Show simple item record

Application for an appeal review on the points of law in civil procedure
dc.contributor.advisorWinterová, Alena
dc.creatorHrbek, Tomáš
dc.date.accessioned2017-06-01T13:16:38Z
dc.date.available2017-06-01T13:16:38Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/78711
dc.description.abstractResumé Tato práce se zaměřuje na účinnou úpravu institutu dovolání, kterou nahlíží především prizmatem jejího hodnotového pozadí, historického vývoje a relevantní judikatury. S cílem předestřít nezbytné podklady pro kritické posouzení jednotlivých prvků i celku současné podoby dovolání v civilním procesu se práce v nezbytném rozsahu zabývá také teoretickými východisky civilněprocesních opravných prostředků a postavením dovolání v jejich platné úpravě. Zvláštní pozornost je v práci věnována účelům dovolání, tj. sjednocování judikatury a ochraně práv jednotlivce v konkrétním případě, jakož i jejich vztahu k hodnotě právní jistoty plynoucí z pravomocných rozhodnutí, která je institutem dovolání narušována. Práce obsahuje obecné závěry o vztahu těchto hodnot a závěry o vhodnosti úpravy těch dílčích prvků dovolání, jichž se tyto hodnoty dotýkají. Samostatná kapitola této práce se zabývá historií opravných prostředků, v jejímž rámci se soustřeďuje pouze na ty skutečnosti a instituty, které jsou významné vzhledem k institutu dovolání. Zvýšená pozornost je zde věnována vlastnímu vývoji dovolání a jeho nejpodstatnějších prvků na našem území. Nejrozsáhlejší část práce se zabývá zákonnou úpravou dovolání, kterou doplňuje o závěry soudní praxe. Zvýšená pozornost je i v této části věnována přípustnosti dovolání, jakožto...cs_CZ
dc.description.abstractThis thesis focuses on the effective regulation of the application for an appeal review reflecting it from the point of its value background, historical development and the relevant case-law. With an intention to point out the necessary backing for the critical assessment of specific elements and the present form of the application for an appeal review in a civil procedure as a whole, the thesis deals with the theoretical basis of the legal remedies in the civil procedure and with the role of the application for an appeal review in their effective regulation. In the thesis, particular attention is paid to the purposes of the application for an appeal review, i.e. to the unification of the case-law and the protection of the rights of an individual in a particular case, as far as to their relation to the legal certainty resulting from the final decisions, which the use of the application for an appeal review undermines. The thesis contains the general conclusions on the relationship between these values and the conclusions on the appropriateness of the regulation of the particular elements of the application for an appeal review, which are connected with these values. A special chapter of this thesis deals with the history of the appeals focusing only on that facts and legal constructs, which are...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectDovolánícs_CZ
dc.subjectOpravné prostředky v civilním řízenícs_CZ
dc.subjectPřípustnost dovolánícs_CZ
dc.subjectApplication for an appeal reviewen_US
dc.subjectLegal remedies in the civil procedureen_US
dc.subjectAdmissibility of the Application for an appeal reviewen_US
dc.titleDovolání v civilním procesucs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-05-16
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId170340
dc.title.translatedApplication for an appeal review on the points of law in civil procedureen_US
dc.contributor.refereeSmolík, Petr
dc.identifier.aleph002088098
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra občanského právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Civil Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csResumé Tato práce se zaměřuje na účinnou úpravu institutu dovolání, kterou nahlíží především prizmatem jejího hodnotového pozadí, historického vývoje a relevantní judikatury. S cílem předestřít nezbytné podklady pro kritické posouzení jednotlivých prvků i celku současné podoby dovolání v civilním procesu se práce v nezbytném rozsahu zabývá také teoretickými východisky civilněprocesních opravných prostředků a postavením dovolání v jejich platné úpravě. Zvláštní pozornost je v práci věnována účelům dovolání, tj. sjednocování judikatury a ochraně práv jednotlivce v konkrétním případě, jakož i jejich vztahu k hodnotě právní jistoty plynoucí z pravomocných rozhodnutí, která je institutem dovolání narušována. Práce obsahuje obecné závěry o vztahu těchto hodnot a závěry o vhodnosti úpravy těch dílčích prvků dovolání, jichž se tyto hodnoty dotýkají. Samostatná kapitola této práce se zabývá historií opravných prostředků, v jejímž rámci se soustřeďuje pouze na ty skutečnosti a instituty, které jsou významné vzhledem k institutu dovolání. Zvýšená pozornost je zde věnována vlastnímu vývoji dovolání a jeho nejpodstatnějších prvků na našem území. Nejrozsáhlejší část práce se zabývá zákonnou úpravou dovolání, kterou doplňuje o závěry soudní praxe. Zvýšená pozornost je i v této části věnována přípustnosti dovolání, jakožto...cs_CZ
uk.abstract.enThis thesis focuses on the effective regulation of the application for an appeal review reflecting it from the point of its value background, historical development and the relevant case-law. With an intention to point out the necessary backing for the critical assessment of specific elements and the present form of the application for an appeal review in a civil procedure as a whole, the thesis deals with the theoretical basis of the legal remedies in the civil procedure and with the role of the application for an appeal review in their effective regulation. In the thesis, particular attention is paid to the purposes of the application for an appeal review, i.e. to the unification of the case-law and the protection of the rights of an individual in a particular case, as far as to their relation to the legal certainty resulting from the final decisions, which the use of the application for an appeal review undermines. The thesis contains the general conclusions on the relationship between these values and the conclusions on the appropriateness of the regulation of the particular elements of the application for an appeal review, which are connected with these values. A special chapter of this thesis deals with the history of the appeals focusing only on that facts and legal constructs, which are...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ
dc.identifier.lisID990020880980106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV