Show simple item record

Ruined sacred buildings of royal town Znojmo and the nearest surroundings
dc.contributor.advisorFoltýn, Dušan
dc.creatorKočí, Jan
dc.date.accessioned2017-06-01T17:29:21Z
dc.date.available2017-06-01T17:29:21Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/79830
dc.description.abstractNÁZEV: Zaniklé sakrální stavby královského města Znojma a blízkého okolí AUTOR: Bc. Jan Kočí KATEDRA (ÚSTAV): Katedra dějin a didaktiky dějepisu VEDOUCÍ PRÁCE: Mgr. Dušan Foltýn ABSTRAKT: Obsahem mé diplomové práce je shrnutí všech dosud objevených sakrálních staveb na území královského města Znojma, které se do současné doby nedochovaly, byly zničeny nebo přestaveny. Postupně jsou popsány zaniklé stavby velkomoravské, středověké i novověké. Speciální část tvoří kapitola o zaniklých sakrálních stavbách hřbitovních. Zaniklé sakrální stavby Znojma byly studovány z pohledu historického, architektonického a z pohledu současného stavu a využití. Osobním přínosem do této práce je restaurátorské hledisko a naznačení možností ke zlepšení dané situace. Ke studiu byly použity primární prameny z archivních sbírek ve Znojmě, česká i německá regionální literatura, soubory dobových periodik, pohlednic i sekundární literatury moderní. Také bylo využito možnosti konzultací s místními historiky, a osobní navštívení všech popisovaných lokalit pro vytvoření vlastního náhledu a fotografií. Tato diplomová práce není prvním soupisem zaniklých sakrálních staveb ve Znojmě, je však prvním kompletním soupisem zaměřeným přímo na toto téma. KLÍČOVÁ SLOVA: Zaniklé, Kostely, Kaple, Synagogy, Znojmocs_CZ
dc.description.abstractTITLE: Ruined sacred buildings of royal town Znojmo and the nearest surroundings AUTHOR: Bc. Jan Kočí DEPARTMENT: The History and History Didactics Department SUPERVISOR: Mgr. Dušan Foltýn ABSTRACT: The content of my thesis is a summary of all so far discovered sacral buildings in the territory of the royal town Znojmo, that have not been preserved, but that were destroyed or rebuilt. Gradually there are described defunct the Great Moravian buildings, the medieval and the modern buildings. A special part is the chapter of defunct sacral buildings of the cemetery. Defunct sacral buildings in Znojmo were studied from the perspective of historical, architectural and from the viewpoint of current status and utilization. Personal contribution to this work is a restoration viewpoint and pointing out options to improve the situation. To study were used the primary sources from the archival collections in Znojmo, Czech and German regional literature, files of contemporary periodicals, postcard of the secondary modern literature. The possibility of consultations with local historians and a personal visitation of all described sites for creating custom preview and photos were used as well. This thesis is not the first register of defunct sacral buildings in Znojmo, however is the first complete register, which is...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectzaniklécs_CZ
dc.subjectkostelycs_CZ
dc.subjectkaplecs_CZ
dc.subjectsynagogycs_CZ
dc.subjectZnojmocs_CZ
dc.subjectruineden_US
dc.subjectChurchesen_US
dc.subjectChapelsen_US
dc.subjectSynagoguesen_US
dc.subjectZnojmoen_US
dc.titleZaniklé sakrální stavby královského města Znojma a blízkého okolícs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-09-07
dc.description.departmentKatedra dějin a didaktiky dějepisucs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId131394
dc.title.translatedRuined sacred buildings of royal town Znojmo and the nearest surroundingsen_US
dc.contributor.refereeHavlůjová, Hana
dc.identifier.aleph002025577
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy dějepis - základy společenských vědcs_CZ
thesis.degree.disciplineTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools History - Foundations of Humanitiesen_US
thesis.degree.programUčitelství pro střední školycs_CZ
thesis.degree.programTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra dějin a didaktiky dějepisucs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy dějepis - základy společenských vědcs_CZ
uk.degree-discipline.enTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools History - Foundations of Humanitiesen_US
uk.degree-program.csUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csNÁZEV: Zaniklé sakrální stavby královského města Znojma a blízkého okolí AUTOR: Bc. Jan Kočí KATEDRA (ÚSTAV): Katedra dějin a didaktiky dějepisu VEDOUCÍ PRÁCE: Mgr. Dušan Foltýn ABSTRAKT: Obsahem mé diplomové práce je shrnutí všech dosud objevených sakrálních staveb na území královského města Znojma, které se do současné doby nedochovaly, byly zničeny nebo přestaveny. Postupně jsou popsány zaniklé stavby velkomoravské, středověké i novověké. Speciální část tvoří kapitola o zaniklých sakrálních stavbách hřbitovních. Zaniklé sakrální stavby Znojma byly studovány z pohledu historického, architektonického a z pohledu současného stavu a využití. Osobním přínosem do této práce je restaurátorské hledisko a naznačení možností ke zlepšení dané situace. Ke studiu byly použity primární prameny z archivních sbírek ve Znojmě, česká i německá regionální literatura, soubory dobových periodik, pohlednic i sekundární literatury moderní. Také bylo využito možnosti konzultací s místními historiky, a osobní navštívení všech popisovaných lokalit pro vytvoření vlastního náhledu a fotografií. Tato diplomová práce není prvním soupisem zaniklých sakrálních staveb ve Znojmě, je však prvním kompletním soupisem zaměřeným přímo na toto téma. KLÍČOVÁ SLOVA: Zaniklé, Kostely, Kaple, Synagogy, Znojmocs_CZ
uk.abstract.enTITLE: Ruined sacred buildings of royal town Znojmo and the nearest surroundings AUTHOR: Bc. Jan Kočí DEPARTMENT: The History and History Didactics Department SUPERVISOR: Mgr. Dušan Foltýn ABSTRACT: The content of my thesis is a summary of all so far discovered sacral buildings in the territory of the royal town Znojmo, that have not been preserved, but that were destroyed or rebuilt. Gradually there are described defunct the Great Moravian buildings, the medieval and the modern buildings. A special part is the chapter of defunct sacral buildings of the cemetery. Defunct sacral buildings in Znojmo were studied from the perspective of historical, architectural and from the viewpoint of current status and utilization. Personal contribution to this work is a restoration viewpoint and pointing out options to improve the situation. To study were used the primary sources from the archival collections in Znojmo, Czech and German regional literature, files of contemporary periodicals, postcard of the secondary modern literature. The possibility of consultations with local historians and a personal visitation of all described sites for creating custom preview and photos were used as well. This thesis is not the first register of defunct sacral buildings in Znojmo, however is the first complete register, which is...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra dějin a didaktiky dějepisucs_CZ
dc.identifier.lisID990020255770106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV