Show simple item record

Property penalties in czech criminal law
dc.contributor.advisorVanduchová, Marie
dc.creatorJurečková, Eva
dc.date.accessioned2017-06-01T10:16:43Z
dc.date.available2017-06-01T10:16:43Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/77901
dc.description.abstractRESUMÉ Diplomová práce zkoumá majetkové tresty v české právní úpravě, a to z hlediska jejich zákonné úpravy, ale i uplatňování v praxi. Jejím cílem je tresty, které pachatelům přinášejí újmu na jejich majetkových zájmech, definovat, popsat podmínky pro jejich uložení a výkon a zároveň charakterizovat vývoj v jejich ukládání, a to i z hlediska statistických dat. Konečně si autorka klade za cíl poukázat na možnosti, které by v praxi přinesly vyšší míru využití majetkových trestů. V práci jsou zahrnuty také vybrané aspekty majetkových trestů v zahraničí se záměrem čerpat inspiraci tam, kde jsou tyto druhy trestů běžnou alternativou nepodmíněného trestu odnětí svobody. Práce se nejdříve zabývá definicí trestu, jeho účelu, postavení v systému trestů, následuje kapitola o historickém trestání pachatelů na majetku. Nejrozsáhlejší část práce tvoří rozbor jednotlivých majetkový trestů - propadnutí majetku, peněžitého trestu, trestu propadnutí věci - a ochranného opatření zabrání věci. U každého z těchto institutů jsou popsány podmínky jejich uložení a výkonu. Následují kapitoly o majetkových trestech pro právnické osoby, opatřeních týkajících se majetku pro mladistvé a také kapitola o postavení poškozeného při uložení majetkového trestu pachateli. Poslední třetina práce je věnována rozboru statistických dat...cs_CZ
dc.description.abstractThe diploma thesis examines the property penalties in the Czech legislation and in terms of their legal provisions, but also the application of the practice. Its aim is to criminal penalties, which the perpetrators bring harm to their property interests, define, describe the conditions for their storage and performance and also to characterize development in their store, and even in terms of statistical data. Finally, the author aims to point out the options, which would in practice have brought a higher level of use of the property penalties. In the work are also included selected aspects of property records abroad with the intention to draw inspiration, where there are these kinds of punishments the normal alternative to unconditional imprisonment. The work deals with the definition of punishment, its purpose, the position in the system of penalties, followed by a chapter on the historical punishment of offenders. The largest part of the work consists of an analysis of individual securities sentencing - confiscation of proparty, financial penalty, forfeiture of things - and the protective measures - detainer. For each of these institutes are described the conditions for their storage and performance. The following are the chapter on property sanctions for legal persons, the measures relating to...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectPropadnutí majetkucs_CZ
dc.subjectpeněžitý trestcs_CZ
dc.subjectpropadnutí věcics_CZ
dc.subjectConfiscation of propertyen_US
dc.subjectfinancial propertyen_US
dc.subjectforfeiture of thingen_US
dc.titleMajetkové tresty v českém trestním právucs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-01-21
dc.description.departmentDepartment of Criminal Lawen_US
dc.description.departmentKatedra trestního právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId160036
dc.title.translatedProperty penalties in czech criminal lawen_US
dc.contributor.refereeJelínek, Jiří
dc.identifier.aleph002066107
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csRESUMÉ Diplomová práce zkoumá majetkové tresty v české právní úpravě, a to z hlediska jejich zákonné úpravy, ale i uplatňování v praxi. Jejím cílem je tresty, které pachatelům přinášejí újmu na jejich majetkových zájmech, definovat, popsat podmínky pro jejich uložení a výkon a zároveň charakterizovat vývoj v jejich ukládání, a to i z hlediska statistických dat. Konečně si autorka klade za cíl poukázat na možnosti, které by v praxi přinesly vyšší míru využití majetkových trestů. V práci jsou zahrnuty také vybrané aspekty majetkových trestů v zahraničí se záměrem čerpat inspiraci tam, kde jsou tyto druhy trestů běžnou alternativou nepodmíněného trestu odnětí svobody. Práce se nejdříve zabývá definicí trestu, jeho účelu, postavení v systému trestů, následuje kapitola o historickém trestání pachatelů na majetku. Nejrozsáhlejší část práce tvoří rozbor jednotlivých majetkový trestů - propadnutí majetku, peněžitého trestu, trestu propadnutí věci - a ochranného opatření zabrání věci. U každého z těchto institutů jsou popsány podmínky jejich uložení a výkonu. Následují kapitoly o majetkových trestech pro právnické osoby, opatřeních týkajících se majetku pro mladistvé a také kapitola o postavení poškozeného při uložení majetkového trestu pachateli. Poslední třetina práce je věnována rozboru statistických dat...cs_CZ
uk.abstract.enThe diploma thesis examines the property penalties in the Czech legislation and in terms of their legal provisions, but also the application of the practice. Its aim is to criminal penalties, which the perpetrators bring harm to their property interests, define, describe the conditions for their storage and performance and also to characterize development in their store, and even in terms of statistical data. Finally, the author aims to point out the options, which would in practice have brought a higher level of use of the property penalties. In the work are also included selected aspects of property records abroad with the intention to draw inspiration, where there are these kinds of punishments the normal alternative to unconditional imprisonment. The work deals with the definition of punishment, its purpose, the position in the system of penalties, followed by a chapter on the historical punishment of offenders. The largest part of the work consists of an analysis of individual securities sentencing - confiscation of proparty, financial penalty, forfeiture of things - and the protective measures - detainer. For each of these institutes are described the conditions for their storage and performance. The following are the chapter on property sanctions for legal persons, the measures relating to...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra trestního právacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV