Show simple item record

Significant factors of quality of working life in terms of management in the nonprofit sector
dc.contributor.advisorKirovová, Iva
dc.creatorJenšovská, Lucie
dc.date.accessioned2017-06-01T22:43:32Z
dc.date.available2017-06-01T22:43:32Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/81129
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou kvality pracovního života (quality of work life, QWL), konkrétně významnými faktory QWL z pohledu managementu v nestátních neziskových organizacích. Vnímání kvality pracovního života se projevuje pozitivně nejen v pracovní spokojenosti, ale také osobní pohodě a pracovní výkonnosti (její produktivitě a kvalitě). Cílem této mapující studie je zjištění významných faktorů QWL subjektivní perspektivou. K tomuto účelu byly využity expertní polostrukturované rozhovory. Výsledky naznačují, že identifikované faktory se shodují s oblastmi QWL uváděné jednotlivými autory či institucemi. Byly identifikovány tyto faktory: absence stresu, mezilidské vztahy na pracovišti, podpora od organizace, vedení, ohodnocení za práci, pracovní prostředí. Ke kladně hodnoceným faktorům patří dobré vztahy na pracovišti, potřebnost a užitečnost služby a možnosti seberealizace. K problematickým faktorům práce vedoucí pracovníci řadí finanční podmínky, povinnosti vyplývající z legislativního rámce, nejistotu z udržitelnosti služby, pohled společnosti a nízkou úroveň prostorového zázemí. Poznatky se mohou stát přínosem pro organizace poskytující sociální služby, mohou být využitelné při snazší implementaci a podpoře faktorů QWL, prožívání osobní pohody v práci, při výběru zaměstnanců, jejich...cs_CZ
dc.description.abstractThis thesis deals with the issue of quality of work life (QWL), namely the important factors of QWL in terms of the management of non-governmental organizations (NGO). Perception of QWL has a positive effect on job satisfaction, personal well-being and job performance (its productivity and quality). The aim of this mapping study is to determine the important factors of QWL from the subjective perspective. Expert semistructured interviews were used for this purpose. The results indicate that the identified factors are identical with QWL mentioned by individual authors and institutions. The following factors were identified: absence of stress, interpersonal relationships in the workplace, support from the organization, evaluation of work, working environment. The positively evaluated factors include good relations in the workplace, need and utility of service, and self-actualization. The problematic working factors are financial conditions, obligations arising from the legislative framework, uncertainty about the sustainability of services, view of society and the low level of spatial facilities. The findings might become a contribution for organizations providing social services, be useful in easier implementation and support QWL factors, feelings of well-being at work, for selection of employees,...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectkvalita životacs_CZ
dc.subjectkvalita pracovního životacs_CZ
dc.subjectosobní pohodacs_CZ
dc.subjectnestátní nezisková organizacecs_CZ
dc.subjectsociální službacs_CZ
dc.subjectquality of lifeen_US
dc.subjectquality of work lifeen_US
dc.subjectwell-beingen_US
dc.subjectnon-governmental organizationen_US
dc.subjectsocial serviceen_US
dc.titleVýznamné faktory kvality pracovního života z hlediska managementu v neziskovém sektorucs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-09-07
dc.description.departmentDepartment of Psychologyen_US
dc.description.departmentKatedra psychologiecs_CZ
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.identifier.repId136855
dc.title.translatedSignificant factors of quality of working life in terms of management in the nonprofit sectoren_US
dc.contributor.refereeKebza, Vladimír
dc.identifier.aleph002031712
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePsychologiecs_CZ
thesis.degree.disciplinePsychologyen_US
thesis.degree.programPsychologiecs_CZ
thesis.degree.programPsychologyen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFilozofická fakulta::Katedra psychologiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Arts::Department of Psychologyen_US
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPsychologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enPsychologyen_US
uk.degree-program.csPsychologiecs_CZ
uk.degree-program.enPsychologyen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csDiplomová práce se zabývá problematikou kvality pracovního života (quality of work life, QWL), konkrétně významnými faktory QWL z pohledu managementu v nestátních neziskových organizacích. Vnímání kvality pracovního života se projevuje pozitivně nejen v pracovní spokojenosti, ale také osobní pohodě a pracovní výkonnosti (její produktivitě a kvalitě). Cílem této mapující studie je zjištění významných faktorů QWL subjektivní perspektivou. K tomuto účelu byly využity expertní polostrukturované rozhovory. Výsledky naznačují, že identifikované faktory se shodují s oblastmi QWL uváděné jednotlivými autory či institucemi. Byly identifikovány tyto faktory: absence stresu, mezilidské vztahy na pracovišti, podpora od organizace, vedení, ohodnocení za práci, pracovní prostředí. Ke kladně hodnoceným faktorům patří dobré vztahy na pracovišti, potřebnost a užitečnost služby a možnosti seberealizace. K problematickým faktorům práce vedoucí pracovníci řadí finanční podmínky, povinnosti vyplývající z legislativního rámce, nejistotu z udržitelnosti služby, pohled společnosti a nízkou úroveň prostorového zázemí. Poznatky se mohou stát přínosem pro organizace poskytující sociální služby, mohou být využitelné při snazší implementaci a podpoře faktorů QWL, prožívání osobní pohody v práci, při výběru zaměstnanců, jejich...cs_CZ
uk.abstract.enThis thesis deals with the issue of quality of work life (QWL), namely the important factors of QWL in terms of the management of non-governmental organizations (NGO). Perception of QWL has a positive effect on job satisfaction, personal well-being and job performance (its productivity and quality). The aim of this mapping study is to determine the important factors of QWL from the subjective perspective. Expert semistructured interviews were used for this purpose. The results indicate that the identified factors are identical with QWL mentioned by individual authors and institutions. The following factors were identified: absence of stress, interpersonal relationships in the workplace, support from the organization, evaluation of work, working environment. The positively evaluated factors include good relations in the workplace, need and utility of service, and self-actualization. The problematic working factors are financial conditions, obligations arising from the legislative framework, uncertainty about the sustainability of services, view of society and the low level of spatial facilities. The findings might become a contribution for organizations providing social services, be useful in easier implementation and support QWL factors, feelings of well-being at work, for selection of employees,...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra psychologiecs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV