Show simple item record

Piano Methods of the Present Day and Their Using in the Practice at Music Schools
dc.contributor.advisorGregor, Vít
dc.creatorKroupová, Veronika
dc.date.accessioned2017-06-01T16:33:23Z
dc.date.available2017-06-01T16:33:23Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/79546
dc.description.abstractBc. Veronika Landkammerová Abstrakt díla Diplomová práce Klavírní školy současnosti a jejich využití v praxi na ZUŠ pojednává o nejrozšířenějších a pro výuku nejvhodnějších klavírních školách v Čechách. Při posuzování škol vychází z nových směrů přelomu 19. a 20. století, jejichž jedním z prvních průkopníků byl Ludwig Deppe. Jedná se především o vytváření hudebních představ a potřeby váhy paže během hry. Odsuzuje tak starou metodiku a udává příklady. V první části práce je popisován vývoj klavíru jako nástroje a s ním spojený vývoj klavírních škol. Jen za pochopení historických změn v tomto vývoji je možno také pochopit snahu tolika velkých osobností o vytvoření výlučně klavírní školy. Vzhledem k tomu, že klavír je poměrně mladým nástrojem, není divu, že i jeho metodika vyučování je stále živým tématem a nutno podotknout, stále ještě ne zcela prozkoumaným. Další části jsou již věnovány konkrétním klavírním školám, které se běžně používají na ZUŠ včetně příkladů metodicky překonaných škol. I ty jsou bohužel dodnes mnohými pedagogy hojně využívány. Znovu ale připomeňme, že samotné skladby odsouzeníhodné velice často nejsou, je to především onen metodický postup školy. Naproti tomu práce udává příklady těch škol, které jsou více či méně pro vyučování vhodné. Uvádí jejich kladné a záporné stránky, pojednává o...cs_CZ
dc.description.abstractBc. Veronika Landkammerová Résumé The thesis Contemporary piano methods and their usage in practice at Elementary schools of art deals with the most common and also the most suitable piano methods used in the Czech Republic. It's based on new trends at the turn of the 19th and 20th century, whose one of the pioneers was Ludwig Deppe. The issue is making music ideas and the need of using the weight of our arm while playing. It condemns the old methodology and gives examples. In the first part of the thesis there is described the evolution of piano - a musical instrument and the evolution of piano methods. These are interdependent of course. There was a quest to form a method only for piano which we can understand only if we know the historical changes. Since, in view of the fact that piano is a relatively young instrument we can't be surprised that its methodology of teaching is still a hot issue. The other parts are devoted to particular piano methods which are commonly used at Elementary school of art including examples of methodically obsolete methods. Unfortunately these are still very often used by many teachers. It's necessary to remind again that the pieces itself are not reprehensible but it's the method. On the other hand the thesis presents methods which are more or less suitable for teaching. It...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectklavír jako nástrojcs_CZ
dc.subjectklavírní metodikacs_CZ
dc.subjectsoučasnost &ampcs_CZ
dc.subjectminulostcs_CZ
dc.subjectthe piano as an instrumenten_US
dc.subjectthe piano methodologyen_US
dc.subjectthe present day &ampen_US
dc.subjectthe past timesen_US
dc.titleKlavírní školy současnosti a jejich využití v praxi na ZUŠcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-05-25
dc.description.departmentKatedra hudební výchovycs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId149404
dc.title.translatedPiano Methods of the Present Day and Their Using in the Practice at Music Schoolsen_US
dc.contributor.refereeTichá, Libuše
dc.identifier.aleph002090131
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy hudební výchova - hra na nástrojcs_CZ
thesis.degree.disciplineTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Music - Musical Instrumenten_US
thesis.degree.programUčitelství pro střední školycs_CZ
thesis.degree.programTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy hudební výchova - hra na nástrojcs_CZ
uk.degree-discipline.enTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Music - Musical Instrumenten_US
uk.degree-program.csUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csBc. Veronika Landkammerová Abstrakt díla Diplomová práce Klavírní školy současnosti a jejich využití v praxi na ZUŠ pojednává o nejrozšířenějších a pro výuku nejvhodnějších klavírních školách v Čechách. Při posuzování škol vychází z nových směrů přelomu 19. a 20. století, jejichž jedním z prvních průkopníků byl Ludwig Deppe. Jedná se především o vytváření hudebních představ a potřeby váhy paže během hry. Odsuzuje tak starou metodiku a udává příklady. V první části práce je popisován vývoj klavíru jako nástroje a s ním spojený vývoj klavírních škol. Jen za pochopení historických změn v tomto vývoji je možno také pochopit snahu tolika velkých osobností o vytvoření výlučně klavírní školy. Vzhledem k tomu, že klavír je poměrně mladým nástrojem, není divu, že i jeho metodika vyučování je stále živým tématem a nutno podotknout, stále ještě ne zcela prozkoumaným. Další části jsou již věnovány konkrétním klavírním školám, které se běžně používají na ZUŠ včetně příkladů metodicky překonaných škol. I ty jsou bohužel dodnes mnohými pedagogy hojně využívány. Znovu ale připomeňme, že samotné skladby odsouzeníhodné velice často nejsou, je to především onen metodický postup školy. Naproti tomu práce udává příklady těch škol, které jsou více či méně pro vyučování vhodné. Uvádí jejich kladné a záporné stránky, pojednává o...cs_CZ
uk.abstract.enBc. Veronika Landkammerová Résumé The thesis Contemporary piano methods and their usage in practice at Elementary schools of art deals with the most common and also the most suitable piano methods used in the Czech Republic. It's based on new trends at the turn of the 19th and 20th century, whose one of the pioneers was Ludwig Deppe. The issue is making music ideas and the need of using the weight of our arm while playing. It condemns the old methodology and gives examples. In the first part of the thesis there is described the evolution of piano - a musical instrument and the evolution of piano methods. These are interdependent of course. There was a quest to form a method only for piano which we can understand only if we know the historical changes. Since, in view of the fact that piano is a relatively young instrument we can't be surprised that its methodology of teaching is still a hot issue. The other parts are devoted to particular piano methods which are commonly used at Elementary school of art including examples of methodically obsolete methods. Unfortunately these are still very often used by many teachers. It's necessary to remind again that the pieces itself are not reprehensible but it's the method. On the other hand the thesis presents methods which are more or less suitable for teaching. It...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra hudební výchovycs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV