Show simple item record

Do akej miery sú Rómovia na trhu s nehnuteľnosťami na Slovensku diskriminovaní: experimentálny výskum
dc.contributor.advisorPertold-Gebicka, Barbara
dc.creatorSacherová, Kristína
dc.date.accessioned2017-06-01T09:45:34Z
dc.date.available2017-06-01T09:45:34Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/77743
dc.description.abstractDiskriminácia v bývaní je rozšírený, ale značne podceňovaný problém, ktorý je spojený s rozdielnym zaobchádzaním s uchádzačmi o kúpu alebo prenájom nehnuteľnosti na základe ich príslušnosti k určitej menšine v danej spoločnosti. Hoci už prebehlo viacero experimentov a štúdií zameraných na odhalenie a zmeranie diskriminácie najmä Afroameričanov v USA a Arabov v niekoľkých európskych krajinách, podobné rozsiahlejšie výskumy pre európsku najpočetnejšiu etnickú menšinu, Rómov, chýbajú. Táto práca predstavuje internetový experiment skúmajúci diskrimináciu Rómov na trhu s nehnuteľnosťami na Slovensku používajúc metódu navzájom si odpovedajúcich kontrolných respondentov a štyri fiktívne identity mužského pohlavia žiadajúce na základe online inzerátu o prehliadku bytu alebo domu. Celkovo 396 žiadostí bolo poslaných z emailových adries vytvorených na základe špecifických mien signalizujúcich etnicitu uchádzačov, pričom predmetom skúmania bola miera odozvy. Dáta ukazujú, že pre žiadateľa s rómsky znejúcou emailovou adresou bolo o 8 až 9.5% menej pravdepodobné, že dostane pozvanie na prehliadku v porovnaní so žiadateľom so slovensky znejúcou emailovou adresou. Moja analýza tiež naznačuje, že najvyššiu úroveň diskriminácie je možné nájsť v okresoch s priemerným zastúpením Rómov (konkrétne 3- 11%). Na základe...cs_CZ
dc.description.abstractHousing discrimination is a widespread, but markedly underrated issue that is associated with diverse treatment of applicants for real estate's sale or rent based on their affiliation to some minority in society. Although there have been many experiments and studies conducted to uncover and measure the presence of discrimination mostly for African Americans in the US and Arabs in several European countries, such extensive researches for the Europe's largest ethnic minority, Roma, are lacking. This thesis presents an Internet field experiment on discrimination of Roma in the Slovak housing market which uses matched-pair method and four fictitious male applicants to request for a flat or house showing based on an online advert. In total, 396 requests were sent from email addresses with specific names signalizing ethnicity of applicants and the response rate was examined. Data shows that the applicants with Roma-sounding email addresses are 8 to 9.5% less likely to get an invitation for a showing compared to the applicants with the Slovak sounding email addresses. My analysis also suggests that the highest level of discrimination is found in the districts with median Roma contribution (specifically from 3 to 11%). Considering all my findings, it can be eventually concluded that in the Slovak housing...en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta sociálních vědcs_CZ
dc.subjectdiskriminácia v bývanícs_CZ
dc.subjectetnické menšinycs_CZ
dc.subjectRómoviacs_CZ
dc.subjectmiera odozvycs_CZ
dc.subjectexperimentálny výskumcs_CZ
dc.subjectInternetcs_CZ
dc.subjectkorešpondenčné skúmaniecs_CZ
dc.subjectmetóda navzájom si odpovedajúcich kontrolných respondentovcs_CZ
dc.subjectHousing discriminationen_US
dc.subjectEthnic minoritiesen_US
dc.subjectRomaen_US
dc.subjectResponse rateen_US
dc.subjectExperimental investigationen_US
dc.subjectInterneten_US
dc.subjectCorrespondence auditsen_US
dc.subjectMatched-pair methoden_US
dc.titleHow discriminatory is the housing market in Slovakia: experimental investigation.en_US
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-06-15
dc.description.departmentInstitute of Economic Studiesen_US
dc.description.departmentInstitut ekonomických studiícs_CZ
dc.description.facultyFakulta sociálních vědcs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Social Sciencesen_US
dc.identifier.repId164979
dc.title.translatedDo akej miery sú Rómovia na trhu s nehnuteľnosťami na Slovensku diskriminovaní: experimentálny výskumcs_CZ
dc.contributor.refereeKopečná, Vědunka
dc.identifier.aleph002092878
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineEkonomie a financecs_CZ
thesis.degree.disciplineEconomics and Financeen_US
thesis.degree.programEkonomické teoriecs_CZ
thesis.degree.programEconomicsen_US
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta sociálních věd::Institut ekonomických studiícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Social Sciences::Institute of Economic Studiesen_US
uk.faculty-name.csFakulta sociálních vědcs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Social Sciencesen_US
uk.faculty-abbr.csFSVcs_CZ
uk.degree-discipline.csEkonomie a financecs_CZ
uk.degree-discipline.enEconomics and Financeen_US
uk.degree-program.csEkonomické teoriecs_CZ
uk.degree-program.enEconomicsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDiskriminácia v bývaní je rozšírený, ale značne podceňovaný problém, ktorý je spojený s rozdielnym zaobchádzaním s uchádzačmi o kúpu alebo prenájom nehnuteľnosti na základe ich príslušnosti k určitej menšine v danej spoločnosti. Hoci už prebehlo viacero experimentov a štúdií zameraných na odhalenie a zmeranie diskriminácie najmä Afroameričanov v USA a Arabov v niekoľkých európskych krajinách, podobné rozsiahlejšie výskumy pre európsku najpočetnejšiu etnickú menšinu, Rómov, chýbajú. Táto práca predstavuje internetový experiment skúmajúci diskrimináciu Rómov na trhu s nehnuteľnosťami na Slovensku používajúc metódu navzájom si odpovedajúcich kontrolných respondentov a štyri fiktívne identity mužského pohlavia žiadajúce na základe online inzerátu o prehliadku bytu alebo domu. Celkovo 396 žiadostí bolo poslaných z emailových adries vytvorených na základe špecifických mien signalizujúcich etnicitu uchádzačov, pričom predmetom skúmania bola miera odozvy. Dáta ukazujú, že pre žiadateľa s rómsky znejúcou emailovou adresou bolo o 8 až 9.5% menej pravdepodobné, že dostane pozvanie na prehliadku v porovnaní so žiadateľom so slovensky znejúcou emailovou adresou. Moja analýza tiež naznačuje, že najvyššiu úroveň diskriminácie je možné nájsť v okresoch s priemerným zastúpením Rómov (konkrétne 3- 11%). Na základe...cs_CZ
uk.abstract.enHousing discrimination is a widespread, but markedly underrated issue that is associated with diverse treatment of applicants for real estate's sale or rent based on their affiliation to some minority in society. Although there have been many experiments and studies conducted to uncover and measure the presence of discrimination mostly for African Americans in the US and Arabs in several European countries, such extensive researches for the Europe's largest ethnic minority, Roma, are lacking. This thesis presents an Internet field experiment on discrimination of Roma in the Slovak housing market which uses matched-pair method and four fictitious male applicants to request for a flat or house showing based on an online advert. In total, 396 requests were sent from email addresses with specific names signalizing ethnicity of applicants and the response rate was examined. Data shows that the applicants with Roma-sounding email addresses are 8 to 9.5% less likely to get an invitation for a showing compared to the applicants with the Slovak sounding email addresses. My analysis also suggests that the highest level of discrimination is found in the districts with median Roma contribution (specifically from 3 to 11%). Considering all my findings, it can be eventually concluded that in the Slovak housing...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studiícs_CZ
dc.identifier.lisID990020928780106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV