Show simple item record

Agreement on guilt and punishment
dc.contributor.advisorJelínek, Jiří
dc.creatorŠaćirović, Adéla
dc.date.accessioned2017-06-01T16:18:42Z
dc.date.available2017-06-01T16:18:42Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/79482
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá institutem dohody o vině a trestu, který se stal součástí právního řádu České republiky dne 1. září 2012 - účinností osmdesáté třetí novely trestního řádu, která byla provedena zákonem č. 193/2012 Sb. Dohoda o vině a trestu představuje alternativní způsob vyřízení trestních věcí. Jak již vyplývá z jejího samotného názvu, jedná se o sjednání dohody mezi státním zástupcem a obviněným, případně i poškozeným, jejímž předmětem je řešení otázky viny a trestu. Nezbytným předpokladem její platnosti je následné schválení sjednané dohody o vině a trestu soudem. Při konstrukci zákonné úpravy určitého institutu je vždy potřeba věnovat pozornost výhodám a nevýhodám, které budou tento institut pravděpodobně provázet, přičemž pozitiva musí pochopitelně převážit nad negativy a pokusit se je co nejvíce minimalizovat. Jednoduše řečeno, daný institut musí přinést více dobrého, nežli zlého. Primárním cílem mé práce je zejména představit komplexní právní úpravu dohody o vině a trestu, zhodnotit klady a zápory provázející dohodu o vině a trestu a upozornit na specifika, nedokonalosti a výkladové nejasnosti stávající právní úpravy. Práce je strukturována do sedmi kapitol, přičemž v úvodních kapitolách se nejprve zabývám problematikou dohody o vině a trestu v širších souvislostech, její pozicí v...cs_CZ
dc.description.abstractThis master's thesis deals with the topic of agreement on guilt and punishment, which became a part of the legal system of the Czech Republic on 1 September 2012 - by effect of the eighty-third amendment to the Criminal Procedure Code, which was implemented by the Act no. 193/2012 Coll. The agreement on guilt and punishment is an alternative way of solving criminal cases. As is apparent from its title, it is the negotiation of an agreement between the prosecutor and the accused, or even injured person, whose objection is a solution to the question of guilt and punishment. A necessary prerequisite of its validity is subsequent approval of the negotiated agreement on guilt and punishment by the court. When designing a statutory regulation of a particular institute it is always necessary to pay attention to the advantages and disadvantages that will most likely accompany this institute. The positives must obviously outweigh the negatives and try to minimize them as much as possible. Simply stated, the institute must bring more good than harm. The main aim of my thesis is to introduce the comprehensive legislation of the agreement on guilt and punishment, to assess the positives and negatives accompanying the agreement on guilt and punishment, and to point out the specifics, imperfections and...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectDohoda o vině a trestucs_CZ
dc.subjectodkloncs_CZ
dc.subjectrestorativní justicecs_CZ
dc.subjectAgreement on guilt and punishmenten_US
dc.subjectdiversionen_US
dc.subjectrestorative justiceen_US
dc.titleDohoda o vině a trestucs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-03-18
dc.description.departmentDepartment of Criminal Lawen_US
dc.description.departmentKatedra trestního právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId163683
dc.title.translatedAgreement on guilt and punishmenten_US
dc.contributor.refereeVanduchová, Marie
dc.identifier.aleph002078159
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra trestního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Criminal Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDiplomová práce se zabývá institutem dohody o vině a trestu, který se stal součástí právního řádu České republiky dne 1. září 2012 - účinností osmdesáté třetí novely trestního řádu, která byla provedena zákonem č. 193/2012 Sb. Dohoda o vině a trestu představuje alternativní způsob vyřízení trestních věcí. Jak již vyplývá z jejího samotného názvu, jedná se o sjednání dohody mezi státním zástupcem a obviněným, případně i poškozeným, jejímž předmětem je řešení otázky viny a trestu. Nezbytným předpokladem její platnosti je následné schválení sjednané dohody o vině a trestu soudem. Při konstrukci zákonné úpravy určitého institutu je vždy potřeba věnovat pozornost výhodám a nevýhodám, které budou tento institut pravděpodobně provázet, přičemž pozitiva musí pochopitelně převážit nad negativy a pokusit se je co nejvíce minimalizovat. Jednoduše řečeno, daný institut musí přinést více dobrého, nežli zlého. Primárním cílem mé práce je zejména představit komplexní právní úpravu dohody o vině a trestu, zhodnotit klady a zápory provázející dohodu o vině a trestu a upozornit na specifika, nedokonalosti a výkladové nejasnosti stávající právní úpravy. Práce je strukturována do sedmi kapitol, přičemž v úvodních kapitolách se nejprve zabývám problematikou dohody o vině a trestu v širších souvislostech, její pozicí v...cs_CZ
uk.abstract.enThis master's thesis deals with the topic of agreement on guilt and punishment, which became a part of the legal system of the Czech Republic on 1 September 2012 - by effect of the eighty-third amendment to the Criminal Procedure Code, which was implemented by the Act no. 193/2012 Coll. The agreement on guilt and punishment is an alternative way of solving criminal cases. As is apparent from its title, it is the negotiation of an agreement between the prosecutor and the accused, or even injured person, whose objection is a solution to the question of guilt and punishment. A necessary prerequisite of its validity is subsequent approval of the negotiated agreement on guilt and punishment by the court. When designing a statutory regulation of a particular institute it is always necessary to pay attention to the advantages and disadvantages that will most likely accompany this institute. The positives must obviously outweigh the negatives and try to minimize them as much as possible. Simply stated, the institute must bring more good than harm. The main aim of my thesis is to introduce the comprehensive legislation of the agreement on guilt and punishment, to assess the positives and negatives accompanying the agreement on guilt and punishment, and to point out the specifics, imperfections and...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra trestního právacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV