Show simple item record

Contractual penalty as a means of corroboration of a debt in business relations
dc.contributor.advisorČerná, Stanislava
dc.creatorPalan, Ondřej
dc.date.accessioned2017-06-01T20:27:08Z
dc.date.available2017-06-01T20:27:08Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/80625
dc.description.abstractSmluvní pokuta jako nástroj utvrzení dluhu v obchodních vztazích Tématem diplomové práce je smluvní pokuta jako nástroj utvrzení dluhu v obchodních vztazích. Toto téma si autor vybral proto, že smluvní pokuta je tradičním soukromoprávním institutem, který se pro své funkce a relativní jednoduchost sjednání v současné praxi těší veliké oblibě. Smluvní pokuta zlepšuje postavení věřitele. Motivuje dlužníka ke splnění utvrzené povinnosti, neboť při jejím porušení by byl povinen poskytnout věřiteli plnění představující paušální náhradu škody a zároveň sankci. Přestože je smluvní pokuta v praxi hojně užívaným nástrojem, její zákonná úprava je stručná a zdaleka nepostihuje všechny její problematické aspekty. Na aktuálnosti tématu výrazně přidala rekodifikace soukromého práva. Hlavním cílem diplomové práce je skrze zvolenou metodiku rozebrat proměny právní úpravy smluvní pokuty a jejich dopad na vybrané problematické aspekty institutu smluvní pokuty. Práce hodnotí, zda jsou změny právní úpravy smluvní pokuty řešením dosavadních problémů či nikoli, jaké nové otázky v souvislosti se smluvní pokutou vyvstávají a nakolik jsou závěry bohaté judikatury i nadále relevantní. Diplomová práce se skládá ze čtyř částí. První část je, jakožto úvodní, věnována obecným otázkám smluvní pokuty. Je zde nastíněn historický...cs_CZ
dc.description.abstractContractual penalty as a means of corroboration of a debt in business relations The theme of this Masterʼs degree thesis is the contractual penalty as a means of corroboration of a debt in business relations. The author has chosen this topic because the contractual penalty is a traditional private institution, which enjoys great popularity for its function and relative simplicity of negotiation in current practice. The contractual penalty improves a creditorʼs status. It makes a borrowers fulfil their confirmed obligation since in case of its violation, they would have to provide the creditor with performance representing both generalized compensation of the damage and a penalty. In spite of a frequent use of the contractual penalty, its legislation is rather brief and does not cover all problematic aspects. The relevance of the topic increased with recodification of the private law. The main aim of the thesis is to explore legislative changes and their impact on selected problematic aspects of the contractual penalty using chosen methodology. The thesis explains whether legislative changes solve existing problems of the contractual penalty or not, what new questions in the context of the a contractual penalty arise and to what extent the conclusions of judicial decision-making practices are still...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectSmluvní pokutacs_CZ
dc.subjectUtvrzenícs_CZ
dc.subjectSoudní moderacecs_CZ
dc.subjectContractual penaltyen_US
dc.subjectCorroborationen_US
dc.subjectJudicial moderationen_US
dc.titleSmluvní pokuta jako nástroj utvrzení dluhu v obchodních vztazíchcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-09-14
dc.description.departmentDepartment of Business Lawen_US
dc.description.departmentKatedra obchodního právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId142022
dc.title.translatedContractual penalty as a means of corroboration of a debt in business relationsen_US
dc.contributor.refereePatěk, Daniel
dc.identifier.aleph002031410
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csSmluvní pokuta jako nástroj utvrzení dluhu v obchodních vztazích Tématem diplomové práce je smluvní pokuta jako nástroj utvrzení dluhu v obchodních vztazích. Toto téma si autor vybral proto, že smluvní pokuta je tradičním soukromoprávním institutem, který se pro své funkce a relativní jednoduchost sjednání v současné praxi těší veliké oblibě. Smluvní pokuta zlepšuje postavení věřitele. Motivuje dlužníka ke splnění utvrzené povinnosti, neboť při jejím porušení by byl povinen poskytnout věřiteli plnění představující paušální náhradu škody a zároveň sankci. Přestože je smluvní pokuta v praxi hojně užívaným nástrojem, její zákonná úprava je stručná a zdaleka nepostihuje všechny její problematické aspekty. Na aktuálnosti tématu výrazně přidala rekodifikace soukromého práva. Hlavním cílem diplomové práce je skrze zvolenou metodiku rozebrat proměny právní úpravy smluvní pokuty a jejich dopad na vybrané problematické aspekty institutu smluvní pokuty. Práce hodnotí, zda jsou změny právní úpravy smluvní pokuty řešením dosavadních problémů či nikoli, jaké nové otázky v souvislosti se smluvní pokutou vyvstávají a nakolik jsou závěry bohaté judikatury i nadále relevantní. Diplomová práce se skládá ze čtyř částí. První část je, jakožto úvodní, věnována obecným otázkám smluvní pokuty. Je zde nastíněn historický...cs_CZ
uk.abstract.enContractual penalty as a means of corroboration of a debt in business relations The theme of this Masterʼs degree thesis is the contractual penalty as a means of corroboration of a debt in business relations. The author has chosen this topic because the contractual penalty is a traditional private institution, which enjoys great popularity for its function and relative simplicity of negotiation in current practice. The contractual penalty improves a creditorʼs status. It makes a borrowers fulfil their confirmed obligation since in case of its violation, they would have to provide the creditor with performance representing both generalized compensation of the damage and a penalty. In spite of a frequent use of the contractual penalty, its legislation is rather brief and does not cover all problematic aspects. The relevance of the topic increased with recodification of the private law. The main aim of the thesis is to explore legislative changes and their impact on selected problematic aspects of the contractual penalty using chosen methodology. The thesis explains whether legislative changes solve existing problems of the contractual penalty or not, what new questions in the context of the a contractual penalty arise and to what extent the conclusions of judicial decision-making practices are still...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního právacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV