Show simple item record

Concentration of proceedings and its limits
dc.contributor.advisorSmolík, Petr
dc.creatorChoreňová, Tatiana
dc.date.accessioned2017-06-01T21:51:38Z
dc.date.available2017-06-01T21:51:38Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/81039
dc.description.abstractTématem této diplomové práce je koncentrace řízení a její meze. Koncentrace řízení je prostředkem zabezpečujícím rychlost, hospodárnost a efektivitu civilního řízení, přičemž v českém právním řádu má místo zejména v řízeních sporných. Koncentrace řízení je úzce spojena se zásadou koncentrace řízení, která je oborovou zásadou občanského práva procesního a stojí v opozici vůči zásadě jednotnosti řízení. Ke koncentraci řízení může dojít v několika momentech řízení souvisejících s koncem přípravného jednání, prvního jednání a vyhlášením rozsudku soudu prvního stupně. Koncentrace řízení je nezbytně spojena také s principem neúplné apelace, jenž se uplatňuje v odvolání proti rozhodnutím soudu prvního stupně ve věcech projednávaných v režimu zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a její uplatnění souvisí rovněž s institutem kvalifikované výzvy k vyjádření. V praxi se lze poměrně často setkat s nepochopením principů koncentrace, a to i ze strany samotných soudů, které jednotlivá ustanovení občanského soudního řádu aplikují a mnohdy tak činí nesprávně s úmyslem se koncentraci řízení vyhnout. S tímto jevem jsem se sama při své praxi setkala, a proto se tato diplomová práce nezaměřuje pouze na obecnou stránku příslušných institutů a projevů koncentrace řízení, ale také na...cs_CZ
dc.description.abstractThis thesis is concerned with "concentration of proceedings" and its limits. Concentration of proceedings is a means of ensuring expeditious, economical and effective civil process. In Czech law, it applies in particular in the contentious proceedings. Concentration of proceedings is closely related to the principle of concentration which one of the general principles of civil law procedure, and is opposed to the principle of unitary process. The concentration of proceedings may take place at several points in time in the process in connection with the end of the preparatory meeting, of the first hearing and the announcement of the first instance judicial ruling. The concentration of proceedings is necessarily interconnected with the "principle of partial appelation" which applies in appeal proceedings against first instance judicial rulings under the Act. No. 99/1963 Coll., civil procedure act, as amended. The application of the concentration of proceedings also relates to the concept of "qualified call for response". In fact, it is not uncommon that the functioning of concentration of proceedings is misunderstood, including by the courts themselves who often misapply the relevant provisions of the civil procedure act with the view of avoiding concentration of proceedings. In my practical...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectkoncentrace řízení poučovací povinnost neúplná apelace první jednání příprava jednánícs_CZ
dc.subjectconcentration of proceedings court's duty to instruction partial appelation first hearing preparation for trialen_US
dc.titleKoncentrace řízení a její mezecs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-09-12
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId161831
dc.title.translatedConcentration of proceedings and its limitsen_US
dc.contributor.refereeWinterová, Alena
dc.identifier.aleph002103270
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra občanského právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Civil Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTématem této diplomové práce je koncentrace řízení a její meze. Koncentrace řízení je prostředkem zabezpečujícím rychlost, hospodárnost a efektivitu civilního řízení, přičemž v českém právním řádu má místo zejména v řízeních sporných. Koncentrace řízení je úzce spojena se zásadou koncentrace řízení, která je oborovou zásadou občanského práva procesního a stojí v opozici vůči zásadě jednotnosti řízení. Ke koncentraci řízení může dojít v několika momentech řízení souvisejících s koncem přípravného jednání, prvního jednání a vyhlášením rozsudku soudu prvního stupně. Koncentrace řízení je nezbytně spojena také s principem neúplné apelace, jenž se uplatňuje v odvolání proti rozhodnutím soudu prvního stupně ve věcech projednávaných v režimu zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a její uplatnění souvisí rovněž s institutem kvalifikované výzvy k vyjádření. V praxi se lze poměrně často setkat s nepochopením principů koncentrace, a to i ze strany samotných soudů, které jednotlivá ustanovení občanského soudního řádu aplikují a mnohdy tak činí nesprávně s úmyslem se koncentraci řízení vyhnout. S tímto jevem jsem se sama při své praxi setkala, a proto se tato diplomová práce nezaměřuje pouze na obecnou stránku příslušných institutů a projevů koncentrace řízení, ale také na...cs_CZ
uk.abstract.enThis thesis is concerned with "concentration of proceedings" and its limits. Concentration of proceedings is a means of ensuring expeditious, economical and effective civil process. In Czech law, it applies in particular in the contentious proceedings. Concentration of proceedings is closely related to the principle of concentration which one of the general principles of civil law procedure, and is opposed to the principle of unitary process. The concentration of proceedings may take place at several points in time in the process in connection with the end of the preparatory meeting, of the first hearing and the announcement of the first instance judicial ruling. The concentration of proceedings is necessarily interconnected with the "principle of partial appelation" which applies in appeal proceedings against first instance judicial rulings under the Act. No. 99/1963 Coll., civil procedure act, as amended. The application of the concentration of proceedings also relates to the concept of "qualified call for response". In fact, it is not uncommon that the functioning of concentration of proceedings is misunderstood, including by the courts themselves who often misapply the relevant provisions of the civil procedure act with the view of avoiding concentration of proceedings. In my practical...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ
dc.identifier.lisID990021032700106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV