Show simple item record

Dishonourable Townspeople of the Early Modern Times (Executioners and Knackers in Eastern Bohemia in the 17th Century)
dc.contributor.advisorČechura, Jaroslav
dc.creatorPultarová, Marie
dc.date.accessioned2017-06-01T11:50:14Z
dc.date.available2017-06-01T11:50:14Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/78304
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá tematikou sociální skupiny jedinců, dobově označovaných prameny "na cti snížení" (nebo jen krátce "snížení"), mezi něž patřili kati, rasové jinak pohodní a biřici. Ústředním cílem práce je postihnutí sociálního statusu těchto osob, jež jsou často historiografií považováni za individua stojící na nejnižší příčce společenského žebříku. Detailní analýza pramenů městské provenience má ukázat jednak interakci této skupiny a jejích jednotlivců se zbytkem městské komunity, zejména pak s jedinci považovanými za počestné, a jednak každodennost snížených lidí v rámci městského prostředí. Práce je rozdělena na tři základní části, které jsou dále tematicky členěny. První část zachycuje teoretickou a metodologickou rovinu s důrazem na dosavadní studium věnující se jak fenoménu cti, tak problematice snížených lidí a hrdelnímu soudnictví. Následující dvě části práce obsahují analýzu poměrů snížených lidí ve východočeském městě Pardubice 17. století a pro nezbytnou komparaci regionálních diferencí byl zahrnut i výzkum analogických poměrů dalšího východočeského města, a sice Náchoda. Uvnitř městské společnosti je sledována profesní funkce daného jedince, majetkové zázemí, jeho komunikace s městskou radou, rychtářem a dalšími významnými i méně významnými představiteli města a celkový...cs_CZ
dc.description.abstractThe thesis deals with the theme of social groups of individuals, historically known as "disreputable people", among whom the executioners, knackers and bailiffs belonged. The main aim is to capture the social status of these people, who are historiographically considered as the individuals standing on the lowest rung of the social ladder. Detailed analysis of the sources of urban provenance is to show both the interaction of this group and its individuals with the rest of the urban community, especially with individuals considered as honorable, and also the everyday life of disreputable people in the urban environment. The thesis is divided into three parts, which are further thematically divided. The first part shows the theoretical and methodological level with an emphasis on previous studies dealing with the phenomenon of honor and also issues of discreditable people and of capital punishment. The following two parts contain an analysis of the situation of dishonourable people in the East Bohemian town of Pardubice in 17th century and because of the necessary comparison of regional differences, there was also the research of analogous conditions of another East Bohemian town Náchod included. Inside the urban society the professional functions of these individuals, their property background,...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectkatics_CZ
dc.subjectpohodnícs_CZ
dc.subjectčestcs_CZ
dc.subjectkaždodennostcs_CZ
dc.subjectsociální statuscs_CZ
dc.subjectNáchodcs_CZ
dc.subjectPardubicecs_CZ
dc.subjectexecutionersen_US
dc.subjectknackersen_US
dc.subjecthonoren_US
dc.subjecteveryday lifeen_US
dc.subjectsocial statusen_US
dc.subjectNáchoden_US
dc.subjectPardubiceen_US
dc.titleSnížení lidé v prostoru raně novověkého města (Kati a pohodní ve východočeských městech 17. století)cs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-09-09
dc.description.departmentInstitute of Czech Historyen_US
dc.description.departmentÚstav českých dějincs_CZ
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.identifier.repId152635
dc.title.translatedDishonourable Townspeople of the Early Modern Times (Executioners and Knackers in Eastern Bohemia in the 17th Century)en_US
dc.contributor.refereeĎurčanský, Marek
dc.identifier.aleph002032718
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineHistorie - české dějiny v evropském kontextucs_CZ
thesis.degree.disciplineHistory - Czech History in European Contexten_US
thesis.degree.programHistorické vědycs_CZ
thesis.degree.programHistoryen_US
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csHistorie - české dějiny v evropském kontextucs_CZ
uk.degree-discipline.enHistory - Czech History in European Contexten_US
uk.degree-program.csHistorické vědycs_CZ
uk.degree-program.enHistoryen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDiplomová práce se zabývá tematikou sociální skupiny jedinců, dobově označovaných prameny "na cti snížení" (nebo jen krátce "snížení"), mezi něž patřili kati, rasové jinak pohodní a biřici. Ústředním cílem práce je postihnutí sociálního statusu těchto osob, jež jsou často historiografií považováni za individua stojící na nejnižší příčce společenského žebříku. Detailní analýza pramenů městské provenience má ukázat jednak interakci této skupiny a jejích jednotlivců se zbytkem městské komunity, zejména pak s jedinci považovanými za počestné, a jednak každodennost snížených lidí v rámci městského prostředí. Práce je rozdělena na tři základní části, které jsou dále tematicky členěny. První část zachycuje teoretickou a metodologickou rovinu s důrazem na dosavadní studium věnující se jak fenoménu cti, tak problematice snížených lidí a hrdelnímu soudnictví. Následující dvě části práce obsahují analýzu poměrů snížených lidí ve východočeském městě Pardubice 17. století a pro nezbytnou komparaci regionálních diferencí byl zahrnut i výzkum analogických poměrů dalšího východočeského města, a sice Náchoda. Uvnitř městské společnosti je sledována profesní funkce daného jedince, majetkové zázemí, jeho komunikace s městskou radou, rychtářem a dalšími významnými i méně významnými představiteli města a celkový...cs_CZ
uk.abstract.enThe thesis deals with the theme of social groups of individuals, historically known as "disreputable people", among whom the executioners, knackers and bailiffs belonged. The main aim is to capture the social status of these people, who are historiographically considered as the individuals standing on the lowest rung of the social ladder. Detailed analysis of the sources of urban provenance is to show both the interaction of this group and its individuals with the rest of the urban community, especially with individuals considered as honorable, and also the everyday life of disreputable people in the urban environment. The thesis is divided into three parts, which are further thematically divided. The first part shows the theoretical and methodological level with an emphasis on previous studies dealing with the phenomenon of honor and also issues of discreditable people and of capital punishment. The following two parts contain an analysis of the situation of dishonourable people in the East Bohemian town of Pardubice in 17th century and because of the necessary comparison of regional differences, there was also the research of analogous conditions of another East Bohemian town Náchod included. Inside the urban society the professional functions of these individuals, their property background,...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav českých dějincs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV