Show simple item record

Didactic game as a way to open the world of geometry
dc.contributor.advisorJirotková, Darina
dc.creatorMalcová, Michaela
dc.date.accessioned2017-06-01T16:23:54Z
dc.date.available2017-06-01T16:23:54Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/79499
dc.description.abstractCílem diplomové práce je zkoumat myšlenkové procesy žáků při řešení úloh z geometrického manipulativního prostředí Parkety. Toto prostředí Parkety jsem rozpracovala a uvedla typové úlohy. Popsala jsem také, do jakých mentálních schémat matematických pojmů řešení úloh může přispívat. Při představení prostředí žákům jsem využila jejich životních zkušeností s hrou Ubongo. Práce se hlásí k myšlenkám konstruktivistického pojetí k vyučování matematice. Nezbytné relevantní teoretické poznatky jsou vymezeny v teoretické části práce. Podstatou diplomové práce je experiment se žáky 3. ročníku, kteří navštěvovali matematický kroužek. Videozáznamy byly přepsány do formy písemného protokolu a ty byly analyzovány s cílem diagnostikovat a popsat jevy, které se týkají diskuse žáků, jejich spolupráce ve skupině a rozvoje matematických zkušeností, znalostí, dovedností a schopností žáka, ale také osobnostně sociálních kompetencí. V analýzách je také věnována pozornost roli experimentátora, který byl zároveň v roli učitele. V závěru jsou uvedena doporučení, která by mohla odučenou hodinu vylepšit.cs_CZ
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to explore thinking processes of pupils when solving problems of geometric manipulative environment Parquets. I elaborated this environment Parquets and stated characteristic tasks. I have also described, in what mental schemes of mathematical concepts solving tasks may contribute. I made use of pupil's life experiences with the game Ubongo in the presentation of the environment for them. The diploma thesis is presenting the ideas of the constructivist approach to teaching mathematics. Necessary relevant theoretical concepts are defined in the theoretical part. The experiment with third grade, who attended the Math's club is the basis of this diploma thesis. Video recordings were transcribed in the form of a written report and these were analyzed in the aim of diagnosing and describing phenomena that are related to discussions of pupils, their cooperation within the group and the development of mathematical experience, knowledge, skills and abilities of the student, but also the personality and social competences. In the analysis I also pay attention to the role of the experimenter, who was also in the role of a teacher. In conclusion, I made recommendations that could improve the lesson.en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectprostředí Parketycs_CZ
dc.subjectUbongocs_CZ
dc.subjectdidaktická hracs_CZ
dc.subjectkonstruktivismuscs_CZ
dc.subjectaktivní vyučovánícs_CZ
dc.subjectmotivacecs_CZ
dc.subjectexperimentcs_CZ
dc.subjectenvironment Parquetsen_US
dc.subjectUbongoen_US
dc.subjectlearningen_US
dc.subjectdidactic gameen_US
dc.subjectconstructivismen_US
dc.subjectactive teachingen_US
dc.subjectmotivationen_US
dc.subjectcooperative experimenten_US
dc.titleDidaktická hra jako prostředek otevírání geometrického světacs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-05-19
dc.description.departmentKatedra matematiky a didaktiky matematikycs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId56552
dc.title.translatedDidactic game as a way to open the world of geometryen_US
dc.contributor.refereeTůmová, Veronika
dc.identifier.aleph002088953
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineUčitelství pro 1. stupeň základní školycs_CZ
thesis.degree.disciplineTeacher Training for Primary Schoolsen_US
thesis.degree.programUčitelství pro základní školycs_CZ
thesis.degree.programTeacher Training for Primary Schoolsen_US
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství pro 1. stupeň základní školycs_CZ
uk.degree-discipline.enTeacher Training for Primary Schoolsen_US
uk.degree-program.csUčitelství pro základní školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Primary Schoolsen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csCílem diplomové práce je zkoumat myšlenkové procesy žáků při řešení úloh z geometrického manipulativního prostředí Parkety. Toto prostředí Parkety jsem rozpracovala a uvedla typové úlohy. Popsala jsem také, do jakých mentálních schémat matematických pojmů řešení úloh může přispívat. Při představení prostředí žákům jsem využila jejich životních zkušeností s hrou Ubongo. Práce se hlásí k myšlenkám konstruktivistického pojetí k vyučování matematice. Nezbytné relevantní teoretické poznatky jsou vymezeny v teoretické části práce. Podstatou diplomové práce je experiment se žáky 3. ročníku, kteří navštěvovali matematický kroužek. Videozáznamy byly přepsány do formy písemného protokolu a ty byly analyzovány s cílem diagnostikovat a popsat jevy, které se týkají diskuse žáků, jejich spolupráce ve skupině a rozvoje matematických zkušeností, znalostí, dovedností a schopností žáka, ale také osobnostně sociálních kompetencí. V analýzách je také věnována pozornost roli experimentátora, který byl zároveň v roli učitele. V závěru jsou uvedena doporučení, která by mohla odučenou hodinu vylepšit.cs_CZ
uk.abstract.enThe aim of this thesis is to explore thinking processes of pupils when solving problems of geometric manipulative environment Parquets. I elaborated this environment Parquets and stated characteristic tasks. I have also described, in what mental schemes of mathematical concepts solving tasks may contribute. I made use of pupil's life experiences with the game Ubongo in the presentation of the environment for them. The diploma thesis is presenting the ideas of the constructivist approach to teaching mathematics. Necessary relevant theoretical concepts are defined in the theoretical part. The experiment with third grade, who attended the Math's club is the basis of this diploma thesis. Video recordings were transcribed in the form of a written report and these were analyzed in the aim of diagnosing and describing phenomena that are related to discussions of pupils, their cooperation within the group and the development of mathematical experience, knowledge, skills and abilities of the student, but also the personality and social competences. In the analysis I also pay attention to the role of the experimenter, who was also in the role of a teacher. In conclusion, I made recommendations that could improve the lesson.en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra matematiky a didaktiky matematikycs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV