Show simple item record

Special educational support for children with multiple disabilities in preschool
dc.contributor.advisorŠumníková, Pavlína
dc.creatorHavelková, Markéta
dc.date.accessioned2017-06-01T14:06:25Z
dc.date.available2017-06-01T14:06:25Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/78873
dc.description.abstractAnotace: Speciálně pedagogická podpora dítěte s vývojovou dysfázií a zrakovým postižením v předškolním věku Bakalářská práce se zabývá speciálně pedagogickou podporou dítěte s vývojovou dysfázií a zrakovým postižením integrovaného v předškolním zařízení. Cílem práce bylo sledovat průběh integrace tohoto dítěte, rozvoj jeho schopností, popsat specifika pedagogického přístupu, interakci okolí na dítě s problematickým verbálním projevem, přijetí integrovaného dítěte ve třídě ostatními dětmi i pedagogy a zaznamenat případnou změnu klimatu v kolektivu. V práci jsem sledovala také možná rizika, která se mohou při integraci vyskytnout. Předložená práce je v teoretické části tvořená souhrnem poznatků o vývojové dysfázii, zrakovém a kombinovaném postižení. Dále uvádí do problematiky péče a vzdělávání dítěte s postižením a integrací do školního zařízení, se zaměřením na integraci v předškolním věku včetně individuálního vzdělávacího plánu a asistenta pedagoga. Výzkumná část seznamuje s diagnózou integrovaného dítěte, s podmínkami integrace a její konkrétní realizací. Výsledky výzkumné části ukazují, že dítě postižené vývojovou dysfázií je schopno se s pomocí individuálního vzdělávacího plánu a asistenta pedagoga začlenit do kolektivu dětí běžné mateřské školy. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)cs_CZ
dc.description.abstractAnnotation: Specifically pedagogical support of the child with developmental dysphasia and visual impairment in pre- school age Bachelor thesis deals with the special educational support of the child with developmental dysphasia and visual disabilities integrated in pre-school. The aim of the work was to monitor the progress of the integration of this child, the development of its capabilities, describe the specifics of the pedagogical approach, the interaction of the surroundings of the child with a problematic verbal manifestation, the adoption of an integrated child in the classroom the other children and teachers and to record any change in the climate in the team. I also watched the potential risks, which may in the integration to occur. The submitted work is in the theoretical part, consisting of a summary of the findings on the development dysphasia, the visual and the combined disability. Further it introduce into the topic of care and education of a child with disabilities and integration into the school facilities, with a focus on the integration of pre-school age, including the individual education plan and assistant teacher. The research part of the course acquaints with the diagnosis of an integrated child, with the conditions of the integration and its concrete realization. The results of the...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectvývojová dysfáziecs_CZ
dc.subjectzrakové postiženícs_CZ
dc.subjectkombinované postiženícs_CZ
dc.subjectintegracecs_CZ
dc.subjectběžná mateřská školacs_CZ
dc.subjectpředškolní věkcs_CZ
dc.subjectindividuální vzdělávací pláncs_CZ
dc.subjectasistent pedagogacs_CZ
dc.subjectdevelopmental dysphasiaen_US
dc.subjectvisual impairmenten_US
dc.subjectcombined disbilityen_US
dc.subjectintegrationen_US
dc.subjectregular kindergartenen_US
dc.subjectpre-school ageen_US
dc.subjectindividual education planen_US
dc.subjectassistant teacheren_US
dc.titleSpeciálně pedagogická podpora dítěte s kombinovaným postižením v předškolním zařízenícs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-09-11
dc.description.departmentKatedra speciální pedagogikycs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId133379
dc.title.translatedSpecial educational support for children with multiple disabilities in preschoolen_US
dc.contributor.refereeZemková, Jaroslava
dc.identifier.aleph002026875
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineSpeciální pedagogikacs_CZ
thesis.degree.disciplineSpecial Pedagogyen_US
thesis.degree.programSpeciální pedagogikacs_CZ
thesis.degree.programSpecial Pedagogyen_US
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra speciální pedagogikycs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csSpeciální pedagogikacs_CZ
uk.degree-discipline.enSpecial Pedagogyen_US
uk.degree-program.csSpeciální pedagogikacs_CZ
uk.degree-program.enSpecial Pedagogyen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csAnotace: Speciálně pedagogická podpora dítěte s vývojovou dysfázií a zrakovým postižením v předškolním věku Bakalářská práce se zabývá speciálně pedagogickou podporou dítěte s vývojovou dysfázií a zrakovým postižením integrovaného v předškolním zařízení. Cílem práce bylo sledovat průběh integrace tohoto dítěte, rozvoj jeho schopností, popsat specifika pedagogického přístupu, interakci okolí na dítě s problematickým verbálním projevem, přijetí integrovaného dítěte ve třídě ostatními dětmi i pedagogy a zaznamenat případnou změnu klimatu v kolektivu. V práci jsem sledovala také možná rizika, která se mohou při integraci vyskytnout. Předložená práce je v teoretické části tvořená souhrnem poznatků o vývojové dysfázii, zrakovém a kombinovaném postižení. Dále uvádí do problematiky péče a vzdělávání dítěte s postižením a integrací do školního zařízení, se zaměřením na integraci v předškolním věku včetně individuálního vzdělávacího plánu a asistenta pedagoga. Výzkumná část seznamuje s diagnózou integrovaného dítěte, s podmínkami integrace a její konkrétní realizací. Výsledky výzkumné části ukazují, že dítě postižené vývojovou dysfázií je schopno se s pomocí individuálního vzdělávacího plánu a asistenta pedagoga začlenit do kolektivu dětí běžné mateřské školy. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)cs_CZ
uk.abstract.enAnnotation: Specifically pedagogical support of the child with developmental dysphasia and visual impairment in pre- school age Bachelor thesis deals with the special educational support of the child with developmental dysphasia and visual disabilities integrated in pre-school. The aim of the work was to monitor the progress of the integration of this child, the development of its capabilities, describe the specifics of the pedagogical approach, the interaction of the surroundings of the child with a problematic verbal manifestation, the adoption of an integrated child in the classroom the other children and teachers and to record any change in the climate in the team. I also watched the potential risks, which may in the integration to occur. The submitted work is in the theoretical part, consisting of a summary of the findings on the development dysphasia, the visual and the combined disability. Further it introduce into the topic of care and education of a child with disabilities and integration into the school facilities, with a focus on the integration of pre-school age, including the individual education plan and assistant teacher. The research part of the course acquaints with the diagnosis of an integrated child, with the conditions of the integration and its concrete realization. The results of the...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogikycs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV