Show simple item record

Conception of compensation for bodily harm arose in performance of work
dc.contributor.advisorHůrka, Petr
dc.creatorNovotná, Martina
dc.date.accessioned2017-06-01T11:08:12Z
dc.date.available2017-06-01T11:08:12Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/78118
dc.description.abstractResumé Tato diplomová práce se zabývá pojetím náhrady újmy na zdraví vzniklé v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. V nedávné době bylo rozhodnuto, že újma na zdraví při práci bude nadále odškodňována zaměstnavatelem v rámci objektivní povinnosti k náhradě škody. Hlavním cílem práce je popis současné právní úpravy této problematiky v zákoníku práce a její komparace s obecnou úpravou náhrady újmy na zdraví dle občanského zákoníku. Diplomová práce je členěna do sedmi kapitol. První kapitola vymezuje pojem újmy na zdraví a jeho specifika. Druhá kapitola je věnována stručnému náhledu do oblasti mezinárodního práva, pozornost je zaměřena především úmluvám Mezinárodní organizace práce, které stanoví minimální standardy pro odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. Následuje krátký exkurz do evropského práva v kapitole třetí, zaměřený především na poskytování náhrad zaměstnancům migrujícím v rámci EU. Čtvrtá kapitola přináší pohled na historický vývoj nahrazování újmy na zdraví vzniklé v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, a to od období průmyslové revoluce až po minulost zcela nedávnou. Kapitole pátá a následující se již plně soustřeďuje na hlavní bod této diplomové práce -popis současné právní úpravy náhrady újmy na zdraví při výkonu práce. Na vymezení předpokladů vzniku...cs_CZ
dc.description.abstractThis thesis deals with the conception of compensation for bodily harm arisen from industrial injuries or occupational diseases. Recently, it was decided bodily harm of employees continues to be compensate by the employer under his objective liability for damages. The main aim of the thesis is to describe current legislation in the Labour Code and to compare it with the general bodily harm compensation legislation in the Civil Code. The thesis is divided into 7 chapters. The first chapter defines the concept of bodily harm and its specifics. The second chapter brings brief insight into the field of the international law, especially focuses on the conventions of the International Labour Organization which provides minimum standards of the compensation for industrial injuries and occupational diseases. In the third chapter follows short excursion into the European law, focused primarily on providing compensation to the migrant workers within the European Union. The fourth chapter describes historical development of compensation for bodily harm arisen from industrial injuries or occupational diseases in legislation since the Industrial Revolution until recent past. Fifth chapter is already fully focused on the main issue of this thesis - analysis of the current legislation of compensation for bodily...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectnáhrada újmy na zdravícs_CZ
dc.subjectpracovní úrazcs_CZ
dc.subjectnemoc z povolánícs_CZ
dc.subjectcompensation for bodily harmen_US
dc.subjectindustrial injuryen_US
dc.subjectoccupational diseaseen_US
dc.titlePojetí náhrady újmy na zdraví při výkonu prácecs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-06-02
dc.description.departmentDepartment of Labor Law and Social Security Lawen_US
dc.description.departmentKatedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečenícs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId157434
dc.title.translatedConception of compensation for bodily harm arose in performance of worken_US
dc.contributor.refereeMorávek, Jakub
dc.identifier.aleph002091304
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečenícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Labor Law and Social Security Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csResumé Tato diplomová práce se zabývá pojetím náhrady újmy na zdraví vzniklé v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. V nedávné době bylo rozhodnuto, že újma na zdraví při práci bude nadále odškodňována zaměstnavatelem v rámci objektivní povinnosti k náhradě škody. Hlavním cílem práce je popis současné právní úpravy této problematiky v zákoníku práce a její komparace s obecnou úpravou náhrady újmy na zdraví dle občanského zákoníku. Diplomová práce je členěna do sedmi kapitol. První kapitola vymezuje pojem újmy na zdraví a jeho specifika. Druhá kapitola je věnována stručnému náhledu do oblasti mezinárodního práva, pozornost je zaměřena především úmluvám Mezinárodní organizace práce, které stanoví minimální standardy pro odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. Následuje krátký exkurz do evropského práva v kapitole třetí, zaměřený především na poskytování náhrad zaměstnancům migrujícím v rámci EU. Čtvrtá kapitola přináší pohled na historický vývoj nahrazování újmy na zdraví vzniklé v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, a to od období průmyslové revoluce až po minulost zcela nedávnou. Kapitole pátá a následující se již plně soustřeďuje na hlavní bod této diplomové práce -popis současné právní úpravy náhrady újmy na zdraví při výkonu práce. Na vymezení předpokladů vzniku...cs_CZ
uk.abstract.enThis thesis deals with the conception of compensation for bodily harm arisen from industrial injuries or occupational diseases. Recently, it was decided bodily harm of employees continues to be compensate by the employer under his objective liability for damages. The main aim of the thesis is to describe current legislation in the Labour Code and to compare it with the general bodily harm compensation legislation in the Civil Code. The thesis is divided into 7 chapters. The first chapter defines the concept of bodily harm and its specifics. The second chapter brings brief insight into the field of the international law, especially focuses on the conventions of the International Labour Organization which provides minimum standards of the compensation for industrial injuries and occupational diseases. In the third chapter follows short excursion into the European law, focused primarily on providing compensation to the migrant workers within the European Union. The fourth chapter describes historical development of compensation for bodily harm arisen from industrial injuries or occupational diseases in legislation since the Industrial Revolution until recent past. Fifth chapter is already fully focused on the main issue of this thesis - analysis of the current legislation of compensation for bodily...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečenícs_CZ
dc.identifier.lisID990020913040106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV