vložil do své tvorby pro děti, konkrétně pak do příběhu I. dílu Letopisů Narnie. Snaží se odpovědět na otázku, zda je lze chápat jako obecné podobenství o křesťanském životě, duchovním boji nebo vnitřní proměně člověka při setkání s Bohem. Klade si za cíl ukázat právě ty situace ukryté v příběhu, které lze aplikovat na běžné životní situace. Jako příklad lze uvést otázky pramenící (dle mého) z nejpůsobivějšího obrazu celé knihy: Co dalo sílu Edmundovi obrátit se od zla k dobru po setkání s Aslanem? Jaká je podstata tohoto obrazu z pohledu morální teologie a jak je uplatnitelná v našem křesťanském životě? Tato práce se opírá o pojetí etiky v dalších knihách C. S. Lewise. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)cs_CZ
dc.description.abstractC. S. Lewis was one of the greatest Christian apologists of modern times. He did not only write in Christianity defence, he also wrote a lot about morality and its close interrelationship with faith. This work aims, to demonstrate the moral message put into his work for children, specifically in the story I. Part of the Chronicles of Narnia. It tries to answer the question of whether they can be understood as a general parable of Christian life, spiritual warfare, or inner transformation of a man meeting God. It aims to show precisely the situation hidden in the story, which can be applied to everyday life situations. For example, issues stemming from (in my opinion) the most impressive image of the entire book: What gave strength to Edmund turn from evil to good after meeting with Aslan? What is the nature of this image from the perspective of moral theology and how it is applicable in our Christian life? In this work, I rely on the concept of ethics in other books by C. S. Lewis. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Katolická teologická fakultacs_CZ
dc.subjectmorální teologiecs_CZ
dc.subjectteologická etikacs_CZ
dc.subjectobrácenícs_CZ
dc.subjectvděčnostcs_CZ
dc.subjectodpuštěnícs_CZ
dc.subjectvyprávěnícs_CZ
dc.subjectnarativcs_CZ
dc.subjectmoral theologyen_US
dc.subjecttheology of eticsen_US
dc.subjectconverseen_US
dc.subjectgratitudeen_US
dc.subjectcondonationen_US
dc.subjectnarrativeen_US
dc.titleMorální aspekty v příběhu první knihy Letopisů Narnie: Lev, čarodějnice a skříň. Pokus o pohled narativní etikycs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-01-26
dc.description.departmentDepartment of Theological Ethics and Theology of Spiritualityen_US
dc.description.departmentKatedra teologické etiky a spirituální teologiecs_CZ
dc.description.facultyKatolická teologická fakultacs_CZ
dc.description.facultyCatholic Theological Facultyen_US
dc.identifier.repId149224
dc.title.translatedMoral aspects in the story of the first Book of The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe. Attempt at a view of narrative ethicsen_US
dc.contributor.refereeOvečka, Libor
dc.identifier.aleph002069983
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineTeologické naukycs_CZ
thesis.degree.disciplineTheological educationen_US
thesis.degree.programTeologiecs_CZ
thesis.degree.programTheologyen_US
uk.faculty-name.csKatolická teologická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enCatholic Theological Facultyen_US
uk.faculty-abbr.csKTFcs_CZ
uk.degree-discipline.csTeologické naukycs_CZ
uk.degree-discipline.enTheological educationen_US
uk.degree-program.csTeologiecs_CZ
uk.degree-program.enTheologyen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csC. S. Lewis byl jedním z největších křesťanských apologetů moderní doby. Nepsal však pouze spisy obhajující křesťanství, psal také mnoho o morálce a jejím sepětí s vírou. Tato práce si klade za cíl doložit, jaká morální poselství vložil do své tvorby pro děti, konkrétně pak do příběhu I. dílu Letopisů Narnie. Snaží se odpovědět na otázku, zda je lze chápat jako obecné podobenství o křesťanském životě, duchovním boji nebo vnitřní proměně člověka při setkání s Bohem. Klade si za cíl ukázat právě ty situace ukryté v příběhu, které lze aplikovat na běžné životní situace. Jako příklad lze uvést otázky pramenící (dle mého) z nejpůsobivějšího obrazu celé knihy: Co dalo sílu Edmundovi obrátit se od zla k dobru po setkání s Aslanem? Jaká je podstata tohoto obrazu z pohledu morální teologie a jak je uplatnitelná v našem křesťanském životě? Tato práce se opírá o pojetí etiky v dalších knihách C. S. Lewise. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)cs_CZ
uk.abstract.enC. S. Lewis was one of the greatest Christian apologists of modern times. He did not only write in Christianity defence, he also wrote a lot about morality and its close interrelationship with faith. This work aims, to demonstrate the moral message put into his work for children, specifically in the story I. Part of the Chronicles of Narnia. It tries to answer the question of whether they can be understood as a general parable of Christian life, spiritual warfare, or inner transformation of a man meeting God. It aims to show precisely the situation hidden in the story, which can be applied to everyday life situations. For example, issues stemming from (in my opinion) the most impressive image of the entire book: What gave strength to Edmund turn from evil to good after meeting with Aslan? What is the nature of this image from the perspective of moral theology and how it is applicable in our Christian life? In this work, I rely on the concept of ethics in other books by C. S. Lewis. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Katolická teologická fakulta, Katedra teologické etiky a spirituální teologiecs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV