Show simple item record

Spirituality in the treatment of addiction: qualitative analysis of the attitudes and experiences of therapists
dc.contributor.advisorVacek, Jaroslav
dc.creatorBlažíčková, Eliška
dc.date.accessioned2017-06-01T18:25:33Z
dc.date.available2017-06-01T18:25:33Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/80077
dc.description.abstractHlavním tématem, kterým se zabývá tato bakalářská práce, je osobní postoj a zkušenost se spiritualitou u psychoterapeutů z adiktologických služeb. Cílem je popsat zkušenosti se spiritualitou psychoterapeutů a následně najít souvislost s jejich zaměstnáním, tedy psychoterapií. V teoretické části se zabývám základním vymezením spirituality, jejími složkami a případnými riziky. Další stěžejní části teoretické části je popis spirituality v kontextu vybraných psychoterapeutických přístupů. V praktické části se již zabývám vlastním výzkumem, který je kvalitativní povahy. Design má charakter vícečetné případové studie (n=4). Výzkumný soubor tvoří 4 záměrně vybraní psychoterapeuti. Jako metodu sběru dat jsem zvolila polostrukturovaný rozhovor a Pražský dotazník spirituality. Získaná data z rozhovoru jsem následně zpracovala interpretativní fenomenologickou analýzou (IPA) a v dotazníku jsem sečetla body z jednotlivých dimenzí spirituality. Bylo zjištěno, že vlastní prožívání spirituality může mít souvislost s psychoterapií. Všichni respondenti uvedli, že spiritualitu nějak prožívají, ale do své práce se jí snaží neprojektovat. Překvapivé je, že všichni respondenti také uvedli existencialismus jako důležitý psychoterapeutický směr, ze kterého vychází. Pro všechny je dále také velmi důležitá sounáležitost k...cs_CZ
dc.description.abstractMain theme of this bachelor thesis is personal spirituality attitude and experience at addiction services psychoterapists. Purpose is to describe experiences with psychoterapeutist's spirituality and and then to find connection with their work, psychoterapy. Theoretical part is about basic definition of spirituality, it components and potencial risks. Another important part of the theoretical part is describing spirituality in context of chosen psychoterapeutic attitude. Practical part is my own qualitative research.Character of design is multiple case study (n=4). Research group is consisted of 4 psychoterapists chosen in purpose. As collection method I chose semistructured interview and the Prague spirituality questionnaire. Then I processed recieved data from interview to interpretative phenomenological analysis (IPA) and I counted points from each spirituality dimension in questionnaire. It was found that personal spirituality experience can be related with psychoterapy. All the respondets reported that they experience spirituality of some kind, but they try to not project it in their work. It is suprising that all the respondets also reported existentialism as important psychoterapeutic course which they use as a base. For all is solidarity of experiencing spirituality very important. In...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova. 1. lékařská fakultacs_CZ
dc.subjectspiritualitacs_CZ
dc.subjectzávislostcs_CZ
dc.subjectterapeutcs_CZ
dc.subjectterapiecs_CZ
dc.subjectpsychoterapiecs_CZ
dc.subjectspiritualityen_US
dc.subjectaddictionen_US
dc.subjecttherapisten_US
dc.subjecttherapyen_US
dc.subjectpsychotherapyen_US
dc.titleSpiritualita v terapii závislostí: kvalitativní analýza postojů a zkušeností terapeutůcs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-09-06
dc.description.departmentDepartment of Adictology First Faculty of Medicine and General University Hospital in Pragueen_US
dc.description.departmentKlinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Prazecs_CZ
dc.description.faculty1. lékařská fakultacs_CZ
dc.description.facultyFirst Faculty of Medicineen_US
dc.identifier.repId171949
dc.title.translatedSpirituality in the treatment of addiction: qualitative analysis of the attitudes and experiences of therapistsen_US
dc.contributor.refereeSvěcená, Kateřina
dc.identifier.aleph002102020
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineAdiktologiecs_CZ
thesis.degree.disciplineAddictologyen_US
thesis.degree.programSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
thesis.degree.programSpecializations in Health Serviceen_US
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-cs1. lékařská fakulta::Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Prazecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFirst Faculty of Medicine::Department of Adictology First Faculty of Medicine and General University Hospital in Pragueen_US
uk.faculty-name.cs1. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFirst Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs1.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.csAdiktologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enAddictologyen_US
uk.degree-program.csSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
uk.degree-program.enSpecializations in Health Serviceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csHlavním tématem, kterým se zabývá tato bakalářská práce, je osobní postoj a zkušenost se spiritualitou u psychoterapeutů z adiktologických služeb. Cílem je popsat zkušenosti se spiritualitou psychoterapeutů a následně najít souvislost s jejich zaměstnáním, tedy psychoterapií. V teoretické části se zabývám základním vymezením spirituality, jejími složkami a případnými riziky. Další stěžejní části teoretické části je popis spirituality v kontextu vybraných psychoterapeutických přístupů. V praktické části se již zabývám vlastním výzkumem, který je kvalitativní povahy. Design má charakter vícečetné případové studie (n=4). Výzkumný soubor tvoří 4 záměrně vybraní psychoterapeuti. Jako metodu sběru dat jsem zvolila polostrukturovaný rozhovor a Pražský dotazník spirituality. Získaná data z rozhovoru jsem následně zpracovala interpretativní fenomenologickou analýzou (IPA) a v dotazníku jsem sečetla body z jednotlivých dimenzí spirituality. Bylo zjištěno, že vlastní prožívání spirituality může mít souvislost s psychoterapií. Všichni respondenti uvedli, že spiritualitu nějak prožívají, ale do své práce se jí snaží neprojektovat. Překvapivé je, že všichni respondenti také uvedli existencialismus jako důležitý psychoterapeutický směr, ze kterého vychází. Pro všechny je dále také velmi důležitá sounáležitost k...cs_CZ
uk.abstract.enMain theme of this bachelor thesis is personal spirituality attitude and experience at addiction services psychoterapists. Purpose is to describe experiences with psychoterapeutist's spirituality and and then to find connection with their work, psychoterapy. Theoretical part is about basic definition of spirituality, it components and potencial risks. Another important part of the theoretical part is describing spirituality in context of chosen psychoterapeutic attitude. Practical part is my own qualitative research.Character of design is multiple case study (n=4). Research group is consisted of 4 psychoterapists chosen in purpose. As collection method I chose semistructured interview and the Prague spirituality questionnaire. Then I processed recieved data from interview to interpretative phenomenological analysis (IPA) and I counted points from each spirituality dimension in questionnaire. It was found that personal spirituality experience can be related with psychoterapy. All the respondets reported that they experience spirituality of some kind, but they try to not project it in their work. It is suprising that all the respondets also reported existentialism as important psychoterapeutic course which they use as a base. For all is solidarity of experiencing spirituality very important. In...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Prazecs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV