Show simple item record

Testament Succession
dc.contributor.advisorThöndel, Alexandr
dc.creatorBurešová, Veronika
dc.date.accessioned2017-06-01T21:54:41Z
dc.date.available2017-06-01T21:54:41Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/81053
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá jedním ze způsobů dědění, a to děděním ze závěti. Závěť je dle zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, jedním z pořízení pro případ smrti. Mezi pořízení pro případ smrti dle citovaného zákona patří kromě závěti, dědická smlouva a dovětek. Zůstavitel jejich prostřednictvím uplatňuje svoji vůli. Cílem práce je popsat současnou podobu dědění ze závěti v účinné právní úpravě se zaměřením na fakultativní náležitosti závěti. Práce je rozdělena do šesti kapitol. Úvodní kapitola se zabývá dědickým právem, a to nejprve obecně, následně jsou vymezeny předpoklady vzniku dědického práva, a poté další dědické tituly v účinné právní úpravě. Ve druhé kapitole se nachází krátký exkurz do římského práva. V podkapitolách jsou uvedeny jednotlivé druhy testamentů v římském právu, testamentární způsobilost, posloupnost proti testamentu, a také zrušení a neplatnost testamentu. Třetí kapitola se týká samotného dědění ze závěti, je rozdělena do osmi podkapitol. V první podkapitole je vymezen pojem závěti. Další dvě podkapitoly se věnují pořizovací způsobilosti a účinkům omylu. Forma závěti je vymezena ve čtvrté podkapitole. V páté podkapitole se klade důraz na vedlejší doložky v závěti. Šestá podkapitola je věnována zrušení závěti, a to pořízením závěti nové nebo odvoláním závěti. V sedmé podkapitole je...cs_CZ
dc.description.abstractThe thesis debates one of the modes of succession, namely testamentary succession. A testament is, in accordance with Law No. 89/2012 of the Civil Code, one of the dispositions mortis causa. Inheritance contract and testamentary clause on legacy, along with testament, belong among dispositions mortis causa according to the law cited. The deceased exercises his or her will through such. The target of this work is to describe the current form of testamentary succession in its effective rule, focusing on facultative elements of a testament. The work is divided into six chapters. The opening chapter contains a discussion on succession rights, first in general and then the requirements of the creation of succession rights follow, as well as the other inheritance titles in their effective rule. The second chapter defines a brief excursion into the Roman law. In the subchapters, individual testament forms in the Roman law, testamentary competence, succession against testament, revocation and nullity of testament are included. The third chapter deals with testamentary succession itself; it is divided into eight subchapters. The first subchapter defines the term of testament. The following two subchapters deal with legal competence and the effects of error. The testament form is defined in the fourth subchapter. In...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectzávěťcs_CZ
dc.subjectdědění ze závětics_CZ
dc.subjectzůstavitelcs_CZ
dc.subjectTestamenten_US
dc.subjectTestament Successionen_US
dc.subjectDeceaseden_US
dc.titleDědění ze závětics_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-09-12
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId165672
dc.title.translatedTestament Successionen_US
dc.contributor.refereeFrinta, Ondřej
dc.identifier.aleph002103273
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDiplomová práce se zabývá jedním ze způsobů dědění, a to děděním ze závěti. Závěť je dle zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, jedním z pořízení pro případ smrti. Mezi pořízení pro případ smrti dle citovaného zákona patří kromě závěti, dědická smlouva a dovětek. Zůstavitel jejich prostřednictvím uplatňuje svoji vůli. Cílem práce je popsat současnou podobu dědění ze závěti v účinné právní úpravě se zaměřením na fakultativní náležitosti závěti. Práce je rozdělena do šesti kapitol. Úvodní kapitola se zabývá dědickým právem, a to nejprve obecně, následně jsou vymezeny předpoklady vzniku dědického práva, a poté další dědické tituly v účinné právní úpravě. Ve druhé kapitole se nachází krátký exkurz do římského práva. V podkapitolách jsou uvedeny jednotlivé druhy testamentů v římském právu, testamentární způsobilost, posloupnost proti testamentu, a také zrušení a neplatnost testamentu. Třetí kapitola se týká samotného dědění ze závěti, je rozdělena do osmi podkapitol. V první podkapitole je vymezen pojem závěti. Další dvě podkapitoly se věnují pořizovací způsobilosti a účinkům omylu. Forma závěti je vymezena ve čtvrté podkapitole. V páté podkapitole se klade důraz na vedlejší doložky v závěti. Šestá podkapitola je věnována zrušení závěti, a to pořízením závěti nové nebo odvoláním závěti. V sedmé podkapitole je...cs_CZ
uk.abstract.enThe thesis debates one of the modes of succession, namely testamentary succession. A testament is, in accordance with Law No. 89/2012 of the Civil Code, one of the dispositions mortis causa. Inheritance contract and testamentary clause on legacy, along with testament, belong among dispositions mortis causa according to the law cited. The deceased exercises his or her will through such. The target of this work is to describe the current form of testamentary succession in its effective rule, focusing on facultative elements of a testament. The work is divided into six chapters. The opening chapter contains a discussion on succession rights, first in general and then the requirements of the creation of succession rights follow, as well as the other inheritance titles in their effective rule. The second chapter defines a brief excursion into the Roman law. In the subchapters, individual testament forms in the Roman law, testamentary competence, succession against testament, revocation and nullity of testament are included. The third chapter deals with testamentary succession itself; it is divided into eight subchapters. The first subchapter defines the term of testament. The following two subchapters deal with legal competence and the effects of error. The testament form is defined in the fourth subchapter. In...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV