Show simple item record

Sanctions for breaching the obligations within employment law relationships
dc.contributor.advisorMorávek, Jakub
dc.creatorČerná, Michaela
dc.date.accessioned2017-06-01T16:31:25Z
dc.date.available2017-06-01T16:31:25Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/79537
dc.description.abstractShrnutí Tématem této diplomové práce jsou sankce za porušování povinností účastníků pracovněprávních vztahů. První a druhá kapitola je věnována úvodu do zkoumané problematiky právní sankce. Autorka nejprve vymezuje základní pojmy, jež jsou relevantní pro účely této práce. Poté se autorka zabývá definicí právní sankce a rozebírá vztah mezi právní sankcí a právní odpovědnosti. Následně autorka uvádí základní funkce sankce a jejich význam. Třetí kapitola navazuje na vymezení pojmu sankce v úvodní části práce. Je tvořena stručným výkladem vybraných soukromoprávních sankcí v pracovním právu. Jsou v ní představeny sankce neplatnost a zdánlivost právního jednání, relativní neúčinnost právního jednání, promlčení a prekluze práva a pracovněprávní odpovědnost. Hlavní část práce je věnována pracovněprávní odpovědnosti se zaměřením na odpovědnost zaměstnance za škodu. Ve čtvrté kapitole autorka uvádí dělení pracovněprávní odpovědnosti na jednotlivé druhy. Následně je věnována pozornost úvodu do problematiky odpovědnosti za škodu. Autorka rovněž uvádí dělení odpovědnosti za škodu na její druhy. V následující páté kapitole autorka představuje odpovědnost zaměstnance za škodu v kontextu právní sankce. Následně uvádí podrobný výklad platné právní úpravy odpovědnosti zaměstnance za škodu. Pozornost je věnována obecné...cs_CZ
dc.description.abstract1 Summary Topic of this Master's thesis are sanctions for breaches of obligations of participants of labor law relationships. The first and the second chapter focus on the introduction into researched issue of legal sanctions. The author defines basic concepts which are relevant for the thesis. Then the author deals with the definition of the legal sanction and analyzes the relationship between the legal sanction and the legal liability. The author furthermore explains the basic behavior of the legal sanction and its significance. The third chapter follows on term definition from the first part of the thesis. It consists of brief interpretation of chosen private law sanctions in the labour law. It presents sanctions as nullity of legal act, relative inefficacy of legal act, limitation of actions and preclusion and liability. The main part of this thesis focuses on liability of employee for damage. The fourth chapter describes the division of labour law liability into different kinds. It also introduces the issue of liability for damage. In the fifth chapter the author introduces the employee liability in context of legal sanctions and a detailed explanation of the valid legal regulation of employee liability for damage. It focuses on the General Liability, Liability for Non-Fulfilment of the Duty to Prevent...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectPracovní právocs_CZ
dc.subjectprávní odpovědnostcs_CZ
dc.subjectprávní sankcecs_CZ
dc.subjectškodacs_CZ
dc.subjectLabour Lawen_US
dc.subjectlegal liabilityen_US
dc.subjectlegal sanctionen_US
dc.subjectdamageen_US
dc.titleSankce za porušování povinností účastníků pracovněprávních vztahůcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-04-27
dc.description.departmentDepartment of Labor Law and Social Security Lawen_US
dc.description.departmentKatedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečenícs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId157484
dc.title.translatedSanctions for breaching the obligations within employment law relationshipsen_US
dc.contributor.refereeŠtefko, Martin
dc.identifier.aleph002085502
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečenícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Labor Law and Social Security Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csShrnutí Tématem této diplomové práce jsou sankce za porušování povinností účastníků pracovněprávních vztahů. První a druhá kapitola je věnována úvodu do zkoumané problematiky právní sankce. Autorka nejprve vymezuje základní pojmy, jež jsou relevantní pro účely této práce. Poté se autorka zabývá definicí právní sankce a rozebírá vztah mezi právní sankcí a právní odpovědnosti. Následně autorka uvádí základní funkce sankce a jejich význam. Třetí kapitola navazuje na vymezení pojmu sankce v úvodní části práce. Je tvořena stručným výkladem vybraných soukromoprávních sankcí v pracovním právu. Jsou v ní představeny sankce neplatnost a zdánlivost právního jednání, relativní neúčinnost právního jednání, promlčení a prekluze práva a pracovněprávní odpovědnost. Hlavní část práce je věnována pracovněprávní odpovědnosti se zaměřením na odpovědnost zaměstnance za škodu. Ve čtvrté kapitole autorka uvádí dělení pracovněprávní odpovědnosti na jednotlivé druhy. Následně je věnována pozornost úvodu do problematiky odpovědnosti za škodu. Autorka rovněž uvádí dělení odpovědnosti za škodu na její druhy. V následující páté kapitole autorka představuje odpovědnost zaměstnance za škodu v kontextu právní sankce. Následně uvádí podrobný výklad platné právní úpravy odpovědnosti zaměstnance za škodu. Pozornost je věnována obecné...cs_CZ
uk.abstract.en1 Summary Topic of this Master's thesis are sanctions for breaches of obligations of participants of labor law relationships. The first and the second chapter focus on the introduction into researched issue of legal sanctions. The author defines basic concepts which are relevant for the thesis. Then the author deals with the definition of the legal sanction and analyzes the relationship between the legal sanction and the legal liability. The author furthermore explains the basic behavior of the legal sanction and its significance. The third chapter follows on term definition from the first part of the thesis. It consists of brief interpretation of chosen private law sanctions in the labour law. It presents sanctions as nullity of legal act, relative inefficacy of legal act, limitation of actions and preclusion and liability. The main part of this thesis focuses on liability of employee for damage. The fourth chapter describes the division of labour law liability into different kinds. It also introduces the issue of liability for damage. In the fifth chapter the author introduces the employee liability in context of legal sanctions and a detailed explanation of the valid legal regulation of employee liability for damage. It focuses on the General Liability, Liability for Non-Fulfilment of the Duty to Prevent...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečenícs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV