Show simple item record

Incidental disputes in insolvency proceeding
dc.contributor.advisorPohl, Tomáš
dc.creatorGaierová, Klára
dc.date.accessioned2017-06-01T13:20:01Z
dc.date.available2017-06-01T13:20:01Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/78729
dc.description.abstractResumé Cílem této diplomové práce věnované problematice incidenčních sporů v insolvenčním řízení bylo vymezit incidenční spory v rámci řízení, systematicky je roztřídit, nastínit jejich povahu a vytvořit tak o těchto sporech ucelený přehled. Incidenční spory jsou v rámci insolvenčního řízení z velké části řešeny rovněž soudní judikaturou, jíž se autorka této práce zabývá v rámci popisu jednotlivých typů sporů. Práce je rozčleněna do čtrnácti kapitol, které jsou dále děleny na podkapitoly a díly. První a druhá kapitola se věnují úpadkovému řízení v obecné rovině, kdy je zejména nastíněna povaha a účel insolvenčního řízení, pojmové vymezení insolvenčního řízení a jeho důsledky, jelikož bez těchto výchozích premis by nebylo možné toto téma postihnout jako celek. Incidenční spory prošly v průběhu historie určitým vývojem a jako o incidenčních se o nich začalo hovořit explicitně až v 90. letech 20. století. Třetí kapitola diplomové práce tak byla věnována historickému vývoji úpadkového řízení na českém území a srovnání platné a účinné úpravy úpadkového řízení s úpravami počínaje rokem 1781 a vydáním obecného konkursního řádu a srovnáním úprav úpadkového řízení chronologicky až do současnosti. V kapitole věnované obecné úpravě incidenčních sporů v úpadkovém řízení nalezneme přehled průběhu incidenčního řízení,...cs_CZ
dc.description.abstractThe aim of this diploma thesis dedicated to the issue of incidental disputes in insolvency proceeding was to determine the incidental disputes in proceedings, categorize them systematically, outline their character and set a comprehensive overview of these disputes. Within the insolvency proceedings incidental disputes are largely solved as case law, which the author of this work deals within the description of the various types of disputes. The thesis is divided into fourteen chapters, which are further divided into subsections and parts. The first two chapters are devoted to insolvency proceeding in general, especially when the character and purpose of the insolvency proceeding as well as the conceptual definition of insolvency proceeding and its consequences are outlined, because without these underlying premise would be impossible to describe the issue as a whole. Incidental disputes have undergone throughout history certain development and as an incidental are spoken only in the 90s of the 20th century. The third chapter of the thesis is dedicated to the historical development of insolvency proceedings in Czech territory and comparisons applicable regulation of insolvency proceedings with modifications beginning in the 1781 and the issue of the general bankruptcy order compared to other...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectIncidenční sporcs_CZ
dc.subjectžalobacs_CZ
dc.subjectinsolvenční řízenícs_CZ
dc.subjectIncidental disputeen_US
dc.subjectactionen_US
dc.subjectinsolvency proceedingen_US
dc.titleIncidenční spory v insolvenčním řízenícs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-05-16
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId135310
dc.title.translatedIncidental disputes in insolvency proceedingen_US
dc.contributor.refereeMacková, Alena
dc.identifier.aleph002088105
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csResumé Cílem této diplomové práce věnované problematice incidenčních sporů v insolvenčním řízení bylo vymezit incidenční spory v rámci řízení, systematicky je roztřídit, nastínit jejich povahu a vytvořit tak o těchto sporech ucelený přehled. Incidenční spory jsou v rámci insolvenčního řízení z velké části řešeny rovněž soudní judikaturou, jíž se autorka této práce zabývá v rámci popisu jednotlivých typů sporů. Práce je rozčleněna do čtrnácti kapitol, které jsou dále děleny na podkapitoly a díly. První a druhá kapitola se věnují úpadkovému řízení v obecné rovině, kdy je zejména nastíněna povaha a účel insolvenčního řízení, pojmové vymezení insolvenčního řízení a jeho důsledky, jelikož bez těchto výchozích premis by nebylo možné toto téma postihnout jako celek. Incidenční spory prošly v průběhu historie určitým vývojem a jako o incidenčních se o nich začalo hovořit explicitně až v 90. letech 20. století. Třetí kapitola diplomové práce tak byla věnována historickému vývoji úpadkového řízení na českém území a srovnání platné a účinné úpravy úpadkového řízení s úpravami počínaje rokem 1781 a vydáním obecného konkursního řádu a srovnáním úprav úpadkového řízení chronologicky až do současnosti. V kapitole věnované obecné úpravě incidenčních sporů v úpadkovém řízení nalezneme přehled průběhu incidenčního řízení,...cs_CZ
uk.abstract.enThe aim of this diploma thesis dedicated to the issue of incidental disputes in insolvency proceeding was to determine the incidental disputes in proceedings, categorize them systematically, outline their character and set a comprehensive overview of these disputes. Within the insolvency proceedings incidental disputes are largely solved as case law, which the author of this work deals within the description of the various types of disputes. The thesis is divided into fourteen chapters, which are further divided into subsections and parts. The first two chapters are devoted to insolvency proceeding in general, especially when the character and purpose of the insolvency proceeding as well as the conceptual definition of insolvency proceeding and its consequences are outlined, because without these underlying premise would be impossible to describe the issue as a whole. Incidental disputes have undergone throughout history certain development and as an incidental are spoken only in the 90s of the 20th century. The third chapter of the thesis is dedicated to the historical development of insolvency proceedings in Czech territory and comparisons applicable regulation of insolvency proceedings with modifications beginning in the 1781 and the issue of the general bankruptcy order compared to other...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV