Show simple item record

Biaspectual verbs in Russian and Czech
dc.contributor.advisorGiger, Markus
dc.creatorTikovská, Marie
dc.date.accessioned2017-06-01T11:49:28Z
dc.date.available2017-06-01T11:49:28Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/78300
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá biaspektuálními slovesy v ruském a českém jazyce. Teoretická část je rozdělena do dvou hlavních kapitol. První z nich podává stručný přehled o hlavních oblastech aspektologického bádání. Jednotlivé podkapitoly vysvětlují a popisují základní aspektologické pojmy - slovesný vid, vidová dvojice, způsob slovesného děje atd., jejich funkční rysy a hlavní způsoby tvoření vidových dvojic. Druhá teoretická kapitola se věnuje fenoménu obouvidovosti. Jsou zde prezentovány různé přístupy k podstatě obouvidovosti a problematika klasifikace obouvidových sloves. Zmapováno je zde i početní zastoupení biaspektuálních sloves v ruštině a češtině a dynamika jejich vývoje. Praktickou část představuje kontrastivní analýza vzorku 50 ruských a 50 českých obouvidových sloves. Jejím hlavním cílem bylo za použití vybraných elektronických korpusů, internetu i vlastních příkladů popsat fungování obouvidových sloves v ruštině a češtině, nalézt jejich nové potenciální aspektuální partnery, zjistit jakým způsobem jsou tvořeny a určit míru jejich významového překrývání s původními obouvidovými slovesy. V závěru jsou na základě zhodnocení výsledků formulovány hlavní tendence vývoje obouvidových sloves v ruském a českém jazyce. Klíčová slova: aspektologie, čeština, imperfektivizace, obouvidovost,...cs_CZ
dc.description.abstractThis master's thesis deals with biaspectual verbs in Russian and Czech language. The theoretical part is divided into two main chapters. The first one provides short overview of main areas of aspectological research. Individual subchapters explain and describe basic aspectological concepts - aspect, aspectual pair, aktionsart etc, their functional features and mechanisms of creating aspectual pairs. The second theoretical chapter is devoted to the phenomenon of biaspectuality. It presents different approaches to the nature of biaspectuality and issues of classification of biaspectual verbs. It also maps statistical data about biaspectual verbs in Russian and Czech and describes dynamics of their development. The practical part represents a contrastive analysis of 50 Russian and 50 Czech biaspectual verbs. Main goal was to explore functioning of biaspectual verbs in Russian and Czech, find their new potential aspectual partners, examine mechanisms of their creating and determine extent of their semantic overlap with original borrowed biaspectual verbs, using selected electronic corpuses, the internet and own examples. Finally, based on results of the analysis, are formulated main tendencies of the development of biaspectual verbs in Russian and Czech. Key words Aktionsart, aspect, aspectology,...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectaspektologiecs_CZ
dc.subjectčeštinacs_CZ
dc.subjectimperfektivizacecs_CZ
dc.subjectobouvidovostcs_CZ
dc.subjectperfektivizacecs_CZ
dc.subjectprázdné prefixycs_CZ
dc.subjectruštinacs_CZ
dc.subjectslovesný vidcs_CZ
dc.subjectvidová dvojicecs_CZ
dc.subjectzpůsoby slovesného dějecs_CZ
dc.subjectaktionsarten_US
dc.subjectaspecten_US
dc.subjectaspectologyen_US
dc.subjectaspectual pairsen_US
dc.subjectbiaspectualityen_US
dc.subjectCzechen_US
dc.subjectempty prefixesen_US
dc.subjectimperfectivizationen_US
dc.subjectperfectivizationen_US
dc.subjectRussianen_US
dc.titleBiaspektuální slovesa v ruském a českém jazycecs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-09-16
dc.description.departmentInstitute of East European Studiesen_US
dc.description.departmentÚstav východoevropských studiícs_CZ
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.identifier.repId136233
dc.title.translatedBiaspectual verbs in Russian and Czechen_US
dc.contributor.refereeStranz-Nikitina, Veronika
dc.identifier.aleph002033886
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineVýchodoevropská studiacs_CZ
thesis.degree.disciplineEast European Studiesen_US
thesis.degree.programFilologiecs_CZ
thesis.degree.programPhilologyen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFilozofická fakulta::Ústav východoevropských studiícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Arts::Institute of East European Studiesen_US
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csVýchodoevropská studiacs_CZ
uk.degree-discipline.enEast European Studiesen_US
uk.degree-program.csFilologiecs_CZ
uk.degree-program.enPhilologyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTato diplomová práce se zabývá biaspektuálními slovesy v ruském a českém jazyce. Teoretická část je rozdělena do dvou hlavních kapitol. První z nich podává stručný přehled o hlavních oblastech aspektologického bádání. Jednotlivé podkapitoly vysvětlují a popisují základní aspektologické pojmy - slovesný vid, vidová dvojice, způsob slovesného děje atd., jejich funkční rysy a hlavní způsoby tvoření vidových dvojic. Druhá teoretická kapitola se věnuje fenoménu obouvidovosti. Jsou zde prezentovány různé přístupy k podstatě obouvidovosti a problematika klasifikace obouvidových sloves. Zmapováno je zde i početní zastoupení biaspektuálních sloves v ruštině a češtině a dynamika jejich vývoje. Praktickou část představuje kontrastivní analýza vzorku 50 ruských a 50 českých obouvidových sloves. Jejím hlavním cílem bylo za použití vybraných elektronických korpusů, internetu i vlastních příkladů popsat fungování obouvidových sloves v ruštině a češtině, nalézt jejich nové potenciální aspektuální partnery, zjistit jakým způsobem jsou tvořeny a určit míru jejich významového překrývání s původními obouvidovými slovesy. V závěru jsou na základě zhodnocení výsledků formulovány hlavní tendence vývoje obouvidových sloves v ruském a českém jazyce. Klíčová slova: aspektologie, čeština, imperfektivizace, obouvidovost,...cs_CZ
uk.abstract.enThis master's thesis deals with biaspectual verbs in Russian and Czech language. The theoretical part is divided into two main chapters. The first one provides short overview of main areas of aspectological research. Individual subchapters explain and describe basic aspectological concepts - aspect, aspectual pair, aktionsart etc, their functional features and mechanisms of creating aspectual pairs. The second theoretical chapter is devoted to the phenomenon of biaspectuality. It presents different approaches to the nature of biaspectuality and issues of classification of biaspectual verbs. It also maps statistical data about biaspectual verbs in Russian and Czech and describes dynamics of their development. The practical part represents a contrastive analysis of 50 Russian and 50 Czech biaspectual verbs. Main goal was to explore functioning of biaspectual verbs in Russian and Czech, find their new potential aspectual partners, examine mechanisms of their creating and determine extent of their semantic overlap with original borrowed biaspectual verbs, using selected electronic corpuses, the internet and own examples. Finally, based on results of the analysis, are formulated main tendencies of the development of biaspectual verbs in Russian and Czech. Key words Aktionsart, aspect, aspectology,...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav východoevropských studiícs_CZ
dc.identifier.lisID990020338860106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV