Show simple item record

Speech fluency and motor system relations as the outcome of physiotherapy in comprehensive stuttering treatment
dc.contributor.advisorNováková, Tereza
dc.creatorHebík, Štěpán
dc.date.accessioned2017-06-01T10:14:32Z
dc.date.available2017-06-01T10:14:32Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/77890
dc.description.abstractNázev: Vztah fluence řeči a motorického systému jako východisko pro fyzioterapii v komplexní léčbě koktavosti Cíle: Cílem této diplomové práce je rešeršní zpracování dostupných literárních zdrojů týkajících se funkční či orgánové etiologie vývojových dysfluencí a projevů tohoto onemocnění na motorickém systému. Současně bylo cílem zkoumání současné pozice fyzioterapie v komplexní léčbě koktavosti u nás a ve světě. Metody: Diplomová práce postupovala výzkumnou metodou literární rešerše, přičemž byla stanovena specifická kritéria pro výběr literárních zdrojů. První část obsahuje teoretická východiska týkající se obecně problematiky dysfluencí. Druhá, deskriptivně analytická část, obsahuje v několika kapitolách popis mnoha studií, které se zabývají funkční a orgánovou příčinou vývojových dysfluencí, projevy onemocnění na pohybového aparátu a současným stavem oboru fyzioterapie v problematice koktavosti. Výsledky: Diplomová práce poukazuje na zásadní význam motorického systému, zejména motorického plánování, v etiopatogenezi koktavosti. Byly popsány určité odchylky ve struktuře a funkci CNS koktajících. Tyto odchylky se specificky projevují na efektorech motorického systému. Z výzkumu této práce vyplývá, že fyzioterapie zatím v komplexní léčbě koktavosti nemá jasně definovanou roli. Tvoří však podklad...cs_CZ
dc.description.abstractTittle: Speech fluency and motor system relations as the outcome of physiotherapy in comprehensive stuttering treatment Objectives: The aim of this thesis is to summarize the accessible literary sources about functional and structural etiology of developmental dysfluency and its effects on motor system. The next aim of this paper is to research current position of physiotherapy in comprehensive stuttering therapy. Methods: The thesis used literature research method, the specific criteria for the selection of literary sources were stated. The first part contains theoretical ground regarding general issues of dysfluency. The second, descriptive and analytical part contains several chapters describing many studies dealing with functional and organ cause of stuttering, features of stutter motor system of stutterers and the current state of physiotherapy in the issue of stuttering. Results: The thesis points out the fundamental meaning of motor system, particularly motor planning in the ethiopathogenesis of stuttering. Certain variations in the structure and function of the CNS of stuttering people have been described. These deviations are specifically manifested on the motor system effectors. The research shows that physical therapy in the complex treatment of stuttering has no clearly defined role so...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportucs_CZ
dc.subjectvývojové dysfluencecs_CZ
dc.subjectkoktavostcs_CZ
dc.subjectmotorický systém řečics_CZ
dc.subjectfyzioterapie poruch řečics_CZ
dc.subjectdevelopmental dysfluencyen_US
dc.subjectstutteringen_US
dc.subjectspeech motor systemen_US
dc.subjectspeech disorders physiotherapyen_US
dc.titleVztah fluence řeči a motorického systému jako východisko pro fyzioterapii v komplexní léčbě koktavostics_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-01-26
dc.description.departmentFyzioterapiecs_CZ
dc.description.facultyFakulta tělesné výchovy a sportucs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Physical Education and Sporten_US
dc.identifier.repId145965
dc.title.translatedSpeech fluency and motor system relations as the outcome of physiotherapy in comprehensive stuttering treatmenten_US
dc.contributor.refereeMaršáková, Kateřina
dc.identifier.aleph002067657
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineFyzioterapiecs_CZ
thesis.degree.disciplinePhysiotherapyen_US
thesis.degree.programSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
thesis.degree.programSpecializations in Health Serviceen_US
uk.faculty-name.csFakulta tělesné výchovy a sportucs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Physical Education and Sporten_US
uk.faculty-abbr.csFTVScs_CZ
uk.degree-discipline.csFyzioterapiecs_CZ
uk.degree-discipline.enPhysiotherapyen_US
uk.degree-program.csSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
uk.degree-program.enSpecializations in Health Serviceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csNázev: Vztah fluence řeči a motorického systému jako východisko pro fyzioterapii v komplexní léčbě koktavosti Cíle: Cílem této diplomové práce je rešeršní zpracování dostupných literárních zdrojů týkajících se funkční či orgánové etiologie vývojových dysfluencí a projevů tohoto onemocnění na motorickém systému. Současně bylo cílem zkoumání současné pozice fyzioterapie v komplexní léčbě koktavosti u nás a ve světě. Metody: Diplomová práce postupovala výzkumnou metodou literární rešerše, přičemž byla stanovena specifická kritéria pro výběr literárních zdrojů. První část obsahuje teoretická východiska týkající se obecně problematiky dysfluencí. Druhá, deskriptivně analytická část, obsahuje v několika kapitolách popis mnoha studií, které se zabývají funkční a orgánovou příčinou vývojových dysfluencí, projevy onemocnění na pohybového aparátu a současným stavem oboru fyzioterapie v problematice koktavosti. Výsledky: Diplomová práce poukazuje na zásadní význam motorického systému, zejména motorického plánování, v etiopatogenezi koktavosti. Byly popsány určité odchylky ve struktuře a funkci CNS koktajících. Tyto odchylky se specificky projevují na efektorech motorického systému. Z výzkumu této práce vyplývá, že fyzioterapie zatím v komplexní léčbě koktavosti nemá jasně definovanou roli. Tvoří však podklad...cs_CZ
uk.abstract.enTittle: Speech fluency and motor system relations as the outcome of physiotherapy in comprehensive stuttering treatment Objectives: The aim of this thesis is to summarize the accessible literary sources about functional and structural etiology of developmental dysfluency and its effects on motor system. The next aim of this paper is to research current position of physiotherapy in comprehensive stuttering therapy. Methods: The thesis used literature research method, the specific criteria for the selection of literary sources were stated. The first part contains theoretical ground regarding general issues of dysfluency. The second, descriptive and analytical part contains several chapters describing many studies dealing with functional and organ cause of stuttering, features of stutter motor system of stutterers and the current state of physiotherapy in the issue of stuttering. Results: The thesis points out the fundamental meaning of motor system, particularly motor planning in the ethiopathogenesis of stuttering. Certain variations in the structure and function of the CNS of stuttering people have been described. These deviations are specifically manifested on the motor system effectors. The research shows that physical therapy in the complex treatment of stuttering has no clearly defined role so...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Fyzioterapiecs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV