Show simple item record

Solving of problems dealing with volume and surface in the three-dimensional space by 15-16-year old pupils (9th grade)
dc.contributor.advisorNovotná, Jarmila
dc.creatorDlouhá, Michaela
dc.date.accessioned2017-06-01T17:29:32Z
dc.date.available2017-06-01T17:29:32Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/79831
dc.description.abstractTématem mé diplomové práce řešení úloh o objemu a povrchu těles Cílem práce je sestavit vlastní didaktický test a analyzovat postupy řešení matematických úloh u žáků devátého ročníku ZŠ Amálská, porovnat výsledky dosažené v testu u žáků ze třídy se zaměřením na rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů s žáky z "klasické1 " třídy a zjistit míru úspěšnosti u žáků ze třídy se zaměřením na rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů a žáků z "klasické" třídy při řešení matematických úloh. Zaměřila jsem se pouze na jehlan a kužel, protože se většinou probírají v 9. ročnících na základních školách až po přijetí žáků na střední školy, a také protože po prostudování školního vzdělávacího programu vybrané školy jsem zjistila, že mají obě třídy (se zaměřením i "klasická") stejné výstupy z daného učiva. Svou diplomovou práci jsem rozdělila do dvou částí, a to na teoretickou část a praktickou část. Teoretická část obsahuje pět kapitol. V první kapitole se věnuji didaktickým testům a jejich tvorbě. V další kapitole se věnuji hodnocení obecně a školnímu hodnocení. Ve třetí kapitole je vymezen pojem slovní úloha. Ve čtvrté kapitole se věnuji řešení slovních úloh. V poslední kapitole vymezuji pojem geometrické těleso. V praktické části jsou popsány cíle a metody šetření, charakteristika...cs_CZ
dc.description.abstractThe topic of my diploma thesis is the solution to exercises of volume and surface of 3D solids. The aim of the thesis is to make own didactic test and to analyse the methods of solution to math exercises in the 9th grade students of ZŠ Amálská. Also to compare the results of the tests in math and science orientated class to "normal1 " class and to find out the success rate of solutions in both classes. I focused only on pyramid and cone, because they are part of curriculum in 9th grade of basic schools after students are admitted to high schools, and after examination of educational programme of chosen school I realised that both classes had the same outputs of given schoolwork. I divided my thesis into two parts - theoretical and practical part. Theoretical part contains five chapters. In the first chapter I focus on didactic tests and their making. In the next chapter I deal with evaluation in general and school evaluation. In the third part there is the term of word exercise defined. In the fourth chapter there are solutions to the word exercises. And in the last chapter I define the term geometrical solid. In the practical part there are the aims and methods of survey, characteristic of research sample, making of didactic test, content of didactic test and analysis of students' solutions...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectŘešení úlohcs_CZ
dc.subjectgeometrie v třídimenzionálním prostorucs_CZ
dc.subjectobjemcs_CZ
dc.subjectpovrchcs_CZ
dc.subjectProblem solvingen_US
dc.subject3D geometryen_US
dc.subjectvolumeen_US
dc.subjectsurfaceen_US
dc.titleŘešení úloh o objemu a povrchu těles žáky 9. ročníku ZŠcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-09-04
dc.description.departmentKatedra matematiky a didaktiky matematikycs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId147507
dc.title.translatedSolving of problems dealing with volume and surface in the three-dimensional space by 15-16-year old pupils (9th grade)en_US
dc.contributor.refereeVondrová, Naďa
dc.identifier.aleph002025410
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy chemie - matematikacs_CZ
thesis.degree.disciplineTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Chemistry - Mathematicsen_US
thesis.degree.programUčitelství pro střední školycs_CZ
thesis.degree.programTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy chemie - matematikacs_CZ
uk.degree-discipline.enTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Chemistry - Mathematicsen_US
uk.degree-program.csUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csTématem mé diplomové práce řešení úloh o objemu a povrchu těles Cílem práce je sestavit vlastní didaktický test a analyzovat postupy řešení matematických úloh u žáků devátého ročníku ZŠ Amálská, porovnat výsledky dosažené v testu u žáků ze třídy se zaměřením na rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů s žáky z "klasické1 " třídy a zjistit míru úspěšnosti u žáků ze třídy se zaměřením na rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů a žáků z "klasické" třídy při řešení matematických úloh. Zaměřila jsem se pouze na jehlan a kužel, protože se většinou probírají v 9. ročnících na základních školách až po přijetí žáků na střední školy, a také protože po prostudování školního vzdělávacího programu vybrané školy jsem zjistila, že mají obě třídy (se zaměřením i "klasická") stejné výstupy z daného učiva. Svou diplomovou práci jsem rozdělila do dvou částí, a to na teoretickou část a praktickou část. Teoretická část obsahuje pět kapitol. V první kapitole se věnuji didaktickým testům a jejich tvorbě. V další kapitole se věnuji hodnocení obecně a školnímu hodnocení. Ve třetí kapitole je vymezen pojem slovní úloha. Ve čtvrté kapitole se věnuji řešení slovních úloh. V poslední kapitole vymezuji pojem geometrické těleso. V praktické části jsou popsány cíle a metody šetření, charakteristika...cs_CZ
uk.abstract.enThe topic of my diploma thesis is the solution to exercises of volume and surface of 3D solids. The aim of the thesis is to make own didactic test and to analyse the methods of solution to math exercises in the 9th grade students of ZŠ Amálská. Also to compare the results of the tests in math and science orientated class to "normal1 " class and to find out the success rate of solutions in both classes. I focused only on pyramid and cone, because they are part of curriculum in 9th grade of basic schools after students are admitted to high schools, and after examination of educational programme of chosen school I realised that both classes had the same outputs of given schoolwork. I divided my thesis into two parts - theoretical and practical part. Theoretical part contains five chapters. In the first chapter I focus on didactic tests and their making. In the next chapter I deal with evaluation in general and school evaluation. In the third part there is the term of word exercise defined. In the fourth chapter there are solutions to the word exercises. And in the last chapter I define the term geometrical solid. In the practical part there are the aims and methods of survey, characteristic of research sample, making of didactic test, content of didactic test and analysis of students' solutions...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra matematiky a didaktiky matematikycs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV