Show simple item record

Monument as the materialization of memory in relation to the current generation and the role of the media
dc.contributor.advisorKöpplová, Barbara
dc.creatorMrázková, Simona
dc.date.accessioned2017-06-01T10:47:30Z
dc.date.available2017-06-01T10:47:30Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/78051
dc.description.abstractDiplomová práce "Pomník jako zhmotnění paměti ve vztahu k současné generaci a roli médií" se věnuje analýze mediálního diskurzu současných pomníků. Diskurz současných pomníků je v diplomové práci reprezentován mediálními sděleními přítomnými v českých periodických tištěných médiích pojícími se k dvěma realizacím pomníků na území České republiky. Jedná se o pomník generála Pattona v Plzni a pomník československých letců RAF v Praze na Klárově. Zkoumaná mediální sdělení spojená s kauzou pomníku generála Pattona a pomníku československých letců RAF přítomná v Denících VLP, Mladé frontě DNES, Lidových novinách, Blesku, Metru, Haló novinách a Právu spadají do období: 2005, 2009, 2010, 2014, 2015. Podoba diskurzu současných pomníků byla zkoumána za pomoci více metod zahrnujících kvantitativní analýzu a kvalitativní analýzu zastoupenou ve formě textové a argumentační analýzy. Na základě kombinace jmenovaných metod byla popsána základní podoba diskurzu současných pomníků s důrazem na přítomnost sdělení souvisejících se zahraničními záležitostmi a konceptem paměti. Pro tento účel byla využita perspektiva Marshalla McLuhana, který popisuje mediální působení uměleckého ztvárnění, nebo koncept paměti, jak jej popisuje Pierre Nora. Jednotlivé aspekty ovlivňující podobu mediálního diskurzu spojeného s pomníky...cs_CZ
dc.description.abstractThe thesis "Monument as the materialization of memory in relation to the current generation and the role of the media" is devoted to the analysis of media discourse of contemporary memorials. The discourse of contemporary memorials is represented in the thesis by media coverage in the Czech periodical printed media regarding to two memorials installed in the Czech Republic. The first is a monument of General Patton in Pilsen and the second is a monument of the Czechoslovak RAF aviators in Prague - Klárov. Examined media coverage related to memorial scandal in Deník VLP, Mladá fronta DNES, Lidové noviny, Blesk, Metro, Haló noviny and Právo belong to the years: 2005, 2009, 2010, 2014 and 2015. The form of contemporary memorial discourse was examined with the help of multiple methods including quantitative analysis and qualitative analysis represented by textual and argumentative analysis. Based on the combination of the mentioned methods basic form of the discourse of contemporary memorials was described with the main focus on media communication containing the topic of foreign affairs and the concept of memory. For this purpose, Marshall McLuhan's perspective was used, which describes the media exposure of artistic interpretation, or the concept of memory as described by Pierre Nora. The various...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta sociálních vědcs_CZ
dc.subjectPomníkcs_CZ
dc.subjectdiskurzivní analýzacs_CZ
dc.subjectargumentační analýzacs_CZ
dc.subjecttextová analýzacs_CZ
dc.subjectkvalitativní analýzacs_CZ
dc.subjectkvantitativní analýzacs_CZ
dc.subjectdiskurzcs_CZ
dc.subjectmoccs_CZ
dc.subjectpaměťcs_CZ
dc.subjectčeská identitacs_CZ
dc.subjecthistoriecs_CZ
dc.subjectumění ve veřejném prostorucs_CZ
dc.subjectpolitická reprezentacecs_CZ
dc.subjectnacionalismuscs_CZ
dc.subjectMonumenten_US
dc.subjectstatueen_US
dc.subjectmemorialen_US
dc.subjectdiscourse analysisen_US
dc.subjectargumentation analysisen_US
dc.subjecttextual analysisen_US
dc.subjectqualitative analysisen_US
dc.subjectquantitative analysisen_US
dc.subjectdiscourseen_US
dc.subjectpoweren_US
dc.subjectmemoryen_US
dc.subjectCzech identityen_US
dc.subjecthistoryen_US
dc.subjectart in public spaceen_US
dc.subjectpolitical representationen_US
dc.subjectnationalismen_US
dc.titlePomník jako zhmotnění paměti ve vztahu k současné generaci a roli médiícs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-06-28
dc.description.departmentDepartment of Media Studiesen_US
dc.description.departmentKatedra mediálních studiícs_CZ
dc.description.facultyFakulta sociálních vědcs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Social Sciencesen_US
dc.identifier.repId125934
dc.title.translatedMonument as the materialization of memory in relation to the current generation and the role of the mediaen_US
dc.contributor.refereeWolák, Radim
dc.identifier.aleph002094595
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineMediální studiacs_CZ
thesis.degree.disciplineMedia Studiesen_US
thesis.degree.programMediální a komunikační studiacs_CZ
thesis.degree.programMedia and Communications Studiesen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta sociálních věd::Katedra mediálních studiícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Social Sciences::Department of Media Studiesen_US
uk.faculty-name.csFakulta sociálních vědcs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Social Sciencesen_US
uk.faculty-abbr.csFSVcs_CZ
uk.degree-discipline.csMediální studiacs_CZ
uk.degree-discipline.enMedia Studiesen_US
uk.degree-program.csMediální a komunikační studiacs_CZ
uk.degree-program.enMedia and Communications Studiesen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDiplomová práce "Pomník jako zhmotnění paměti ve vztahu k současné generaci a roli médií" se věnuje analýze mediálního diskurzu současných pomníků. Diskurz současných pomníků je v diplomové práci reprezentován mediálními sděleními přítomnými v českých periodických tištěných médiích pojícími se k dvěma realizacím pomníků na území České republiky. Jedná se o pomník generála Pattona v Plzni a pomník československých letců RAF v Praze na Klárově. Zkoumaná mediální sdělení spojená s kauzou pomníku generála Pattona a pomníku československých letců RAF přítomná v Denících VLP, Mladé frontě DNES, Lidových novinách, Blesku, Metru, Haló novinách a Právu spadají do období: 2005, 2009, 2010, 2014, 2015. Podoba diskurzu současných pomníků byla zkoumána za pomoci více metod zahrnujících kvantitativní analýzu a kvalitativní analýzu zastoupenou ve formě textové a argumentační analýzy. Na základě kombinace jmenovaných metod byla popsána základní podoba diskurzu současných pomníků s důrazem na přítomnost sdělení souvisejících se zahraničními záležitostmi a konceptem paměti. Pro tento účel byla využita perspektiva Marshalla McLuhana, který popisuje mediální působení uměleckého ztvárnění, nebo koncept paměti, jak jej popisuje Pierre Nora. Jednotlivé aspekty ovlivňující podobu mediálního diskurzu spojeného s pomníky...cs_CZ
uk.abstract.enThe thesis "Monument as the materialization of memory in relation to the current generation and the role of the media" is devoted to the analysis of media discourse of contemporary memorials. The discourse of contemporary memorials is represented in the thesis by media coverage in the Czech periodical printed media regarding to two memorials installed in the Czech Republic. The first is a monument of General Patton in Pilsen and the second is a monument of the Czechoslovak RAF aviators in Prague - Klárov. Examined media coverage related to memorial scandal in Deník VLP, Mladá fronta DNES, Lidové noviny, Blesk, Metro, Haló noviny and Právo belong to the years: 2005, 2009, 2010, 2014 and 2015. The form of contemporary memorial discourse was examined with the help of multiple methods including quantitative analysis and qualitative analysis represented by textual and argumentative analysis. Based on the combination of the mentioned methods basic form of the discourse of contemporary memorials was described with the main focus on media communication containing the topic of foreign affairs and the concept of memory. For this purpose, Marshall McLuhan's perspective was used, which describes the media exposure of artistic interpretation, or the concept of memory as described by Pierre Nora. The various...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra mediálních studiícs_CZ
dc.identifier.lisID990020945950106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV