Show simple item record

Marriage
dc.contributor.advisorSalač, Josef
dc.creatorHrušková, Lucie
dc.date.accessioned2017-06-01T16:17:34Z
dc.date.available2017-06-01T16:17:34Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/79476
dc.description.abstractResumé Hlavním cílem této diplomové práce je uceleně shrnout nejdůležitější aspekty právního institutu manželství od jeho vzniku, přes jeho trvání až po zánik podle současné právní úpravy. Soustředila jsem se také na nejdůležitější změny spojené s přijetím nového občanského zákoníku a osvětlila podstatu některých nových právních institutů. Téma "Manželství" jsem si zvolila z důvodu, že se jedná o institut, který se dotýká života všech z nás, a je proto užitečné umět se orientovat v této problematice a být si vědom práv a povinností spojených s manželstvím. Práce se skládá z šesti kapitol, které se věnují jednotlivým aspektům manželství. Cíle své práce jsem vymezila v Úvodu a svou práci jsem zakončila Závěrem, ve kterém shrnuji a hodnotím výsledky své práce. Kromě toho práce zahrnuje Obsah, Seznam zkratek, Seznam použité literatury a Přílohy. První kapitola se zaměřuje na zařazení institutu manželství do českého právního řádu a jeho postavení v něm. Zmiňuji zde nejdůležitější prameny a základní zásady rodinného práva. Osvětluji samotný pojem a účel manželství, neboť jejich vymezení má klíčový význam pro celou práci a shrnuji základní rozdíly mezi manželstvím a registrovaným partnerstvím. Druhá kapitola se věnuje vzniku manželství. Zabývám se zde zasnoubením, předoddavkovým řízením i samotným sňatečným...cs_CZ
dc.description.abstractThe main object of this thesis is to summarize the most important aspects of legal institution of marriage from its conclusion and duration to the ending of it in accordance with the current legislation. I also focused on main changes connected with passing the new Civil Code and I clarified the essence of some new legal institutions. I chose the topic "Marriage" because it is a legal institution that affects life of everyone and therefore it is useful to be familiar with these issues and be aware of rights and duties connected with marriage. The thesis is composed of six chapters which deal with particular aspects of marriage. The aims of the thesis are set in Introduction and the thesis is terminated by Conclusion where results of my thesis are summarized and evaluated. Besides that the thesis includes Content, Index of Abbreviations, Bibliography and Annexes. First chapter focuses on categorization of marriage into the Czech legal system and its position in it. I mention here the most important sources and basic principles of Family law. I explain the term and the purpose of marriage because its definition is crucial for all thesis and I state the most substantial differences between marriage and registered partnerships. Chapter two is dedicated to the conclusion of marriage. I concentrate on...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectmanželstvícs_CZ
dc.subjectmanželécs_CZ
dc.subjectrodinacs_CZ
dc.subjectmarriageen_US
dc.subjectspousesen_US
dc.subjectfamilyen_US
dc.titleManželstvícs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-05-16
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId170359
dc.title.translatedMarriageen_US
dc.contributor.refereeŠustek, Petr
dc.identifier.aleph002088176
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csResumé Hlavním cílem této diplomové práce je uceleně shrnout nejdůležitější aspekty právního institutu manželství od jeho vzniku, přes jeho trvání až po zánik podle současné právní úpravy. Soustředila jsem se také na nejdůležitější změny spojené s přijetím nového občanského zákoníku a osvětlila podstatu některých nových právních institutů. Téma "Manželství" jsem si zvolila z důvodu, že se jedná o institut, který se dotýká života všech z nás, a je proto užitečné umět se orientovat v této problematice a být si vědom práv a povinností spojených s manželstvím. Práce se skládá z šesti kapitol, které se věnují jednotlivým aspektům manželství. Cíle své práce jsem vymezila v Úvodu a svou práci jsem zakončila Závěrem, ve kterém shrnuji a hodnotím výsledky své práce. Kromě toho práce zahrnuje Obsah, Seznam zkratek, Seznam použité literatury a Přílohy. První kapitola se zaměřuje na zařazení institutu manželství do českého právního řádu a jeho postavení v něm. Zmiňuji zde nejdůležitější prameny a základní zásady rodinného práva. Osvětluji samotný pojem a účel manželství, neboť jejich vymezení má klíčový význam pro celou práci a shrnuji základní rozdíly mezi manželstvím a registrovaným partnerstvím. Druhá kapitola se věnuje vzniku manželství. Zabývám se zde zasnoubením, předoddavkovým řízením i samotným sňatečným...cs_CZ
uk.abstract.enThe main object of this thesis is to summarize the most important aspects of legal institution of marriage from its conclusion and duration to the ending of it in accordance with the current legislation. I also focused on main changes connected with passing the new Civil Code and I clarified the essence of some new legal institutions. I chose the topic "Marriage" because it is a legal institution that affects life of everyone and therefore it is useful to be familiar with these issues and be aware of rights and duties connected with marriage. The thesis is composed of six chapters which deal with particular aspects of marriage. The aims of the thesis are set in Introduction and the thesis is terminated by Conclusion where results of my thesis are summarized and evaluated. Besides that the thesis includes Content, Index of Abbreviations, Bibliography and Annexes. First chapter focuses on categorization of marriage into the Czech legal system and its position in it. I mention here the most important sources and basic principles of Family law. I explain the term and the purpose of marriage because its definition is crucial for all thesis and I state the most substantial differences between marriage and registered partnerships. Chapter two is dedicated to the conclusion of marriage. I concentrate on...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV