Show simple item record

The Evaluation Process of Employees in the Organizational Body of Funded Organizations
dc.contributor.advisorFurmaníková, Lada
dc.creatorBřezinová, Pavlína
dc.date.accessioned2020-08-26T08:38:26Z
dc.date.available2020-08-26T08:38:26Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/81016
dc.description.abstractThe thesis consists of a case study and focuses on the processes of assessment, training and remuneration of employees in the organizational component of a budgetary organization. The introductory part focuses on the opinion of experts on human resources management with emphasis on the areas studied. Special emphasis is placed on the evaluation process, its methods, evaluation criteria, classification, evaluator's personality and the course of evaluator's meeting with the person who is being assessed. We also focused on training and remuneration - processes following the evaluation. Concerning educational issues, we were interested in the opinions of professionals focusing on identifying the needs of training, its planning and results evaluation. Remuneration was viewed as one of the most effective tools to motivate employees in connection with the transfer of assessment to the remuneration. The application part of the thesis introduces in-depth analysis of the current levels of the evaluation process and the processes connected with it - training and remuneration of employees in the selected organization. Two methods were used to obtain relevant data: the analysis of documents and interviews. The data obtained from written documents and interviews were compared with the findings obtained from the...en_US
dc.description.abstractDiplomová práce má charakter případové studie a její obsah jsem zaměřila na procesy hodnocení, vzdělávání a odměňování zaměstnanců v organizační složce příspěvkové organizace. V úvodní části věnuji pozornost názorům odborníků na personální řízení s akcentem na sledované oblasti. Zvláštní důraz kladu na proces hodnocení, jeho metody, hodnotící kritéria, klasifikaci, osobnost hodnotitele a vlastní průběh setkání hodnotitele s hodnoceným. Dále jsem se zaměřila na vzdělávání a odměňování pracovníků jako na procesy navazující na hodnocení. V oblasti vzdělávání mě zajímal pohled odborníků na identifikaci potřeb vzdělávání, jeho plánování a vyhodnocování výsledků. Na odměňování jsem nahlížela jako na jeden z nejefektivnějších nástrojů motivování pracovníků v souvislosti s převedením hodnocení na odměňování. V aplikační části diplomové práce jsem provedla hloubkovou analýzu stávající úrovně procesu hodnocení a procesů na něj navazujících - vzdělávání a odměňování pracovníků ve sledované organizační složce. Pro získání relevantních dat jsem použila dvě metody: analýza dokumentace a rozhovory. Údaje získané z písemných dokumentů a rozhovorů jsem porovnávala s poznatky získanými z odborné literatury. Interpretací analyzovaných dat vznikly výstupy, které se staly východiskem pro navržení postupů v oblasti...cs_CZ
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta humanitních studiícs_CZ
dc.subjecthodnocenícs_CZ
dc.subjectsebehodnocenícs_CZ
dc.subjecthodnotitelcs_CZ
dc.subjecthodnotící kritériacs_CZ
dc.subjectklasifikace hodnocenícs_CZ
dc.subjectvzdělávání pracovníkůcs_CZ
dc.subjectvzdělávací pláncs_CZ
dc.subjectsystém odměňovánícs_CZ
dc.subjectevaluationen_US
dc.subjectself-assessmenten_US
dc.subjectevaluatoren_US
dc.subjectevaluation criteriaen_US
dc.subjectclassification of assessmenten_US
dc.subjectstaff trainingen_US
dc.subjecteducation planen_US
dc.subjectremuneration systemen_US
dc.titleProces hodnocení zaměstnanců v organizační složce příspěvkové organizacecs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-09-22
dc.description.departmentKatedra řízení a supervize v soc. a zdrav. organizacíchcs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Management and Supervision in Social and Health Care Organisationsen_US
dc.description.facultyFakulta humanitních studiícs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Humanitiesen_US
dc.identifier.repId174280
dc.title.translatedThe Evaluation Process of Employees in the Organizational Body of Funded Organizationsen_US
dc.contributor.refereeŠtegmannová, Ingrid
dc.identifier.aleph002105593
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineŘízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacíchcs_CZ
thesis.degree.disciplineManagement and Supervision in Social and Health Care Organizationsen_US
thesis.degree.programSociální politika a sociální prácecs_CZ
thesis.degree.programSocial Policy and Social Worken_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta humanitních studií::Katedra řízení a supervize v soc. a zdrav. organizacíchcs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Humanities::Department of Management and Supervision in Social and Health Care Organisationsen_US
uk.faculty-name.csFakulta humanitních studiícs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Humanitiesen_US
uk.faculty-abbr.csFHScs_CZ
uk.degree-discipline.csŘízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacíchcs_CZ
uk.degree-discipline.enManagement and Supervision in Social and Health Care Organizationsen_US
uk.degree-program.csSociální politika a sociální prácecs_CZ
uk.degree-program.enSocial Policy and Social Worken_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDiplomová práce má charakter případové studie a její obsah jsem zaměřila na procesy hodnocení, vzdělávání a odměňování zaměstnanců v organizační složce příspěvkové organizace. V úvodní části věnuji pozornost názorům odborníků na personální řízení s akcentem na sledované oblasti. Zvláštní důraz kladu na proces hodnocení, jeho metody, hodnotící kritéria, klasifikaci, osobnost hodnotitele a vlastní průběh setkání hodnotitele s hodnoceným. Dále jsem se zaměřila na vzdělávání a odměňování pracovníků jako na procesy navazující na hodnocení. V oblasti vzdělávání mě zajímal pohled odborníků na identifikaci potřeb vzdělávání, jeho plánování a vyhodnocování výsledků. Na odměňování jsem nahlížela jako na jeden z nejefektivnějších nástrojů motivování pracovníků v souvislosti s převedením hodnocení na odměňování. V aplikační části diplomové práce jsem provedla hloubkovou analýzu stávající úrovně procesu hodnocení a procesů na něj navazujících - vzdělávání a odměňování pracovníků ve sledované organizační složce. Pro získání relevantních dat jsem použila dvě metody: analýza dokumentace a rozhovory. Údaje získané z písemných dokumentů a rozhovorů jsem porovnávala s poznatky získanými z odborné literatury. Interpretací analyzovaných dat vznikly výstupy, které se staly východiskem pro navržení postupů v oblasti...cs_CZ
uk.abstract.enThe thesis consists of a case study and focuses on the processes of assessment, training and remuneration of employees in the organizational component of a budgetary organization. The introductory part focuses on the opinion of experts on human resources management with emphasis on the areas studied. Special emphasis is placed on the evaluation process, its methods, evaluation criteria, classification, evaluator's personality and the course of evaluator's meeting with the person who is being assessed. We also focused on training and remuneration - processes following the evaluation. Concerning educational issues, we were interested in the opinions of professionals focusing on identifying the needs of training, its planning and results evaluation. Remuneration was viewed as one of the most effective tools to motivate employees in connection with the transfer of assessment to the remuneration. The application part of the thesis introduces in-depth analysis of the current levels of the evaluation process and the processes connected with it - training and remuneration of employees in the selected organization. Two methods were used to obtain relevant data: the analysis of documents and interviews. The data obtained from written documents and interviews were compared with the findings obtained from the...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Katedra řízení a supervize v soc. a zdrav. organizacíchcs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ
dc.identifier.lisID990021055930106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV