Show simple item record

Role DSE (Dark Septate Endophytes) v rostlinném společenstvu lesního ekosystému
dc.creatorLukešová, Tereza
dc.date.accessioned2021-05-20T14:27:54Z
dc.date.available2021-05-20T14:27:54Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/79137
dc.description.abstract8 Abstrakt Všechny rostlinné druhy žijí v symbióze s endofytními houbami - mohou s nimi vytvářet mutualistické, komenzální či parazitické symbiózy. Symbióza skupiny kořenových endofytů nazývaných podle jejich tmavých přehrádkovaných hyf Dark Septate Endophytes (DSE) a rostlin je na rozdíl od mykorhizní symbiózy často opomíjená, i když její role pro rostlinná společenstva může být velmi významná. Navzdory tomu, že se DSE vyskytují ve všech terestrických ekosystémech a byli izolováni i z vodních ekosystémů, je jejich význam pro hostitelské rostliny stále nejasný. Výsledky dosud publikovaných studií jsou nejednoznačné - některé připisují DSE pozitivní vliv na růst hostitelské rostliny a jiné negativní. Důvodem je hlavně komplikovaná taxonomie a obtížné určení jednotlivých kryptických druhů, které jsou morfologicky nerozlišitelné. Díky zahraniční spolupráci se nám podařilo zkompletovat ucelenou sbírku DSE, především z komplexu kryptických druhů Phialocephala fortinii s.l. - Acephala applanata (PAC), která zahrnuje nejběžnější druhy vyskytující se v lesních společenstvech. Cílem této diplomové práce bylo popsat chování jednotlivých druhů DSE v kořenech rostlin typických pro lesní ekosystémy střední Evropy a objasnit jejich fyziologický vliv na hostitele. Pro určení kolonizačního potenciálu zkoumaných DSE jsme...cs_CZ
dc.description.abstract10 Abstract All plants live in symbiosis with fungal endophytes - they can form mutualistic, commensal or parasitic symbioses. Symbiosis of root endophytes, called for their darkly pigmented and septated hyphae dark septate endophytes (DSE), and plants has been often overlooked although its role for plant communities can be very important. Despite their ubiquitous presence in roots of terrestrial and also aquatic plants the influence of DSE on their host plants is still unresolved. Results of previous studies are inconsistent - some reported that DSE have positive effects on their host plant growth and some negative. The main reason for this inconsistency might be their complicated taxonomy and difficult identification of different cryptic species which are morphologically indistinguishable. We were able to complete a unique collection of the most common DSE species, mainly members of the Phialocephala fortinii - Acephala applanata species complex. The collection includes the most common DSE species isolated from roots of forest plant communities. The goal of my thesis was to describe behaviour of DSE in roots of typical forest plants and elucidate their physiological influence on host plants. In vitro resynthesis experiments were used to observe root colonization patterns. Nutrient flow between the plant...en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectPlant - fungal assotiationsen_US
dc.subjectfungal root endophytesen_US
dc.subjectdark septate endophytesen_US
dc.subjectVaccinium myrtillusen_US
dc.subjectPicea abiesen_US
dc.subjectAcephala macrosclerotiorumen_US
dc.subjectinterakce mezi houbami a rostlinamics_CZ
dc.subjecthouboví kořenoví endofytécs_CZ
dc.subjectdark septate endophytes,Vaccinium myrtilluscs_CZ
dc.subjectPicea abiescs_CZ
dc.subjectAcephala macrosclerotiorumcs_CZ
dc.titleThe role of DSE (Dark Septate Endophytes) in plant communities in forest ecosystemen_US
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-03-31
dc.description.departmentKatedra experimentální biologie rostlincs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Experimental Plant Biologyen_US
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId177088
dc.title.translatedRole DSE (Dark Septate Endophytes) v rostlinném společenstvu lesního ekosystémucs_CZ
dc.identifier.aleph002105548
thesis.degree.nameRNDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplinePlant Anatomy and Physiologyen_US
thesis.degree.disciplineAnatomie a fyziologie rostlincs_CZ
thesis.degree.programBiologyen_US
thesis.degree.programBiologiecs_CZ
uk.thesis.typerigorózní prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra experimentální biologie rostlincs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Experimental Plant Biologyen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csAnatomie a fyziologie rostlincs_CZ
uk.degree-discipline.enPlant Anatomy and Physiologyen_US
uk.degree-program.csBiologiecs_CZ
uk.degree-program.enBiologyen_US
thesis.grade.csUznánocs_CZ
thesis.grade.enRecognizeden_US
uk.abstract.cs8 Abstrakt Všechny rostlinné druhy žijí v symbióze s endofytními houbami - mohou s nimi vytvářet mutualistické, komenzální či parazitické symbiózy. Symbióza skupiny kořenových endofytů nazývaných podle jejich tmavých přehrádkovaných hyf Dark Septate Endophytes (DSE) a rostlin je na rozdíl od mykorhizní symbiózy často opomíjená, i když její role pro rostlinná společenstva může být velmi významná. Navzdory tomu, že se DSE vyskytují ve všech terestrických ekosystémech a byli izolováni i z vodních ekosystémů, je jejich význam pro hostitelské rostliny stále nejasný. Výsledky dosud publikovaných studií jsou nejednoznačné - některé připisují DSE pozitivní vliv na růst hostitelské rostliny a jiné negativní. Důvodem je hlavně komplikovaná taxonomie a obtížné určení jednotlivých kryptických druhů, které jsou morfologicky nerozlišitelné. Díky zahraniční spolupráci se nám podařilo zkompletovat ucelenou sbírku DSE, především z komplexu kryptických druhů Phialocephala fortinii s.l. - Acephala applanata (PAC), která zahrnuje nejběžnější druhy vyskytující se v lesních společenstvech. Cílem této diplomové práce bylo popsat chování jednotlivých druhů DSE v kořenech rostlin typických pro lesní ekosystémy střední Evropy a objasnit jejich fyziologický vliv na hostitele. Pro určení kolonizačního potenciálu zkoumaných DSE jsme...cs_CZ
uk.abstract.en10 Abstract All plants live in symbiosis with fungal endophytes - they can form mutualistic, commensal or parasitic symbioses. Symbiosis of root endophytes, called for their darkly pigmented and septated hyphae dark septate endophytes (DSE), and plants has been often overlooked although its role for plant communities can be very important. Despite their ubiquitous presence in roots of terrestrial and also aquatic plants the influence of DSE on their host plants is still unresolved. Results of previous studies are inconsistent - some reported that DSE have positive effects on their host plant growth and some negative. The main reason for this inconsistency might be their complicated taxonomy and difficult identification of different cryptic species which are morphologically indistinguishable. We were able to complete a unique collection of the most common DSE species, mainly members of the Phialocephala fortinii - Acephala applanata species complex. The collection includes the most common DSE species isolated from roots of forest plant communities. The goal of my thesis was to describe behaviour of DSE in roots of typical forest plants and elucidate their physiological influence on host plants. In vitro resynthesis experiments were used to observe root colonization patterns. Nutrient flow between the plant...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra experimentální biologie rostlincs_CZ
thesis.grade.codeU
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusU
dc.identifier.lisID990021055480106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV