Show simple item record

Harm to health - comparative analysis
dc.contributor.advisorŠustek, Petr
dc.creatorKolářová, Magdalena
dc.date.accessioned2017-06-01T21:11:21Z
dc.date.available2017-06-01T21:11:21Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/80841
dc.description.abstractResumé V této diplomové práci je popsána problematika újmy na zdraví v českém a německém občanském právu. Cílem práce je poskytnout přehled o ochraně zdraví v obou právních řádech, o tom, kdy vzniká jeho porušení a jaké následky z toho plynou. K tomu byly použity metody komparativní a analytická. Práce je členěna do tří hlavních kapitol zabývajících se úpravou v německém právním řádu, českém právním řádu a třetí kapitola je věnována srovnání. Pozornost je zaměřena nejprve na ústavněprávní a mezinárodněprávní zakotvení ochrany života a zdraví. Dále je okrajově popsána povinnost nahradit újmu při porušení smluvní povinnosti. Stěžejní pozornost je věnována povinnosti nahradit újmu při porušení zákona - rozebrány jsou předpoklady pro její vznik, stejně jako způsob a rozsah náhrady. Samostatně je popsáno tělo jako předmět občanskoprávní ochrany, zmíněny jsou rovněž případy tzv. "wrongful birth" a "wrongful life" a postavení sekundárních obětí. Německá část navíc obsahuje popis předsmluvní odpovědnosti a závazkového vztahu s ochranným účinkem pro třetí osoby v případech újmy na zdraví. Rekodifikací českého občanského práva byly obě úpravy v oblasti újmy na zdraví přiblíženy. Zřejmě nejvýznamnější rozdíl zůstává v odškodňování sekundárních obětí. Jejich prostá citová újma je v České republice i nadále odčiňována,...cs_CZ
dc.description.abstractIn dieser Masterarbeit wird die Problematik des Gesundheitsschadens im tschechischen und im deutschen Zivilrecht beschrieben. Das Ziel dieser Arbeit ist, eine Übersicht über den Gesundheitsschutz in beiden Rechtsordnungen, und darüber, wann die Gesundheit verletzt wird und welche Folgen daraus entstehen, zu bieten. Dazu wurden die komparatistische Methode und die analytische Methode benutzt. Die Arbeit wird in drei Hauptkapiteln gegliedert, die ersten zwei widmen sich der Regelung in der deutschen und der tschechischen Rechtsordnung und das dritte der Komparation. Die Aufmerksamkeit wird zuerst der verfassungs- und internationalrechtlichen Verankerung des Lebens- und Gesundheitsschutzes geschenkt. Weiter wird geringfügig die vertragsrechtliche Haftung beschrieben. Die Hauptaufmerksamkeit wird der deliktischen Haftung geschenkt - es werden die Voraussetzungen für ihre Entstehung, sowie auch die Art und der Umfang des Schadensersatzes erläutert. Selbständig wird auch der Körper als der Objekt des zivilrechtlichen Schutzes beschrieben, und es werden auch die Fälle der sogenannten "wrongful birth", bzw. Kind als Schaden und "wrongful life", sowie auch die Sekundäropfer erwähnt. Der deutsche Teil erhält zusätzlich auch die Beschreibung der Haftung für vorvertragliche Pflichtverletzungen und der Verträge...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectpovinnost nahradit újmucs_CZ
dc.subjectújma na zdravícs_CZ
dc.subjectNěmeckocs_CZ
dc.subjectcivil liabilityen_US
dc.subjectharm to healthen_US
dc.subjectGermanyen_US
dc.titleÚjma na zdraví - komparativní analýzacs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-01-18
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId157600
dc.title.translatedHarm to health - comparative analysisen_US
dc.contributor.refereeHendrychová, Michaela
dc.identifier.aleph002070604
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra občanského právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Civil Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csResumé V této diplomové práci je popsána problematika újmy na zdraví v českém a německém občanském právu. Cílem práce je poskytnout přehled o ochraně zdraví v obou právních řádech, o tom, kdy vzniká jeho porušení a jaké následky z toho plynou. K tomu byly použity metody komparativní a analytická. Práce je členěna do tří hlavních kapitol zabývajících se úpravou v německém právním řádu, českém právním řádu a třetí kapitola je věnována srovnání. Pozornost je zaměřena nejprve na ústavněprávní a mezinárodněprávní zakotvení ochrany života a zdraví. Dále je okrajově popsána povinnost nahradit újmu při porušení smluvní povinnosti. Stěžejní pozornost je věnována povinnosti nahradit újmu při porušení zákona - rozebrány jsou předpoklady pro její vznik, stejně jako způsob a rozsah náhrady. Samostatně je popsáno tělo jako předmět občanskoprávní ochrany, zmíněny jsou rovněž případy tzv. "wrongful birth" a "wrongful life" a postavení sekundárních obětí. Německá část navíc obsahuje popis předsmluvní odpovědnosti a závazkového vztahu s ochranným účinkem pro třetí osoby v případech újmy na zdraví. Rekodifikací českého občanského práva byly obě úpravy v oblasti újmy na zdraví přiblíženy. Zřejmě nejvýznamnější rozdíl zůstává v odškodňování sekundárních obětí. Jejich prostá citová újma je v České republice i nadále odčiňována,...cs_CZ
uk.abstract.enIn dieser Masterarbeit wird die Problematik des Gesundheitsschadens im tschechischen und im deutschen Zivilrecht beschrieben. Das Ziel dieser Arbeit ist, eine Übersicht über den Gesundheitsschutz in beiden Rechtsordnungen, und darüber, wann die Gesundheit verletzt wird und welche Folgen daraus entstehen, zu bieten. Dazu wurden die komparatistische Methode und die analytische Methode benutzt. Die Arbeit wird in drei Hauptkapiteln gegliedert, die ersten zwei widmen sich der Regelung in der deutschen und der tschechischen Rechtsordnung und das dritte der Komparation. Die Aufmerksamkeit wird zuerst der verfassungs- und internationalrechtlichen Verankerung des Lebens- und Gesundheitsschutzes geschenkt. Weiter wird geringfügig die vertragsrechtliche Haftung beschrieben. Die Hauptaufmerksamkeit wird der deliktischen Haftung geschenkt - es werden die Voraussetzungen für ihre Entstehung, sowie auch die Art und der Umfang des Schadensersatzes erläutert. Selbständig wird auch der Körper als der Objekt des zivilrechtlichen Schutzes beschrieben, und es werden auch die Fälle der sogenannten "wrongful birth", bzw. Kind als Schaden und "wrongful life", sowie auch die Sekundäropfer erwähnt. Der deutsche Teil erhält zusätzlich auch die Beschreibung der Haftung für vorvertragliche Pflichtverletzungen und der Verträge...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV