Show simple item record

The use of psychotropic substances in the "goth" subculture
dc.contributor.advisorZábranský, Tomáš
dc.creatorJurnikl, Radek
dc.date.accessioned2021-03-26T16:46:54Z
dc.date.available2021-03-26T16:46:54Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/79646
dc.description.abstractPráce se zabývá zmapováním užívání psychotropních látek v prostředí specifické mládežnické subkultury - Goth, kterou je autor sám členem. V Teoretické části je stručně načrtnuta definice kultury a subkultur a popsána samotná gothická subkultura pro představu respondentů výzkumu. Poté uvádí předchozí autorův výzkum, který byl proveden v Praze na každoměsíční společenské akci, a představuje výsledky celopopulačních studií z výročních zpráv, pro porovnání se získanými daty. V praktické části jsou uvedena samotná data od 169 respondentů, ucelená do celoživotních, ročních a měsíčních zkušeností s psychotropní látkou a autor uvádí i denní a rizikové užívání. Popisuje průběh dotazníkového šetření pomocí internetového samovýběru a ohniskové skupiny pro evaluaci dotazníkových otázek. Dotazník zjišťoval frekvenci užívání dvanácti skupin psychotropních látek, rizikovost užívání (CAGE, CAST, Fageströmuv test), a ptal se na případnou závislost (Dle kritérií MKN - 10). V diskuzi potom autor uvažuje nad možnostmi zlepšení dotazníku, využití dalších kvantitativních metod pro výzkum a porovnává uvedená prevalenční data a uvádí rizikovosti (3 a více bodů CAGE dosáhlo 7,3 % mužů a 5,3 % žen, Silnou závislost na nikotinu uvádí 20 % dotázaných mužů a 6,1 % žen a kritéria pro závislost u nelegálních psychotropních látek...cs_CZ
dc.description.abstractThe thesis mapping the use of psychotropic substances in the specific youth subcultures - Goth, which the author himself is a member. The theoretical part is briefly sketched the definition of culture and subcultures, and describes Goth subculture for notion of the survey respondents. It then states the author's previous research, which was conducted in Prague on monthly social event, and presents the results of population surveys on annual reports to compare the obtained data. The practical section provides the actual data from 169 respondents to a comprehensive lifetime, annual and monthly experience with psychotropic substance and the author states as well as daily and risk taking. It describes the process using a web questionnaire self- selection and focus groups for evaluation questionnaire. Questionnaire examine frequency of use of the twelve groups of psychotropic substances, risk taking (CAGE, CAST, Fageström test), and asked about the possible addiction (According to the criteria of ICD - 10). In discussion, the author considers the possibilities of improving the questionnaire, using other quantitative methods for research and compares the specified prevalence data and presents a risk (3 or more points CAGE reached 7.3 % of men and 5.3 % women, strong dependence on nicotine mentions 20 %...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, 1. lékařská fakultacs_CZ
dc.subjectyouth subcultures and "tribes,"legal and illegal psychotropic substancesen_US
dc.subjecttargeted preventionen_US
dc.subjectharm reductionen_US
dc.subjectmládežnické subkultury a "kmeny," legální a ilegální psychotropní látkycs_CZ
dc.subjectcílená prevencecs_CZ
dc.subjectsnižování potenciálních škodcs_CZ
dc.titleUžívání psychotropních látek v "goth" subkultuřecs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-01-25
dc.description.departmentPsychiatrická klinika 1. LF UK a VFNcs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Psychiatry First Faculty of Medicine and General University Hospitalen_US
dc.description.faculty1. lékařská fakultacs_CZ
dc.description.facultyFirst Faculty of Medicineen_US
dc.identifier.repId158710
dc.title.translatedThe use of psychotropic substances in the "goth" subcultureen_US
dc.contributor.refereeMravčík, Viktor
dc.identifier.aleph002067383
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineAddictologyen_US
thesis.degree.disciplineAdiktologiecs_CZ
thesis.degree.programSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
thesis.degree.programSpecializations in Health Serviceen_US
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-cs1. lékařská fakulta::Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFNcs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFirst Faculty of Medicine::Department of Psychiatry First Faculty of Medicine and General University Hospitalen_US
uk.faculty-name.cs1. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFirst Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs1.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.csAdiktologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enAddictologyen_US
uk.degree-program.csSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
uk.degree-program.enSpecializations in Health Serviceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csPráce se zabývá zmapováním užívání psychotropních látek v prostředí specifické mládežnické subkultury - Goth, kterou je autor sám členem. V Teoretické části je stručně načrtnuta definice kultury a subkultur a popsána samotná gothická subkultura pro představu respondentů výzkumu. Poté uvádí předchozí autorův výzkum, který byl proveden v Praze na každoměsíční společenské akci, a představuje výsledky celopopulačních studií z výročních zpráv, pro porovnání se získanými daty. V praktické části jsou uvedena samotná data od 169 respondentů, ucelená do celoživotních, ročních a měsíčních zkušeností s psychotropní látkou a autor uvádí i denní a rizikové užívání. Popisuje průběh dotazníkového šetření pomocí internetového samovýběru a ohniskové skupiny pro evaluaci dotazníkových otázek. Dotazník zjišťoval frekvenci užívání dvanácti skupin psychotropních látek, rizikovost užívání (CAGE, CAST, Fageströmuv test), a ptal se na případnou závislost (Dle kritérií MKN - 10). V diskuzi potom autor uvažuje nad možnostmi zlepšení dotazníku, využití dalších kvantitativních metod pro výzkum a porovnává uvedená prevalenční data a uvádí rizikovosti (3 a více bodů CAGE dosáhlo 7,3 % mužů a 5,3 % žen, Silnou závislost na nikotinu uvádí 20 % dotázaných mužů a 6,1 % žen a kritéria pro závislost u nelegálních psychotropních látek...cs_CZ
uk.abstract.enThe thesis mapping the use of psychotropic substances in the specific youth subcultures - Goth, which the author himself is a member. The theoretical part is briefly sketched the definition of culture and subcultures, and describes Goth subculture for notion of the survey respondents. It then states the author's previous research, which was conducted in Prague on monthly social event, and presents the results of population surveys on annual reports to compare the obtained data. The practical section provides the actual data from 169 respondents to a comprehensive lifetime, annual and monthly experience with psychotropic substance and the author states as well as daily and risk taking. It describes the process using a web questionnaire self- selection and focus groups for evaluation questionnaire. Questionnaire examine frequency of use of the twelve groups of psychotropic substances, risk taking (CAGE, CAST, Fageström test), and asked about the possible addiction (According to the criteria of ICD - 10). In discussion, the author considers the possibilities of improving the questionnaire, using other quantitative methods for research and compares the specified prevalence data and presents a risk (3 or more points CAGE reached 7.3 % of men and 5.3 % women, strong dependence on nicotine mentions 20 %...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFNcs_CZ
thesis.grade.code2
dc.contributor.consultantKubů, Pavel
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV