Show simple item record

Musical culture in Cyprus with a focus on the piano works and piano pedagogy
dc.contributor.advisorPalkovská, Jana
dc.creatorNicolaouová, María
dc.date.accessioned2017-06-01T17:10:16Z
dc.date.available2017-06-01T17:10:16Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/79738
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá kyperskou hudební kulturou a zaměřuje se především na klavírní pedagogiku a klavírní dílo. Cílem této práce bylo uvést hlavní představitele kyperské klasické hudby, hudební život na Kypru, historii a současnost klavírní pedagogiky. Součástí práce je také vlastní výzkum provedený dotazníkovým šetřením a didaktický a interpretační náhled na stěžejní instruktivní dílo Kinderlaunen kyperského klavíristy a skladatele Nicolase Economou. Práce je rozdělena na šest kapitol, které čerpají z dostupné literatury a především z výzkumu provedeného v této oblasti. Těchto šest kapitol se dá pomyslně rozdělit na dvě části, a to teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá hudební historií ostrova, představením výrazných osobností kyperské klasické hudby a zmapováním hudebního života na Kypru. Dále se tato část věnuje kyperskému hudebnímu školství a výukovým metodám v klavírní pedagogice. Praktická část práce obsahuje analýzu a výsledky předloženého dotazníku a didaktický a interpretační náhled na instruktivní klavírní dílo již výše zmíněného kyperského klavíristy a skladatele. Klíčová slova: Kypr; klavírní pedagogika; hudební kultura; hudební školství; instruktivní klavírní dílo; Kinderlaunen; hudební osobnosti; výukové plány;cs_CZ
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the Cypriot music culture and mainly focuses on piano education and piano works. The aim of this work was to introduce the main representatives of Cypriot classical music, the music life on Cyprus and the history of piano education until the present day. A part of the work is also a personal research, carried out by a questionnaire, and a didactic and interpretive insight on the fundamental instructive work Kinderlaunen of the Cypriot pianist and composer Nicolas Economou. The work is divided into six chapters, which draw information from accessible literature and mainly from a research made in this field. The six chapters could be notionally divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part deals with the music history of the island by introducing distinctive personalities of the Cypriot classical music and by mapping the music life on Cyprus. Furthermore, this part deals with the Cypriot music education system and the teaching methods in piano education. The practical part contains the analysis and results of the submitted questionnaire and the didactic and interpretive insight on the instructive piano work of the earlier mentioned Cypriot pianist and composer. Keywords: Cyprus; piano pedagogy; music culture; music education; instructive piano...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectKyprcs_CZ
dc.subjectklavírní pedagogikacs_CZ
dc.subjecthudební kulturacs_CZ
dc.subjecthudební školstvícs_CZ
dc.subjectinstruktivní klavírní dílocs_CZ
dc.subjectKinderlaunencs_CZ
dc.subjecthudební osobnostics_CZ
dc.subjectvýukové plány;cs_CZ
dc.subjectCyprusen_US
dc.subjectpiano pedagogyen_US
dc.subjectmusic cultureen_US
dc.subjectmusic educationen_US
dc.subjectinstructive piano worken_US
dc.subjectKinderlaunenen_US
dc.subjectmusic personalitiesen_US
dc.subjectteaching plans;en_US
dc.titleKyperská hudební kultura se zaměřením na klavírní dílo a klavírní pedagogikucs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-09-08
dc.description.departmentKatedra hudební výchovycs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId135251
dc.title.translatedMusical culture in Cyprus with a focus on the piano works and piano pedagogyen_US
dc.contributor.refereeTichá, Libuše
dc.identifier.aleph002025829
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy hudební výchova - hra na nástrojcs_CZ
thesis.degree.disciplineTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Music - Musical Instrumenten_US
thesis.degree.programUčitelství pro střední školycs_CZ
thesis.degree.programTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy hudební výchova - hra na nástrojcs_CZ
uk.degree-discipline.enTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Music - Musical Instrumenten_US
uk.degree-program.csUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDiplomová práce se zabývá kyperskou hudební kulturou a zaměřuje se především na klavírní pedagogiku a klavírní dílo. Cílem této práce bylo uvést hlavní představitele kyperské klasické hudby, hudební život na Kypru, historii a současnost klavírní pedagogiky. Součástí práce je také vlastní výzkum provedený dotazníkovým šetřením a didaktický a interpretační náhled na stěžejní instruktivní dílo Kinderlaunen kyperského klavíristy a skladatele Nicolase Economou. Práce je rozdělena na šest kapitol, které čerpají z dostupné literatury a především z výzkumu provedeného v této oblasti. Těchto šest kapitol se dá pomyslně rozdělit na dvě části, a to teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá hudební historií ostrova, představením výrazných osobností kyperské klasické hudby a zmapováním hudebního života na Kypru. Dále se tato část věnuje kyperskému hudebnímu školství a výukovým metodám v klavírní pedagogice. Praktická část práce obsahuje analýzu a výsledky předloženého dotazníku a didaktický a interpretační náhled na instruktivní klavírní dílo již výše zmíněného kyperského klavíristy a skladatele. Klíčová slova: Kypr; klavírní pedagogika; hudební kultura; hudební školství; instruktivní klavírní dílo; Kinderlaunen; hudební osobnosti; výukové plány;cs_CZ
uk.abstract.enThe diploma thesis deals with the Cypriot music culture and mainly focuses on piano education and piano works. The aim of this work was to introduce the main representatives of Cypriot classical music, the music life on Cyprus and the history of piano education until the present day. A part of the work is also a personal research, carried out by a questionnaire, and a didactic and interpretive insight on the fundamental instructive work Kinderlaunen of the Cypriot pianist and composer Nicolas Economou. The work is divided into six chapters, which draw information from accessible literature and mainly from a research made in this field. The six chapters could be notionally divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part deals with the music history of the island by introducing distinctive personalities of the Cypriot classical music and by mapping the music life on Cyprus. Furthermore, this part deals with the Cypriot music education system and the teaching methods in piano education. The practical part contains the analysis and results of the submitted questionnaire and the didactic and interpretive insight on the instructive piano work of the earlier mentioned Cypriot pianist and composer. Keywords: Cyprus; piano pedagogy; music culture; music education; instructive piano...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra hudební výchovycs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV