Show simple item record

Specifics of Piano Teaching of Preschool Children
dc.contributor.advisorTichá, Libuše
dc.creatorNohová, Vladislava
dc.date.accessioned2017-06-01T17:26:01Z
dc.date.available2017-06-01T17:26:01Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/79813
dc.description.abstractDiplomová práce se věnuje specifičnosti výuky hry na klavír dětí předškolního věku. Uvádí do souvislostí poznatky vývojové psychologie, hudební psychologie a klavírní metodiky s jejich odrazem v praktické výuce hry na klavír. Práce je rozdělena do pěti kapitol, které vychází ze stěžejních publikací vývojové a hudební psychologie v České republice, teoretických prací současných klavírních pedagogů, klavírních škol a dotazníkového šetření provedeného v rámci zpracování diplomové práce. První kapitola se zabývá úrovní psychického vývoje dítěte předškolního věku a jejím odrazem v klavírní výuce. Druhá kapitola pojednává o úrovni hudebních schopností dítěte v témže věkovém období. Kapitola třetí pak nastiňuje další specifika ve výuce předškolního dítěte, věnuje se osobnostem žáka a učitele jakožto hlavním tvůrcům vyučovacího procesu, zmiňuje se o metodách používaných při výuce a v neposlední řadě i o úloze rodičů při hudebním vzdělávání jejich dítěte. Čtvrtá kapitola shrnuje metodické postupy vybraných klavírních výukových materiálů vhodných pro výuku žáků předškolního věku. Závěrečná kapitola doplňuje práci o názory pedagogů klavírní hry na problematiku výuky dětí předškolního věku.cs_CZ
dc.description.abstractThe thesis is devoted to the specificity of playing the piano preschool children. It combines the knowledge of developmental psychology, psychology of music and piano methodology with their reflection in practical teaching piano. The work is divided into five chapters, which i s based on key publications and developmental psychology of music in the Czech republic, theoretical works of contemporary piano teachers, piano course books and a survey carried out in the framework of a diploma thesis. The first chapter deals with the level of psychological development of preschool age and its reflection in piano lessons. The second chapter discusses the level of musical abilities of the child at the same age. Chapter three outlines further specifics in teaching pre-school children, dedicated to personalities of pupil and teacher as the main creators of the educational process, it refers to the methods used in teaching and not least about the role of parents in the education of their child. The fourth chapter summarizes the methodology selected piano teaching materials suitable for teaching children of preschool age. Final Chapter complements the work of the views of piano teachers on teaching preschool children.en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectvýuka hry na klavír dětí předškolního věkucs_CZ
dc.subjectpsychický vývoj dítěte předškolního věkucs_CZ
dc.subjectúroveň hudebních schopností dítěte předškolního věkucs_CZ
dc.subjectosobnost učitelecs_CZ
dc.subjectosobnost žákacs_CZ
dc.subjectklavírní pomůckycs_CZ
dc.subjectklavírní hrycs_CZ
dc.subjectklavírní školy pro děti předškolního věkucs_CZ
dc.subjectpiano teaching of preschool childrenen_US
dc.subjectpsychological development of preschool childrenen_US
dc.subjectlevel of musical abilities of preschool childrenen_US
dc.subjectteacher personalityen_US
dc.subjectpupil personalityen_US
dc.subjectpiano aiden_US
dc.subjectpiano gamesen_US
dc.subjectpiano course books for preschool childrenen_US
dc.titleSpecifičnost pojetí klavírní výuky dětí předškolního věkucs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-09-08
dc.description.departmentKatedra hudební výchovycs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId135255
dc.title.translatedSpecifics of Piano Teaching of Preschool Childrenen_US
dc.contributor.refereeGregor, Vít
dc.identifier.aleph002025835
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy hudební výchova - německý jazykcs_CZ
thesis.degree.disciplineTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Music - German languageen_US
thesis.degree.programUčitelství pro střední školycs_CZ
thesis.degree.programTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy hudební výchova - německý jazykcs_CZ
uk.degree-discipline.enTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Music - German languageen_US
uk.degree-program.csUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDiplomová práce se věnuje specifičnosti výuky hry na klavír dětí předškolního věku. Uvádí do souvislostí poznatky vývojové psychologie, hudební psychologie a klavírní metodiky s jejich odrazem v praktické výuce hry na klavír. Práce je rozdělena do pěti kapitol, které vychází ze stěžejních publikací vývojové a hudební psychologie v České republice, teoretických prací současných klavírních pedagogů, klavírních škol a dotazníkového šetření provedeného v rámci zpracování diplomové práce. První kapitola se zabývá úrovní psychického vývoje dítěte předškolního věku a jejím odrazem v klavírní výuce. Druhá kapitola pojednává o úrovni hudebních schopností dítěte v témže věkovém období. Kapitola třetí pak nastiňuje další specifika ve výuce předškolního dítěte, věnuje se osobnostem žáka a učitele jakožto hlavním tvůrcům vyučovacího procesu, zmiňuje se o metodách používaných při výuce a v neposlední řadě i o úloze rodičů při hudebním vzdělávání jejich dítěte. Čtvrtá kapitola shrnuje metodické postupy vybraných klavírních výukových materiálů vhodných pro výuku žáků předškolního věku. Závěrečná kapitola doplňuje práci o názory pedagogů klavírní hry na problematiku výuky dětí předškolního věku.cs_CZ
uk.abstract.enThe thesis is devoted to the specificity of playing the piano preschool children. It combines the knowledge of developmental psychology, psychology of music and piano methodology with their reflection in practical teaching piano. The work is divided into five chapters, which i s based on key publications and developmental psychology of music in the Czech republic, theoretical works of contemporary piano teachers, piano course books and a survey carried out in the framework of a diploma thesis. The first chapter deals with the level of psychological development of preschool age and its reflection in piano lessons. The second chapter discusses the level of musical abilities of the child at the same age. Chapter three outlines further specifics in teaching pre-school children, dedicated to personalities of pupil and teacher as the main creators of the educational process, it refers to the methods used in teaching and not least about the role of parents in the education of their child. The fourth chapter summarizes the methodology selected piano teaching materials suitable for teaching children of preschool age. Final Chapter complements the work of the views of piano teachers on teaching preschool children.en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra hudební výchovycs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV