Show simple item record

The Possibilities of the Pupil's Self-esteem Development in Social, Cultural and Religious Context
dc.contributor.advisorKrykorková, Hana
dc.creatorSedláčková, Daniela
dc.date.accessioned2018-10-29T20:41:17Z
dc.date.available2018-10-29T20:41:17Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/80427
dc.description.abstractDiserta ní práce se zabývá popisem a analýzou zdravého sebev domí z hlediska jeho utvá ení; vliv , které do procesu utvá ení vstupují a možnostmi rozvoje zdravého sebev domí ve školním pro- st edí s ohledem na sociální, kulturní a náboženský kontext, ve kterém žák žije. V teoretické ásti prá- ce jsou na základ odborné literatury zpracována nejzásadn jší východiska a okolnosti, které ve velké mí e ovliv ují sebev domí žáka a p ispívají k jeho rozvoji v pozitivním slova smyslu. Pozornost je v - nována témat m teoretického vymezení konceptu Já a vnit ním vliv m, které na utvá ení sebev domí p sobí. Rodina, škola a vrstevnická skupina jsou zde uvedeny jako zásadní sociální a kulturní vn jší vlivy, které spolu s náboženským kontextem p sobí na utvá ení sebev domí. P edstavena je feno- menologická teorie Chrise Mruka, která ukazuje problematiku sebev domí v komplexn jší podob . Teoretická ást je uzav ena nastín ním možností rozvoje zdravého sebev domí žáka, zahrnující i me- todu peer mediace - ešení konflikt ve školním prost edí, a analýzou otazník , vyplývajících ze za- hrani ních výzkum sebev domí. Cílem výzkumné ásti je zjistit, zda a do jaké míry má vliv poci ované sebev domí, atribuce a aspirace žáka na jeho školní prosp ch, který z vliv p sobících na sebev domí žák poci uje jako do- minantní a...cs_CZ
dc.description.abstractThe doctoral dissertation deals with the description and analysis of healthy self-esteem in terms of its formation; influences that enter into the process of formation and possibilities of the healthy self-esteem development in the school environment with regard to social, cultural and religious context in which the student lives. The theoretical part of the thesis on the basis of literature compiled the most fundamental assumptions and circumstances that largely affect pupil's confidence and contribute to its development in a positive sense. Attention is paid to themes theoretical definition of the concept of self and internal influences that act on the formation of self-esteem. Family, school and peer group are presented as a major social and cultural external influences, together with a religious context influencing the formation of self-esteem. The performance is a phenomenological theory of Chris Mruk shows the issue of confidence in more complex form. The theoretical part is concluded by outlining the possibilities for the development of healthy self-esteem in school through the pupil )including peer mediation) and analysis of some international research which raises questions for a Czech context. The aim of the research is to determine whether and to what extent has felt self-esteem,...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectSelf-esteemen_US
dc.subjectHealthy Self-Esteemen_US
dc.subjectSelf-concepten_US
dc.subjectInferiority complexen_US
dc.subjectPhenomenological Theory of Self-Esteemen_US
dc.subjectPeer mediationen_US
dc.subjectAcademic achievementen_US
dc.subjectJudaismen_US
dc.subjectChristianityen_US
dc.subjectIslamen_US
dc.subjectSebevědomícs_CZ
dc.subjectZdravé sebevědomícs_CZ
dc.subjectSebepojetícs_CZ
dc.subjectKomplex méněcennostics_CZ
dc.subjectFenomenologická teorie Chrise Mrukacs_CZ
dc.subjectPeer mediacecs_CZ
dc.subjectŠkolní úspěšnostcs_CZ
dc.subjectJudaismuscs_CZ
dc.subjectKřesťanstvícs_CZ
dc.subjectIslámcs_CZ
dc.titleMožnosti rozvoje zdravého sebevědomí žáka v sociálním, kulturním a náboženském kontextucs_CZ
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-12-11
dc.description.departmentDepartment of Educationen_US
dc.description.departmentKatedra pedagogikycs_CZ
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.identifier.repId102344
dc.title.translatedThe Possibilities of the Pupil's Self-esteem Development in Social, Cultural and Religious Contexten_US
dc.contributor.refereeJedlička, Richard
dc.contributor.refereeSmékalová, Lucie
dc.identifier.aleph002052757
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.disciplineEducationen_US
thesis.degree.disciplinePedagogikacs_CZ
thesis.degree.programPedagogyen_US
thesis.degree.programPedagogikacs_CZ
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFilozofická fakulta::Katedra pedagogikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Arts::Department of Educationen_US
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPedagogikacs_CZ
uk.degree-discipline.enEducationen_US
uk.degree-program.csPedagogikacs_CZ
uk.degree-program.enPedagogyen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csDiserta ní práce se zabývá popisem a analýzou zdravého sebev domí z hlediska jeho utvá ení; vliv , které do procesu utvá ení vstupují a možnostmi rozvoje zdravého sebev domí ve školním pro- st edí s ohledem na sociální, kulturní a náboženský kontext, ve kterém žák žije. V teoretické ásti prá- ce jsou na základ odborné literatury zpracována nejzásadn jší východiska a okolnosti, které ve velké mí e ovliv ují sebev domí žáka a p ispívají k jeho rozvoji v pozitivním slova smyslu. Pozornost je v - nována témat m teoretického vymezení konceptu Já a vnit ním vliv m, které na utvá ení sebev domí p sobí. Rodina, škola a vrstevnická skupina jsou zde uvedeny jako zásadní sociální a kulturní vn jší vlivy, které spolu s náboženským kontextem p sobí na utvá ení sebev domí. P edstavena je feno- menologická teorie Chrise Mruka, která ukazuje problematiku sebev domí v komplexn jší podob . Teoretická ást je uzav ena nastín ním možností rozvoje zdravého sebev domí žáka, zahrnující i me- todu peer mediace - ešení konflikt ve školním prost edí, a analýzou otazník , vyplývajících ze za- hrani ních výzkum sebev domí. Cílem výzkumné ásti je zjistit, zda a do jaké míry má vliv poci ované sebev domí, atribuce a aspirace žáka na jeho školní prosp ch, který z vliv p sobících na sebev domí žák poci uje jako do- minantní a...cs_CZ
uk.abstract.enThe doctoral dissertation deals with the description and analysis of healthy self-esteem in terms of its formation; influences that enter into the process of formation and possibilities of the healthy self-esteem development in the school environment with regard to social, cultural and religious context in which the student lives. The theoretical part of the thesis on the basis of literature compiled the most fundamental assumptions and circumstances that largely affect pupil's confidence and contribute to its development in a positive sense. Attention is paid to themes theoretical definition of the concept of self and internal influences that act on the formation of self-esteem. Family, school and peer group are presented as a major social and cultural external influences, together with a religious context influencing the formation of self-esteem. The performance is a phenomenological theory of Chris Mruk shows the issue of confidence in more complex form. The theoretical part is concluded by outlining the possibilities for the development of healthy self-esteem in school through the pupil )including peer mediation) and analysis of some international research which raises questions for a Czech context. The aim of the research is to determine whether and to what extent has felt self-esteem,...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra pedagogikycs_CZ
thesis.grade.codeP
dc.identifier.lisID990020527570106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV