Show simple item record

Protection of Employees upon Termination of the Employment
dc.contributor.advisorŠtangová, Věra
dc.creatorBenešová, Lucie
dc.date.accessioned2017-06-01T10:16:33Z
dc.date.available2017-06-01T10:16:33Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/77900
dc.description.abstractResumé Tématem této práce je ochrana zaměstnance při skončení pracovního poměru. Snaží se tak komplexně zhodnotit současnou právní úpravu rozvazování pracovního poměru, s ohledem na míru ochrany, která je zaměstnanci poskytována. Zabývá se tak samotnou ochranou zaměstnance, jeho postavením, ale rovněž nároky souvisejícími se skončením pracovního poměru. Práce je členěna do pěti kapitol, přičemž první z nich se vztahuje k funkcím pracovního práva s důrazem na funkci ochrannou, jako stěžejní funkci pracovního práva. S ohledem na slabší postavení zaměstnance vůči zaměstnavateli je zřejmé, že pracovní právo obecně se snaží tuto nerovnost vyrovnávat či nějakým způsobem eliminovat a zaměstnanci tak poskytnout pokud možno co nejvyšší míru jistoty. Druhá kapitola představuje jádro celé práce a zabývá se jednotlivými způsoby skončení pracovního poměru. Obsahuje jejich zhodnocení ve vztahu k zajištění dostatečné ochrany zaměstnance, ale rovněž klady a zápory dané úpravy včetně možných aplikačních problémů, jež se v praxi objevují. Důraz je kladen především na výpověď z pracovního poměru, a to s ohledem na skutečnost, že nutnost zajištění dostatečné míry ochrany zaměstnance při tomto jednostranném způsobu skončení pracovního poměru je nezbytná. Třetí kapitola se pak zabývá sekundární ochranou zaměstnance, tedy...cs_CZ
dc.description.abstractThe theme of this thesis is the protection of the eployees upon termination of the employment. The aim is to comprehensively assess the current legislation of termination of empoyment, with regard to the degree of protection that is provided to employees. It deals with the protection of employees, their position but also the claims related to the termination of the employment relationship. This thesis is dividend into five chapters, the first of which relates to the functions of labor law with an emphasis on the function of protection as a core function of labor law. With regard to weaker position of the employee to the employer, it is clear that labor law generally tries to balance this inequality or in some way eliminate it in order to provide the highest level of security. The second charter presents the core of this thesis and deals with the varoius types of termination of employment. It contains their assessement in relation to ensure adequate protection of employees but also the positives and negatives of legislation including possible aplication problems that are occured in practice. The emphasis is placed primarily on the termination of the employment relationship in view of the fact that the need to ensure a sufficient level of protection of employees in this unilateral termination method...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectskončení pracovního poměrucs_CZ
dc.subjectochrana zaměstnancecs_CZ
dc.subjectpracovněprávní vztahcs_CZ
dc.subjectProtection of Employeesen_US
dc.subjectTermination of Employmenten_US
dc.subjectEmployment relationshipen_US
dc.titleOchrana zaměstnance při skončení pracovního poměrucs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-01-28
dc.description.departmentDepartment of Labor Law and Social Security Lawen_US
dc.description.departmentKatedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečenícs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId158828
dc.title.translatedProtection of Employees upon Termination of the Employmenten_US
dc.contributor.refereeVysokajová, Margerita
dc.identifier.aleph002068130
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečenícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Labor Law and Social Security Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csResumé Tématem této práce je ochrana zaměstnance při skončení pracovního poměru. Snaží se tak komplexně zhodnotit současnou právní úpravu rozvazování pracovního poměru, s ohledem na míru ochrany, která je zaměstnanci poskytována. Zabývá se tak samotnou ochranou zaměstnance, jeho postavením, ale rovněž nároky souvisejícími se skončením pracovního poměru. Práce je členěna do pěti kapitol, přičemž první z nich se vztahuje k funkcím pracovního práva s důrazem na funkci ochrannou, jako stěžejní funkci pracovního práva. S ohledem na slabší postavení zaměstnance vůči zaměstnavateli je zřejmé, že pracovní právo obecně se snaží tuto nerovnost vyrovnávat či nějakým způsobem eliminovat a zaměstnanci tak poskytnout pokud možno co nejvyšší míru jistoty. Druhá kapitola představuje jádro celé práce a zabývá se jednotlivými způsoby skončení pracovního poměru. Obsahuje jejich zhodnocení ve vztahu k zajištění dostatečné ochrany zaměstnance, ale rovněž klady a zápory dané úpravy včetně možných aplikačních problémů, jež se v praxi objevují. Důraz je kladen především na výpověď z pracovního poměru, a to s ohledem na skutečnost, že nutnost zajištění dostatečné míry ochrany zaměstnance při tomto jednostranném způsobu skončení pracovního poměru je nezbytná. Třetí kapitola se pak zabývá sekundární ochranou zaměstnance, tedy...cs_CZ
uk.abstract.enThe theme of this thesis is the protection of the eployees upon termination of the employment. The aim is to comprehensively assess the current legislation of termination of empoyment, with regard to the degree of protection that is provided to employees. It deals with the protection of employees, their position but also the claims related to the termination of the employment relationship. This thesis is dividend into five chapters, the first of which relates to the functions of labor law with an emphasis on the function of protection as a core function of labor law. With regard to weaker position of the employee to the employer, it is clear that labor law generally tries to balance this inequality or in some way eliminate it in order to provide the highest level of security. The second charter presents the core of this thesis and deals with the varoius types of termination of employment. It contains their assessement in relation to ensure adequate protection of employees but also the positives and negatives of legislation including possible aplication problems that are occured in practice. The emphasis is placed primarily on the termination of the employment relationship in view of the fact that the need to ensure a sufficient level of protection of employees in this unilateral termination method...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečenícs_CZ
dc.identifier.lisID990020681300106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV